Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemmasittarprogrammet i Älvkarleby kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemmasittarprogrammet i Älvkarleby kommun"— Presentationens avskrift:

1 Hemmasittarprogrammet i Älvkarleby kommun
Linda Stålberg Socialpedagogisk resurs

2 Bakgrund Utredningskriminolog med erfarenheter av att jobba med brottsutsatta samt med barn och ungdomar i skolan Projektanställd genom Skolan som arena från september 2016 till juli 2018. Uppdrag: Få hemmasittare tillbaka till skolan  individnivå 2 st högstadieskolor, 4 st låg- och mellan Magelungens hemmasittarprogram som teoretisk utgångspunkt

3 Närvarorutiner 1. Varje vecka reflekterar mentor hur frånvaron har sett ut i klassen. 2. Första oanmälda frånvarotillfälle - Mentor agerar. 3. 4 frånvarotillfällen - Mentor/arbetslag kartlägger bakomliggande orsaker, förstärkt utvecklingssamtal. 4. Fortsatt frånvaro (6 frånvarotillfällen/termin, giltig som ogiltig) – Rektor ansvarar för att elevens behov av stöd skyndsamt utreds. Elevkonferens. 5. Fortsatt ogiltig frånvaro – fördjupad utredning, åtgärdsprogram och ev. anmälan till socialtjänst. 6. Skolans personal är skyldig att anmäla till utbildning- och omsorgsnämnden om elev inte uppfyller skolplikten.

4 Så… Vad gör jag på jobbet?
Nya ärenden utifrån elevens historik och rådande frågeställning – uppdrag från rektor Arbetsgången Elevkonferens Kartläggningsfas Utifrån problembilden beslutas vilka personer och aktörer som ska vara delaktiga i förändringsarbetet  Genomförandeplan Behandlingsfas: Samordnar insatser och arbetar operativt Utfasning och vidmakthållande Alternativt Uppdrag från elevhälsan Punktinsatser Beslut fattas av rektor och i samråd med elevhälsan

5 Lägesrapport Elev Närvaro mätt 3 v innan start Status
Närvaron idag mätt 3 v tillbaka 1 59 % Behandlingsfas 73 % 2 27 % 75 % 3 71 % Vidmakthållande 100 % 4 42 % 93 % 5 14 % 6 24 % Avslutat (byte av skola) 7 8 10 % 88 % 9 0 % 50 % samt deltagit på skolresa 1 v. 10 Pågående skolbesök 11 60 % Kartläggningsfas 12 44 %

6 Vad tillför tjänsten? Länk mellan elev, föräldrar, skola (tätt samarbete med elevhälsan), IFO och andra aktörer  Helhetsperspektiv Tid att kunna bygga allians, kartlägga, arbeta intensivt och följa upp Möjligheten att kunna möta upp och förbereda eleven innan skoldagen börjar, göra hembesök  Elevens behov styr

7 Tankar framåt Insatser i ett tidigare skede
Utökat samarbete med andra aktörer och tydligare ansvarsfördelning Systematisk analys av närvaro:  mönster på gruppnivå  främja tidig upptäckt och säkerställa att närvarorutinerna följs


Ladda ner ppt "Hemmasittarprogrammet i Älvkarleby kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser