Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1 Brukarenkät 2009 - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1 Brukarenkät 2009 - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar."— Presentationens avskrift:

1 1 1 Brukarenkät genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare värderar oss och upplever kvaliteten vid mättillfället. Underlag för förbättrings/utvecklingsarbete. Genomförande augusti – december 2009 (samarbete med Umeå kommun) Socialförvaltningen Uppdrag enligt styrkort

2 2 2 Brukarenkät 2009 Enkät A postHemtjänst ÄO OOF och VPF (boendestöd) ( egen och extern regi) - Korttidsenheten/platser - Dagverksamhet för personer med demens SÄBO-beslut i Seniorboende Särskilt boende heldygnsomsorg (egen och extern regi) Personlig assistans LASS – vuxna (egen och extern regi) Enkät B postBostad med särskild service, LSS Pictogram (egen och extern regi) Enkät Cutdelad Beroendeverksamheten - stickprovsundersökning Enkät DutdeladFamiljerätten Enkät EutdeladFamiljerådgivningen - extern regi Enkät A intervju Stöd och försörjning – intervju per telefon Socialförvaltningen Målgruppsanpassade enkäter 2

3 InsatsområdeUtskick antal Svar %Utskick antal Svar % Hemtjänst, korttidsplatser, dagverksamhet SÄBO-beslut i Seniorboende SÄBO - heldygnsomsorg LASS personlig assistans vuxna Bostad med särskild service - LSS Familjerådgivning Familjerätt Beroendeverksamhet Stöd- och försörjning Brukarenkät 2009 Socialförvaltningen Utskick och antal svar inom olika insatsområden

4 4 4 Fördelning av svarsalternativ Insatsområde andel svar Ja, alltid % Ja, för det mesta % Nej, för det mesta inte % Nej aldrig % Hemtjänst45 82 SÄBO-beslut i Seniorboende SÄBO - heldygnsomsorg LASS personlig assistans vuxna Familjerådgivning Familjerätt Beroendeverksamhet Stöd- och försörjning Brukarenkät 2009 Socialförvaltningen

5 5 5 Svarsfrekvens i jämförelse 2009 och 2008 enkät A - D - E ingår ej Stöd och försörjning, Trygghetslarm och Matdistribution 2008 Antal - % 2009 Antal - % Antal utskick Män Kvinnor Ingen uppgift kön – 9 Svarsfrekvens av Män av Kvinnor Ingen uppgift kön – Brukarenkät 2009 Socialförvaltningen

6 6 Övergripande fråga* Nöjd eller mycket nöjd med verksamheten i stort (andel svarat - mycket nöjd eller ganska nöjd) * Gotlands kommuns verksamhet och externa utförare. För 2009 ingår inte trygghetslarm, matdistribution samt stöd och försörjning 6

7 7 7 Socialförvaltningen Brukarenkät Bemötande89 93 Kompetens91 94 Tillgänglighet82 86 Tydlighet82 85 (andel svarat – ja, alltid eller ja, för det mesta) * Gotlands kommuns verksamhet och externa utförare. För 2009 ingår inte trygghetslarm, matdistribution samt stöd- och försörjning 7 Övergripande per kvalitetsområde*

8 8 8 Brukarenkät 2009 Socialförvaltningen Bemötande Personalen lyssnar aktivt och visar intresse för mig och min situation 97 (96)97 (95) Personalen tar hänsyn till mig som unik person 87 (96)88 (88) Jag får påverka olika beslut som fattas i samband med den hjälp/insats jag får 96 (85)94 (73) * endast Gotlands kommuns verksamhet Summering av svarsalternativ Ja, alltid och Ja, för det mesta * 2009 (2008) % ÄO OOF 8

9 9 9 Socialförvaltningen Brukarenkät 2009 Jag får information om och motivering till de beslut som fattas 87 (86)89 (79) Jag får veta vad som förväntas av mig 85 (82)97 (87) Jag vet hur jag klagar om jag inte är nöjd 82 (80)83 (83) * 2009 (2008) % ÄO OOF Tydlighet * endast Gotlands kommuns verksamhet Summering av svarsalternativ Ja, alltid och Ja, för det mesta 9

10 10 Socialförvaltningen Brukarenkät 2009 Jag får information på ett begripligt sätt 91 (90) 86 (83) Jag kan lätt nå den person jag söker i socialtjänsten 83 (79)73 (68) Jag träffar lagom många personer från socialtjänsten för det jag behöver hjälp med 85 (83)82 (82) * 2009 (2008) % ÄO OOF * endast Gotlands kommuns verksamhet Summering av svarsalternativ Ja, alltid och Ja, för det mesta Tillgänglighet 10

11 11 Socialförvaltningen Brukarenkät 2009 Jag upplever att de som hjälper mig har tillräckliga kunskaper för sitt arbete 96 (94)97 (88) Jag får den hjälp jag har fått löfte om 93 (95)95 (90) Jag får hjälpen på ett tryggt och säkert sätt 96 (96)97 (93) * 2009 (2008) % ÄO OOF * endast Gotlands kommuns verksamhet Summering av svarsalternativ Ja, alltid och Ja, för det mesta Kompetens 11

12 12 GotlandsExtern 2009 (2008)kommunutförare Antal utskick 927 (1500) 235 (141) Antal svar 557 = 60% 129 = 55% (893 = 60%) (86 = 61%) Nöjd med verksamheten i stort 95 (94) 92 (92) (andel som svarat – ganska nöjd eller mycket nöjd i %) Bemötande 95 (94) 92 (92) Kompetens 96 (95) 94 (92) Tillgänglighet 91 (85) 91 (89) Tydlighet 87 (83) 91 (84) (andel som har svarat – ja, för det mesta, eller ja, alltid i%) Socialförvaltningen Brukarenkät 2009 Hemtjänst 12

13 13 Särskilt boende, samt med SÄBO-beslut i Seniorboende Socialförvaltningen Brukarenkät 2009 GotlandsExtern 2009 (2008)kommunutförare Antal utskick594 (480) 160 (150) Antal svar 347 = 58% 99 = 62% (298 = 62%) (97 = 65%) Nöjd med verksamheten i stort 97 (95) 95 (95) (andel som svarat – ganska nöjd eller mycket nöjd i %) Bemötande 97 (94) 95 (92) Kompetens 97 (95) 93 (93) Tillgänglighet 91 (84) 93 (77) Tydlighet 87 (82) 84 (80) (andel som har svarat – ja, för det mesta, eller ja, alltid i %) 13

14 14 Personlig assistans - vuxna Socialförvaltningen Brukarenkät 2009 GotlandsExtern 2009 (2008)kommunutförare Antal utskick70 (71)31 (27) Antal svar38 55%19 59% (41 = 58%) (13 = 48%) Nöjd med verksamheten i stort 94 (71) 69 (69) (andel som svarat – ganska nöjd eller mycket nöjd i %) Bemötande 94 (87) 69 (73) Kompetens 97 (89) 47 (78) Tillgänglighet 86 (76) 65 (64) Tydlighet 89 (84) 65 (50) (andel som har svarat – ja, för det mesta, eller ja, alltid i %) 14

15 15 Spridning av nöjdhet per insatsområde där det är möjligt att redovisa Nöjd med verksamheten (övergripande) BemötandeKompetensTillgänglighetTydlighet Hemtjänst94% ( ) 93 % (83 – 100) 94 % (81 – 100) 88 % ( ) 84 % (67 – 100) Särskilt boende 96% ( ) 92% (85 – 100) 94% (80 – 100) 84% (45 – 100) 85% (67 – 100) SÄBO-beslut i Senior boende 98% ( ) 92% (72 – 100) 96% (78 – 100) 87% (80 – 100) 87% (65 – 100) LASS86% (86 – 100) 84% (78 – 100) 84% (87 – 100) 72 % (71 – 100) 83% (77 – 100) 14

16 16 Är du nöjd med den hjälp du får? Trivs du i din bostad? Vet du vem som är din kontaktperson? Kan din personal sitt jobb bra? Lyssnar personalen när du behöver hjälp? Får du den hjälp du vill ha? Får du själv vara med och planera din fritid? Är du nöjd med dina fritidsaktiviteter? Socialförvaltningen Brukarenkät 2009 UtskickSvar 2008 Kommun14478 = 54 % inga jämförbara siffror Extern regi 2009 Kommun = 51 % 2009 Externt regi = 64% Bostad med särskild service LSS kommunal och extern regi pictogram % 2009 % Kommun Extern regi

17 17 Familjeråd- givning* FamiljerättBeroende- verksamhet Stöd- och försörjning Enkät A,D-E jämförelse Verksamheten i stort Bemötande Tydlighet Tillgänglighet Kompetens Brukarenkät 2009 Individ- och familjeomsorg Andel mycket nöjd, nöjd, eller motsvarande % Socialförvaltningen * Extern regi 16

18 18 Fortsatt arbete Analys och handlingsplan inom avdelningarna Vad händer i verksamheterna - årsredovisning Redovisa resultat per enhet på hemsidan Kvalitetssäkra informationen inom avdelningarna Vissa frågor återkommer som inte besvarats Genomföra vartannat år Utveckla metoder Socialförvaltningen Brukarenkät


Ladda ner ppt "1 1 Brukarenkät 2009 - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar."

Liknande presentationer


Google-annonser