Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016"— Presentationens avskrift:

1 Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016
Resultat för Lidköping Hemtjänst

2 Resultaten för er kommun
Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? år Du hittar enkäten på Socialstyrelsens hemsida Nedan följer några bilder om deltagarna. Därefter presenteras årets resultat för olika områden med utgångspunkt från frågorna i enkäten. Den sammantagna nöjdheten presenteras för totalen i kommunen och med hänsyn till kön, ålder och regiform. Jämförelser åren 2013 till sker för områdena inflytande, utförande och bemötande samt trygghet och tillgänglighet. Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

3 Årets deltagare

4 Deltagare Totalt svarade personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 65,4% av de tillfrågade. I Lidköping svarade 449  personer, vilket är 72,5% av de tillfrågade. Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

5 Kön och ålder hos kommunens deltagare
Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

6 Egenupplevd hälsa hos kommunens deltagare
Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

7 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

8 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

9 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

10 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

11 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

12 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

13 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

14 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

15 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

16 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

17 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

18 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

19 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

20 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

21 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

22 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

23 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

24 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

25 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

26 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

27 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

28 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

29 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

30 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

31 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

32 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

33 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

34 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

35 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

36 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

37 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

38 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

39 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

40 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

41 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

42 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

43 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

44 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

45 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

46 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

47 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

48 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

49 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

50 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

51 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

52 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

53 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

54 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

55 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

56 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

57 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

58 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

59 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

60 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

61 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

62 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

63 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

64 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

65 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

66 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

67 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

68 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

69 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

70 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

71 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

72 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

73 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

74 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

75 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

76 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

77 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

78 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

79 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

80 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

81 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

82 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

83 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

84 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

85 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

86 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

87 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

88 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

89 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

90 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

91 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

92 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

93 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

94 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

95 Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

96 Egenupplevd hälsa hos kommunens deltagare forts.
Hur är din rörlighet inomhus? Bor du tillsammans med någon annan vuxen? Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

97 Resultatöversikt år 2016

98 Andel positiva svar Resultat redovisas som andelen positiva, d v s andelen i procent av de svarande som avgivit ett positivt svar. För närmare redovisning av vilka svarsalternativ som klassas som positiva, se mer om undersökningen på Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

99 De fem frågor där andelen positiva svar är högst
Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

100 De fem frågor där andelen positiva svar är lägst
Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

101 Sammantagen nöjdhet i kommunen

102 Hur nöjd eller missnöjd är du samman- taget med den hemtjänst du har?
Andel positiva svar i kommunen Totalt Män Kvinnor Svarande är den äldre själv eller ihop med någon Svarande är någon annan än den äldre Enskild regi Offentlig regi Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

103 Samtliga frågor med referensvärden

104 Andel positiva svar inom området kontakter med kommunen
Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

105 Andel positiva svar inom området inflytande
Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

106 Andel positiva svar inom området hjälpens utförande
Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

107 Andel positiva svar inom området bemötande
Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

108 Andel positiva svar inom området trygghet och tillgänglighet
Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? Händer det att du besväras av ensamhet? Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

109 Andel positiva svar inom området hemtjänsten i sin helhet
Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

110 Några jämförelser av resultaten för kommunen åren 2013 till 2016

111 Inflytande, utförande och bemötande
Andel positiva svar i kommunen Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

112 Trygghet och tillgänglighet
Andel positiva svar i kommunen Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonal vid behov? Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

113 Om undersökningen

114 Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016
Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre. Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 december hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende ingick dock inte i undersökningen. Inte heller personer som hade bytt hemtjänstutförare eller särskilt boende efter den 31 december 2015. Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

115 Undersökningen genomfördes från månadsskiftet mars/april till och med 27 maj 2016.
Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial. Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen. På finns mer att läsa om de nationella resultaten. Resultat finns också redovisade per län och kommun samt för verksamheter ner till minst 7 svarande. Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

116 Mer information finns på:


Ladda ner ppt "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016"

Liknande presentationer


Google-annonser