Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intresseanmälan Boende för seniorer i Björkvik Parhus och radhus Vid Klubbestigen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intresseanmälan Boende för seniorer i Björkvik Parhus och radhus Vid Klubbestigen."— Presentationens avskrift:

1

2 Intresseanmälan Boende för seniorer i Björkvik Parhus och radhus Vid Klubbestigen

3 En information i samarbete med SPF och PRO. Välkommen till att delta i intresseanmälan för att bygga bostäder för 65+are Björkvik Vi inbjuder dig att vara med i denna intresseanmälan som är helt kostnadsfri och är ej bindandeKoKK ch är ej bindande.

4 Vad är det här för information? I detta brev vill vi förklara varför det är viktigt att utnyttja denna möjlighet att vara med och på verka för att bygga bostäder för seniorer i Björkvik. Bostäder som är anpassade och ändamålsenliga för seniorer.

5 Bakgrund Fjorton villa tomter på Klubbestigen iordningställdes för c:a 15 år sedan. Åtta stycken är fortfarande inte bebyggda. Dessa borde kunna utnyttjas för seniorer boende.

6 Länsstyrelsen Länsstyrelsen har tagit fram en förstudie som heter ”Något håller på att hända”. Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. Utdrag ur denna enl. följande:

7 Det ä r det stor brist p å ä ldre- och handikappsanpassade bost ä der i flertalet sm å orter i S ö rmland. M å nga ä ldre bor kvar i sina villor. Ge dem ist ä llet m ö jlighet att byta bostad och d å f å r barnfamiljerna chans att k ö pa sin f ö rsta prisv ä rda fastighet. Börja med att kartlägg det lokala behovet av nya bostäder

8 Det stora behovet ä r f ö r fr ä mst ä ldre som ä r starkt rotade i bygden. P å lokal niv å n m å ste vi sj ä lva skapa ett forum f ö r att synligg ö ra behovet av bost ä der, genom att samla hush å llens ö nskningar och efter fr å gan i en enk ä t. Skapa attraktiva m ö jligheter och erbjudanden i v å ra sm å orter och p å landsbygden.

9 SPF:s fem krav 1. Öka bostadsbyggandet och bygg tillgängligt från början 2. Försvara rätten att bo kvar så länge man önskar och det är möjligt 3. Stärk stödet för att bygga trygghetsboenden 4. Tänk på seniorerna när bostadsbeståndet renoveras 5. Sänk flyttskatten – ta bort uppskovsräntan och sänk reavinstbeskattningen för bostäder

10 Geografiskt område Klubbetorp. Adress Klubbestigen. Björkvik.

11 Planering Etapp 1: Upprätta lista av alla som är intresserade av ändamålsenliga bostäder Att bilda en bostadsrättsförening. Etapp 2: Projektering och budget

12 Kostnader och finansiering I dagsläget går det inte att säga vad totalkostnaden per lägenhet blir, då det bland annat beror på hur många som vill vara med och hur mycket bidrag det går att få m.m.

13

14


Ladda ner ppt "Intresseanmälan Boende för seniorer i Björkvik Parhus och radhus Vid Klubbestigen."

Liknande presentationer


Google-annonser