Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Med en Renoveringsstrategi och aktiv Hyresgästdialog blir vardagen något enklare! Tacka för att de tagit emot dig och berätta att det är värdefullt för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Med en Renoveringsstrategi och aktiv Hyresgästdialog blir vardagen något enklare! Tacka för att de tagit emot dig och berätta att det är värdefullt för."— Presentationens avskrift:

1 Med en Renoveringsstrategi och aktiv Hyresgästdialog blir vardagen något enklare!
Tacka för att de tagit emot dig och berätta att det är värdefullt för oss att få tillfälle att träffa dem. ”Incheckning” Vem är jag? Berätta kortfattat om din bakgrund, vad du huvudsakligen jobbar med själv. Då blir det lite mer naturligt varför du kanske fokuserar mer på en viss typ av frågor under mötet. Vem är du? Be alla deltagarna berätta vem de är och vad de jobbar med. Fråga gärna under tiden för att visa intresse! Varför är jag här? Berätta bakgrunden till mötet. Har du sökt upp dem? De har sökt upp oss? Berätta om hur vi kommit i kontakt och varför du intresserade dig för dem. Hur lång tid har vi? Fråga när de behöver bryta. Det är bra att veta om någon behöver gå tidigare om det är en grupp etc. Göran Kåwert Renoveringsstrateg Göteborg

2 Byggprocess Mänsklig process
Hyresgästdialogen™ Renoveringsarbetet Utvärdering Slutbesiktning Finns på plats Trygg ombyggnad Byggstart Upphandling Två parallella processer Kan se det som en tidsaxel. Vi leder byggprocessen som projektledare mm. Samtidigt tar vi aktiv roll i fastighetsägarens förvaltning och hanterar människorna som berörs. Vi ska hantera den mänskliga processen på samma proffsiga sätt som vi hanterar byggprocessen Vi tar ansvar för båda processerna och ser till att de smälter in i varandra. Projektgenomgångsmöten och genomgång mellan de ansvariga i resp process kontinuerligt. FÖRSLAG PÅ TEXT???????? KLICKBARA RUBRIKER PÅ MÄNSKLIGA SIDAN??? Hyresgästmöte Visningslägenhet Prov Projektering Förankring Förstudie Förstudie

3 Renoveringsstrategi™
Under miljonprogramsåren utvecklades metoder för att producera 1 miljon lägenheter under 10 år. Detta krävde industriellt byggande, upprepningseffekter genom strukturerade lösningar och produktionsmetoder, och nya materialkombinationer. Målet uppfylldes: På 10 år byggdes lägenheter i flerbostadshus, radhus och småhus, varav ca lägenheter i flerbostadshus. Renoveringsstrategi™

4 Renoveringsstrategi™
Fastighetsägaren som äger lägenheter och områden byggda under denna tidsepok står inför en ny, större utmaning, dvs Att renovera lika många lägenheter under lika kort tid. Att göra det tillsammans med de boende. Att göra det parallellt med övrig förvaltning. Hur ska det gå till? Renoveringsstrategi™

5 RenoveringsstrategiTM

6 Vem skall vi renovera för?
Antag att vi har en stabil in- och utflyttning på ca 14 % årligen. Hälften av alla hyresgäster har då teoretiskt bytts ut efter ca 6 år. När vårat renoveringsprogram är klart består 85% av hyresgästerna av individer som idag inte bor i området. När badrummet har passerat halva sin livslängd är 1% av de ursprungliga hyresgästerna kvar. Om renoveringen skall betalas över 50 år av hyresgästerna kommer de som bor i husen idag att betala ca 12 % av renoveringen. Ur ett affärsmässigt perspektiv är det knappast korrekt att låta hänsyn till nuvarande hyresgäster helt dominera besluten eftersom dom inte är representativa för kommande brukare. Vi har alltså ett starkt ansvar för att balansera nuvarande hyresgästers önskemål mot de önskemål vi tror kommande hyresgäster har! Renoveringsstrategi™

7 Besluta om synsätt Stor hänsyn skall tas till nuvarande hyresgästers åsikter och behov. Detta utförs genom en aktiv Hyresgästdialog och att beslutat synsätt förklaras för de befintliga hyresgästerna. Om man förstår så kan man även acceptera! Vi kan inte tillåta dagens hyresgäster att äventyra morgondagens komfort. Morgondagens hyresgästers perspektiv är överordnat dagens hyresgästers. Renoveringsstrategi™

8 Workshop! Vilka utmaningar står ni inför när det gäller kommande Renoveringsbehov! Avseende: Ekonomi Teknik Dialog/Kommunikation


Ladda ner ppt "Med en Renoveringsstrategi och aktiv Hyresgästdialog blir vardagen något enklare! Tacka för att de tagit emot dig och berätta att det är värdefullt för."

Liknande presentationer


Google-annonser