Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BYARÅD Vad behöver vi verka för i respektive byar och gemensamt för alla byar?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BYARÅD Vad behöver vi verka för i respektive byar och gemensamt för alla byar?"— Presentationens avskrift:

1 BYARÅD Vad behöver vi verka för i respektive byar och gemensamt för alla byar?

2 GRUNDTANKAR ETT BYARÅD SKALL KUNNA:
Stimulera utbyte av erfarenheter mellan byarna Uppmuntra enskilda byar och sockenråd att arbeta för sin bys/sockendels utveckling Stärka det lokala inflytandet över utvecklingen i bygden Samarbeta nära kommunledningen med planerings- och utvecklingsfrågor Stimulera enskilda människors, byars och sockenråds engagemang GRUNDTANKAR

3 I följande bildspel finns konkreta exempel på vad man kan och i en del fall bör arbeta för.
Då varje by är unik så är inte alla exempel tillämpliga för alla. Det finns säkert mycket annat som kan göras till nytta och glädje för boende och besökare. Engagera byborna och uppmana dem att komma med önskemål och idéer! Låt andra byar få del av goda idéer och angelägna önskemål! IDÉER & ÖNSKEMÅL

4 SAMHÄLLSSERVICE Kommunikationer mellan byar och tätort
Äldres behov av särskild hjälp Hur utnyttjas rut-avdraget för hushållsnära tjänster – behövs information SAMHÄLLSSERVICE

5 Vad kan vi göra/erbjuda för att locka folk att flytta till vår bygd?
INFLYTTNING

6 Sysselsättning Behövs aktiviteter för barn och ungdom?
Kan och behöver vi ordna sammankomster/aktiviteter för äldre? Sysselsättning

7 Kommunen upprättar regelbundet nya översiktsplaner och det är viktigt att vi är med och bevakar våra intressen. Granska och för fram ev. synpunkter! ÖVERSIKTSPLANER

8 Gemensam värmeanläggning – kan det vara något att fundera över?
Två eller flera fastigheter kan t.ex. satsa på en gemensam värmecentral som via kulvertsystem ansluts till fastigheterna. NÄRVÄRME

9 Byar som har egen bystuga kan fundera på om verksamheten i fastigheten kan utökas till gagn för byborna. Finns utrymme för att anordna hobbyverk- samheter? Behöver stugan upprustas? BYSTUGOR

10 GRANNSAMVERKAN Tillsyn av grannes bostad då denne är bortrest
Reagera då okända ”figurer” snokar i byn – notera bilnummer och andra iakttagelser GRANNSAMVERKAN

11 ÖPPNA LANDSKAP Vad gör vi för att förhindra förbuskning?
Skall vi ta till röjsågar och yxor? Eller skall vi ta hjälp av djuren? Vill någon idka fårskötsel och kan denne då tillåtas fårbete på allmänna och förbuskade områden? ÖPPNA LANDSKAP

12 Under vilka förutsättningar verkar våra jordbrukare?
Kan vi göra något åt dessa förutsättningar i syfte att göra jordbruksverksamheten lönsam? Vad kan göras för att öka intresset för lokalt producerade livsmedel? LOKALPRODUCERAD MAT

13 TURISTVERKSAMHET Locka turister till byn genom tillgång till: Camping
Fiske Vandringsleder TURISTVERKSAMHET

14 EKONOMI För vad kan vi få ekonomiska bidrag?
Kontakta landsbygdsutvecklaren för besked innan projekt påbörjas! EKONOMI

15 Byorganisationer 15

16 Byarådsorganisationen
16

17 Organisationen på riksnivå
17


Ladda ner ppt "BYARÅD Vad behöver vi verka för i respektive byar och gemensamt för alla byar?"

Liknande presentationer


Google-annonser