Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klicka här för att ändra format PILOTPROJEKT SOCIALA INSATSGRUPPER JUNI 2011 – OKTOBER 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klicka här för att ändra format PILOTPROJEKT SOCIALA INSATSGRUPPER JUNI 2011 – OKTOBER 2012."— Presentationens avskrift:

1 Klicka här för att ändra format PILOTPROJEKT SOCIALA INSATSGRUPPER JUNI 2011 – OKTOBER 2012

2 Mål och målgrupp för projektet Målgrupp: åldersgruppen (13) 15-25 år som riskerar att bli kriminella eller vill hoppa av kriminella nätverk Social insatsgrupp ska bli en permanent samverkansform

3 Kartläggning i Borlänge 25% av länets samlade brottslighet finns i Borlänge Inga etablerade kriminella nätverk Individer har koppling till kriminella nätverk utanför Borlänge Löst sammansatta kriminella grupperingar finns Brottsmisstänkta i juni 2011: 32 individer 15-20 år och 39 i åldern 20-25 år Gäller alla typer av brott

4 Projektets förutsättningar Rikspolisstyrelsen är nationell projektledare Projekttid: 15 juni 2011-1 oktober 2012 Borlänge är en av 12 utvalda kommuner i landet Gemensamt åtagande mellan polismyndigheten och Borlänge Kommun

5 Projektorganisation i Borlänge Projektledare: Socialtjänsten genom Lena Angberg Ledningsgrupp Två beredningsgrupper:13-18 resp 18-25 år Social insatsgrupp

6 Ledningsgrupp Lena Angberg, IFO-chef, sammankallande Ulrica Granberg, biträdande utredningschef, polisen, länk mellan styrgrupp och beredningsgrupp Sonja Sahlin, samordnare lokala brå Carin Fredlin, gymnasiechef Ulf Månsson, skolområdeschef grundskolan Monica Malmqvist, chef ungdomsenheten Lisbeth Modin-Nilsson, chef elevhälsan Marcus Hjelm, integrationfrågor, Vuxenutbildning och Gymnasieskola Marie Örjes, chef Arbetsförmedlingen Maria Löfgren, Chef Frivården Brita Östberg-Litell, samordnare NPT, neuropsykiatriska teamet,Landstinget

7 Beredningsgrupp Maria Fältskog, 1:e socialsekr. socialtjänstens ungdomsgrupp, sammankallande Lisa Gustafsson, polisens ungdomsgrupp, länk till styrgruppen Jan Lidén, koordinator grundskolan + aktuell rektor i varje enskilt fall Mats-Ola Hedlund, koordinator för gymnasiet Anne Söderberg, 1:e fältassistent Johan Gnospelius, enhetschef socialtjänstens öppenvård Ewa Kjell / Jan Finn, socialtjänstens missbruksgrupp Lisa Envall, socialtjänstens mottagningsgrupp Anette Wikblom, enhetschef socialtjänsten/barn- och ungdomsenhet Inger Gunnarsson, förste socialsekreterare, socialtjänsten/försörjningsstöd Maria Olander, ungdomshandläggare AF Magdalena Deike Rantanen, ungdomshandläggare Frivården

8 Social insatsgrupp SIG Social insatsgrupp skapas runt varje enskild individ. Sammansättningen sker utifrån vilka personer från olika myndigheter som är bäst lämpade. Inom sociala insatsgruppen utses en resurssamordnare för aktuell ungdom.

9 Anmälan/ ansökan till social förvaltning SoL §§ 11:1, SAVRY & samtycke Berednings gruppen Social insatsgrupp & resurs- samordnare Nya insatser/direktiv Återkoppling Informationsflöde Styrgrupp Flödesschema social insatsgrupp


Ladda ner ppt "Klicka här för att ändra format PILOTPROJEKT SOCIALA INSATSGRUPPER JUNI 2011 – OKTOBER 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser