Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resursrådet Startade nov 2003. Resursrådet FK AF sjukvården Haninge Remiss skrivs tillsammans med deltagaren Möte 1 gg/månad Resursrådet Deltagare: Arbetsförm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resursrådet Startade nov 2003. Resursrådet FK AF sjukvården Haninge Remiss skrivs tillsammans med deltagaren Möte 1 gg/månad Resursrådet Deltagare: Arbetsförm."— Presentationens avskrift:

1 Resursrådet Startade nov 2003

2 Resursrådet FK AF sjukvården Haninge Remiss skrivs tillsammans med deltagaren Möte 1 gg/månad Resursrådet Deltagare: Arbetsförm. Förs.kassan Primärvård Socialtjänst: -Ekonomi -AC Rehabiliterings -insatser Arbetsträning Avslut Remiss en vecka innan mötet Tyresö Nynäshamn Samordnare RRs deltagare ser efter i sina register vad som varit/är aktuellt Bedömning Genomlysning av ärendet Råd Köp av tjänst Återkoppling till remittent

3 Målgrupp bosatta i Haninge, Nynäshamn och Tyresö personer som inte får sina behov tillgodosedda inom befintliga verksamheter är i behov av samverkan eller annan insats för att komma i arbete eller komma till avslut behov av råd för fortsatt handläggning

4 Resursrådet Nynäshamn / Haninge Resursråd –Brittmari Seppä, Försäkringskassan, sammankallande –Pia Granholm o Maria Fagerbo, Socialtjänsten individ- och familjeomsorg –Pia Flücht, Socialtjänstens Arbetscentrum –Anki Höglund-Waller, Arbetsförmedlingen –Aune Kakonda Karlsson, Rehabenheten, Handens vårdcentral –Catarina Helling, Arbete & Försörjning Nynäshamns Kommun Tyresö Resursråd –Brittmari Seppä Sammankallande –Jane Ortfjäll, Arbetförmedlingen –Paula Posse, Bollmora vårdcentral –Taija Kormano-Persson, Socialtjänstens Arbetscentrum –Eva Tullander, IFO

5 Köp gjorda i år Insatser/ köp ex: – M3 programmet, Roa –Stresshanteringskurs, Roa –Arbetsträning/arbetsförmågebedömning –Traumasamtal –Taxilegitimation –Körkortsutbildningar –Neuropsykiatriska utredningar –Terapisamtal på annat språk –Försäkringsmedicinska utredningar

6 Budget 1 januari – 31 december 2011 En samordnare på heltid för båda Resursråden Köp av tjänst 6 000 000kr

7 Mål för 2011 Mål för 2011 är att alla remisser som kommer in till Resursrådet ska behandlas, vilket under 2011 beräknas bli fler än 150 stycken 25 procent av deltagarna ska vara i arbete eller studera 12 månader efter mötet i Resursrådet

8 Resultat Under perioden 2009-06 till 2009-12 remitterades totalt 39 personer till Resursrådet Remisserna avsåg 24 kvinnor och 15 män i åldersspannet 23 till 64 års ålder I dessa inkomna 39 ärenden beviljades köp av tjänst endast i 14 ärenden, det vill säga enbart i en ca en tredjedel av ärendena. De 25 ärenden som återremitterades gjorde det med hänvisning till att ärenden var av rådgivande karaktär alternativ åter till remittent för mer utredning.

9 forts. resultat Tolv respektive arton månader efter mötes datum befinner sig, av alla 39 ärenden; 8 personer kvar inom försörjningsstöd vilket motsvarar ca 20 procent (vid start 11 st, 28 procent) 12 personer, ca 31 procent, befinner sig inom sjukförsäkringen med hel eller partiell ersättning. Av dessa medverkar 4 personer aktivt i en arbetslivsinriktad rehabilitering med mål om hel eller partiell återgång i egen försörjning. (vid start 22 st, 57 procent) 9 personer befinner sig inom Arbetsförmedlingen, vilket motsvarar 23 procent. Av dessa 9 personer har 2 stycken en pågående osa-anställning. (vid start 5 st, 13 procent) 10 personer finns inte i något av våra register, vilket motsvarar 26 procent.

10 ”Jag är oerhört tacksam för att Ni hjälper mig med avgiften för gruppterapi/kursen Känns oerhört STORT få hjälp och stöd - något jag aldrig tidigare fått av någon instans/myndighet trots mycken elände och långvarigt deprimerad och sjukskriven flertalet gånger så har jag aldrig aldrig aldrig fått någon som helst hjälp eller rehabilitering - känns ännu overkligt jag faktiskt fick det av Er.” Deltagare från Resursrådet 2011-04

11 Frågor Brittmari Seppä Försäkringskassan Telefon: 010-116 36 85 Brittmari.seppa@forsakringskassan.se eller Åsa Halvarsson Telefon: 08 606 8589 asa.halvarsson@haninge.se


Ladda ner ppt "Resursrådet Startade nov 2003. Resursrådet FK AF sjukvården Haninge Remiss skrivs tillsammans med deltagaren Möte 1 gg/månad Resursrådet Deltagare: Arbetsförm."

Liknande presentationer


Google-annonser