Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Novus Företagsledare om de nya sjukskrivningsreglerna Arne Modig Viktor Wemminger 1632.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Novus Företagsledare om de nya sjukskrivningsreglerna Arne Modig Viktor Wemminger 1632."— Presentationens avskrift:

1 1 Novus Företagsledare om de nya sjukskrivningsreglerna 2010-05-04 Arne Modig Viktor Wemminger 1632

2 2 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv önskar genomföra en undersökning bland svenska företag om den nya sjukförsäkringen –Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om vad arbetsgivare anser om den nya sjukförsäkringen och hur den påverkar företagens arbete med sjukskrivningsprocessen. Intervjuerna har genomförts via telefonintervjuer under perioden 23 februari - 11 mars 2010. Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv med fler än 10 anställda. Mätningen omfattar 601 intervjuer. Intervjuerna har stratifierats i kvotgrupper och resultaten har därefter viktats efter företagsstorlek.

3 3 6 procent har stora problem med sjukfrånvaron Tydlig minskning sedan 2003 i både i större och mindre företag Bas: Total (601 int), 10-49 anst (231 int) 50-249 anst (202 int), 250 el fler anst (168 int) Tycker du att ni inom ditt företag idag har …. med sjukfrånvaron? Stora problem 2003 20–99 anst: 15 % 100 – 199 anst: 23 % 200- anst: 30 %

4 4 Problemen handlar oftast om korta sjukskrivningar Långa sjukskrivningsperioder är ett mindre problem Bas: Har ganska små till mycket stora problem (260 intervjuer) Har ni problem med något av följande? Större företag, med 250 eller fler anställda tycker i högre utsträckning än övriga att de har problem med långa sjukskrivningsperioder (31%) eller enstaka fall med långvariga eller på annat sätt besvärliga sjukskrivningar (71%).

5 5 Fem av tio företag tycker sjukförsäkringen fungerar bra Två av tio tycker den fungerar dåligt Anser du att sjukförsäkringen idag är utformad på ett sådant sätt att den fungerar bra eller dåligt för ditt företag? Bas: Total (601 int), 10-49 anst (231 int) 50-249 anst (202 int), 250 el fler anst (168 int)

6 6 Företag med stora problem med sjukfrånvaro är mer negativa till sjukförsäkringen Bas: Total (601 intervjuer), inga problem (178 int), små problem (371 int), stora problem (46 int) Anser du att sjukförsäkringen idag är utformad på ett sådant sätt att den fungerar bra eller dåligt för ditt företag?

7 7 Åtta av tio tycker det är en bra regel att Försäkringskassan återkommande ska pröva den sjukskrivnes arbetsförmåga De nya reglerna inom sjukförsäkringen innebär att Försäkringskassan tidigt och återkommande ska pröva den sjukskrivnes arbetsförmåga. Anser du att det är en bra eller en dålig regel? Skulle du säga ….? Bas: Total (601 int), 10-49 anst (231 int) 50-249 anst (202 int), 250 el fler anst (168 int)

8 8 Företag med stora problem tycker oftare att de nya reglerna är mycket bra De nya reglerna inom sjukförsäkringen innebär att Försäkringskassan tidigt och återkommande ska pröva den sjukskrivnes arbetsförmåga. Anser du att det är en bra eller en dålig regel? Skulle du säga ….? Bas: Total (601 intervjuer), inga problem (178 int), små problem (371 int), stora problem (46 int)

9 9 Mer än varannan har dålig kännedom om hur det går till när försäkringskassan bedömer arbetsförmågan hos sjukskrivna Känner du till hur det går till när Försäkringskassan ska bedöma arbetsförmågan hos sjukskrivna? Skulle du säga att du har …..? Bas: Total (601 int), 10-49 anst (231 int) 50-249 anst (202 int), 250 el fler anst (168 int)

10 10 A. Drygt två av tio har ändrat sitt sätt att arbeta med rehabilitering och sjukskrivningar A: Har regelförändringarna i sjukförsäkringen medfört att ni: Bas: Samtliga (601 intervjuer) Alla Satsat mer på olika former av rehabilitering genom samarbete med företagshälsovården, Försäkringskassan, etc 12% Satsat på att snabbare sätta in åtgärder för sjukskrivna11% Satsat mer på att underlätta återgång i arbete genom arbetsplatsanpassning, arbetstidförläggning, avstämningsmöten etc. 9% Skapat nya rutiner för att hantera anmälan av sjukfrånvaro, läkarintyg etc 7% Satsat mer på rehabiliteringsförsäkring3% NETTO23%

11 11 NETTO A: Ändrat sitt sätt att arbeta med rehabilitering och sjukskrivningar A. Bland företag med stora problem med sjukskrivningar har drygt fyra av tio ändrat sitt sätt att arbeta med rehabilitering och sjukskrivningar Bas: Total (601 intervjuer), inga problem (178 int), små problem (371 int), stora problem (46 int)

12 12 B. Tre av tio företag med stora sjukskrivningsproblem har tidigarelagt anpassning och rehabilitering B. Har de nya reglerna i sjukförsäkringen medfört att ni inom ditt företag tidigare sätter igång anpassnings och rehabiliteringsåtgärder för den som är sjukskriven eller är det ingen skillnad? Bas: Total (601 int), 10-49 anst (231 int) 50-249 anst (202 int), 250 el fler anst (168 int)

13 13 C. I tre av tio företag har regelförändringarna aktivt bidragit till att de som varit sjukskrivna återgått i arbete C: Har regelförändringarna i sjukförsäkringen aktivt bidragit till att anställda i ditt företag som tidigare varit sjukskrivna nu har…? Bas: Samtliga (601 intervjuer) Alla Återgått till sitt tidigare arbete inom företaget 17% Fått annat arbete inom företaget 10% Lämnat företaget men fått annat arbete 9% NETTO28%

14 14 C. I drygt fyra av tio större företag har regelförändringarna aktivt bidragit till att de som varit sjukskrivna återgått i arbete NETTO C: regelförändringarna aktivt bidragit till att de som varit sjukskrivna återgått i arbete Bas: Total (601 int), 10-49 anst (231 int) 50-249 anst (202 int), 250 el fler anst (168 int)

15 15 Netto av samtliga förändringar För fyra av tio företag har de nya reglerna lett till mer eller mindre stora förändringar Netto av samtliga förändringar: dvs netto av A, B och C (se diagram sid 19, 20 och 21) Bas: Total (601 int), 10-49 anst (231 int) 50-249 anst (202 int), 250 el fler anst (168 int)

16 16 Netto av samtliga förändringar: dvs netto av förändring A, förändring B och förändring C (se diagram sid 18, 19 och 20) Netto av samtliga förändringar Inom företag med stora problem har drygt sex av tio gjort förändringar Bas: Total (601 intervjuer), inga problem (178 int), små problem (371 int), stora problem (46 int)


Ladda ner ppt "1 Novus Företagsledare om de nya sjukskrivningsreglerna Arne Modig Viktor Wemminger 1632."

Liknande presentationer


Google-annonser