Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F INSAM I V ÄSTRA G ÖTALAND Resultat från SUS januari-augusti 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F INSAM I V ÄSTRA G ÖTALAND Resultat från SUS januari-augusti 2015."— Presentationens avskrift:

1 F INSAM I V ÄSTRA G ÖTALAND Resultat från SUS januari-augusti 2015

2 F INSAM I V ÄSTRA G ÖTALAND samordningsförbund, 48 kommuner Medelstillgångar 157 Mkr 126 Mkr budgeterat i olika insatser 21 Mkr administrativa kostnader Helena J 2014 totalt 183 mkr Eget kapital 36 mkr

3 D ELTAGARE I SAMVERKAN JAN - AUG Helena J * t ex insatser med samverkan med FK på vårdcentral och konsultationsinsatser. 53 % kvinnor, 47 % män

4 Å LDERSFÖRDELNING DELTAGARE (2 551 KVINNOR, MÄN ) JAN - AUG Helena J

5 U TBILDNINGSBAKGRUND DELTAGARE (2 551 KVINNOR, MÄN ) JAN - AUG Helena J

6 T ID I OFFENTLIG FÖRSÖRJNING DELTAGARE (2 551 KVINNOR, MÄN ) JAN - AUG Helena J

7 T ID I OFFENTLIG FÖRSÖRJNING

8 T ID I SAMVERKANSINSATS DELTAGARE SOM AVSLUTAT INSATS JAN - AUG 2015 (56 % KVINNOR, 44 % MÄN ) Helena J

9 F ÖRSÖRJNINGSFÖRÄNDRING DELTAGARE SOM AVSLUTAT INSATS JAN - AUG 2015 (56 % KVINNOR, 44 % MÄN ) Helena J

10 S YSSELSÄTTNING VID AVSLUT DELTAGARE SOM AVSLUTAT INSATS JAN - AUG 2015 (56 % KVINNOR, 44 % MÄN ) Helena J Före insats: arbete/studier kvinnor 14 %, män 10 % (totalt 13 %) Efter insats: arbete/studier kvinnor 33 %, män 39 % (totalt 35 %)

11 A VSLUTSANLEDNING DELTAGARE SOM AVSLUTAT INSATS JAN - AUG 2015 (56 % KVINNOR, 44 % MÄN ) Helena J

12 S YSSELSÄTTNING VID AVSLUT - ÅLDER Helena J

13 S YSSELSÄTTNING VID AVSLUT - INRIKTNING R EHAB MOT ARBETE / STUDIER, I insatser med huvudinriktning rehab mot arbete har 42 % avslutat till arbete/studier (3 647 deltagare, 47 % k, 53 %) Kvinnor 40 % (arbetar i medeltal 83%) Män 44 % (arbetar i medeltal 91 %) Ålder Kvinnor år 49 % avslutat till arbete/studier (86%) Män år 50 % avslutat till arbete/studier (92%) Kvinnor från 30 år 27 % avslutat till arbete/studier (79%) Män från 30 år 34 % avslutat till arbete/studier (90%) Helena J


Ladda ner ppt "F INSAM I V ÄSTRA G ÖTALAND Resultat från SUS januari-augusti 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser