Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SUS 2014 SUS-genomgång Västerås 2014-05-14. SUS 2014 SUS ”Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SUS 2014 SUS-genomgång Västerås 2014-05-14. SUS 2014 SUS ”Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet”"— Presentationens avskrift:

1 SUS 2014 SUS-genomgång Västerås 2014-05-14

2 SUS 2014 SUS ”Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet” Uppföljning på lokal, regional och nationell nivå Budget, insatser, deltagare 83 samordningsförbund Nya rutiner från 21 april gällande behörigheter, gäller anställda i kommun, landsting eller samordningsförbund Behörigheter gäller i 2 år, behöver sökas om i god tid

3 SUS 2014 FINSAM - inriktningar

4 SUS 2014 Individriktade insatser uppföljning av deltagare Personuppgifter Deltagarinsats där deltagare registreras in med uppgifter om personnummer, bakgrundsinformation, försörjning för och efter insats etc. Anonyma Kan registrera anonyma deltagare med enbart kön och inregistreringsår. Gäller framför allt ”nej-sägare” och personer med skyddad identitet. Endast antal Volyminsats – ”pinnstatistik”, t.ex. för konsultationer. Dessa uppgifter registreras av den insatsansvarige.

5 SUS 2014 Samtycket Blanketten i original skickas till Försäkringskassan Diariet ”Samtycket” 831 84 Östersund Eventuell kopia förvaras hos insatsen/förbundet När det gäller underåriga så är huvudprincipen att den unges mognad och utveckling i kombination med samtyckets omfattning är avgörande i frågan om samtycket ska anses vara giltigt eller inte. Ur Datainspektionens information ”…….. En tumregel kan vara att den som fyllt 15 år normalt är kapabel att ta ställning i samtyckesfrågan.” Se vidare FAQ.

6 SUS 2014 Deltagarblanketterna Start- och avslutsdatum Utbildningsnivå - ”högsta genomförda” Hur noga ska vi kolla upp? Försörjning - offentlig försörjning i Sverige Tid i offentlig försörjning ”Inskriven som aktivt arbetssökande på af” Kunna ta ett anvisat arbete.

7 SUS 2014 Deltagarblanketterna Avslutningsanledning – Utskrivning – arbete, studier eller arbetssökande – Utskrivning – fortsatt rehabilitering – Utskrivning pga sjukdom(ej rehab mot arbete i dagsläget) – Utskrivning – utan mätning – Utskrivning – övrigt (om deltagaren ej hörs av)

8 SUS 2014 Antal deltagare, jan-dec 2013, Västmanlands län 60 % kvinnor, 40 % män

9 SUS 2014 Åldersfördelning, 775 deltagare aktuella 2013

10 SUS 2014 Utbildningsbakgrund, 775 deltagare aktuella 2013

11 SUS 2014 Avslutsanledning, 362 deltagare 2013

12 SUS 2014 Sysselsättning vid avslut, 362 deltagare som avslutats 2013 31 % till arbete eller studier ( 33 % kvinnorna, 29 % av männen) Sysselsättning Före insats Medel före insats Motsvarar heltidsarb Efter insats Medel efter insats Motsvarar heltidsarb Ej sub arbete3752%19,15586%47,1 Sub arbete1082%8,22789%24,1 Eget företag1100%1,0150%0,5 Antal deltagare i förvärvsarbete4859%28,38386%71,6 Antal deltagare i studier986%7,83294%30,0...Deltagare som både förvärvsarbetar och studerar3135%4,12105%2,1 Summa deltagare i förvärvsarbete och/eller studier 5467%36,111390%101,6 Arbetssökande deltagare96 83...Uppgift saknas0 33

13 SUS 2014 Rapporter från SUS Vad vill styrelser och omvärld veta? Hur och vad redovisar ert förbund/insats/projekt idag? Målgruppsbeskrivning Resultat per insats, förbund, inriktning eller län

14 SUS 2014 Rapporter Insats - flöden deltagare, insatser mm Deltagare- deltagare med personuppgifter Kostnad- budget och utfall Kompletterande frågor Registrering- antalsregistrering Standardrapport status - Af/FK-samarbetet Standardrapport resultat - Af/FK-samarbetet


Ladda ner ppt "SUS 2014 SUS-genomgång Västerås 2014-05-14. SUS 2014 SUS ”Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet”"

Liknande presentationer


Google-annonser