Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Heby skola 7-9 Björn Johansson, förstelärare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Heby skola 7-9 Björn Johansson, förstelärare"— Presentationens avskrift:

1

2 Heby skola 7-9 Björn Johansson, förstelärare
Karin Lindberg, förstelärare Marika Noge, specialpedagog

3 Relationskompetens Förtroendefulla relationer lärare-elev
Skolvärd/elevcoach Pedagogiska luncher Hänger med eleverna Personalanda

4 Stöd och resurser Speciallärare/specialpedagog Många elevassistenter
Små klasser 2 mentorer per klass Elevvård i arbetslagen varje vecka Elevhälsomöten varje vecka Läxläsningstid på schemat Läxhjälp efter skoltid Inkluderande arbetssätt Lärarfortbildning Matematiklyft, Läslyft. En lärare sa: Jag vill också ha ett lyft.

5 Lärarfortbildning - Hebylyftet
Två förstelärare som arbetar tillsammans Kollegialt lärande – självklart, lätt och rätt Lärarna får ingen avsatt tid – det måste kännas genomförbart Många nervösa när annan vuxen kommer till klassrummet – det får inte kännas hotande Hållit på 1,5 år. Två förstelärare: Det blev lättare för oss att skapa legitimitet och proffesionalitet, vi hade någon at bolla med. Kollegialt lärande Att besöka en annan lärares klassrum lär mig alltid något. Antingen Så här vill jag göra eller... - när man sätter ord på det omedvetet gör är man ett steg på väg

6 Flytta fokus från läraren
Besök där man fokuserar på eleven Besök där man fokuserar på lärande i stället för lärare Lottade besökspar Vi gör inga besök Det vi vill åt är att utveckla lärare för att eleverna ska få lättar att lära.

7 Hebylyftet Kick off Besök med besöksunderlag Återbesök
Parsamtal med förstelärarna Föreläsning och pedagogiska samtal Parsamtal med besöksunderlag

8 Fokusområden Skolans behov Forskning
Vad behöver vi för att ge alla elever de förmågor som krävs?

9 Hebylyftet – fokusområden
HT:1 ”uppstarter” – att fånga elevernas intresse, HT:2 prova något nytt i fråga om uppstarter HT:3 gemensamma elever/elevgrupper, vi lär av varandra VT:1 kille/tjej VT:2 bedömning/avstämning/examination/prov…

10 Hebylyftet - exempel 1 Besöksprotokoll Skriv ner de metoder läraren använder för att skapa förväntan/fånga intresse/få igång/hålla igång.

11 Hebylyftet - exempel 1 Samtalsunderlag Vilka metoder var medvetna, vilka var omedvetna? Hur gör vi för att entusiasmera de oentusistiska?

12 Hebylyftet – exempel 2 Besöksprotokoll Gör ditt besök när det pågår någon form av inventering/bedömning/avstämning/examination av förmågor. På vilket sätt får eleverna visa sina förmågor? Hur observerar undervisande lärare dem?

13 Hebylyftet – exempel 2 Samtalsunderlag Varför valdes detta sätt att visa förmågor? Brukar du (undervisande lärare) använda dig av andra sätt? Hur dokumenteras elevernas förmågor? Hur kan dokumentationen utvecklas samtidigt som den görs lättare?”

14 Avslutning i storgrupp
Sammanfattning av vad som lärts under besöken och som snappats upp under samtalen. Föreläsning om aktuellt ämne där forskning/teorier redogörs. Pedagogiska samtal framåt i smågrupper. Sammanfattning av vad vi snappat upp under samtalen bekräfelse utmaningar

15 Varje dag – lite bättre Heby skola - varje dag....


Ladda ner ppt "Heby skola 7-9 Björn Johansson, förstelärare"

Liknande presentationer


Google-annonser