Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverket Svenska nus skolbesök

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverket Svenska nus skolbesök"— Presentationens avskrift:

1 Nätverket Svenska nus skolbesök
En etnografisk studie om skolbesökens kommunikativitet och påverkan på de finskspråkiga gymnasisternas motivation för svenskstudier

2 Syfte Hurdan roll har eleverna på en Svenska nu-lektion?
I vilken mån får eleverna kommunicera på svenska på lektionen? Ökar en Svenska nu-lektion elevernas motivation för att studera svenska? Tycker svensklärare att Svenska nus skolbesök gynnar undervisningen, och om de gör det, på vilket sätt?

3 Material & metod Tre skolbesök på tre gymnasier: Erkki Kuronen, Kenneth Nilsson, Petra Bergström Observationer Intervjuer: 15 elever, 3 lärare

4 Kommunikativitet Hurdan roll har eleverna på en Svenska nu-lektion och i vilken mån får de kommunicera på svenska på lektionen? Kommunikativ uppgift: språkbruket fokuserar på betydelsen i stället för formen ett kommunikativt mål kontakten med livet utanför klassrummet (Harjanne 2006: 85)

5 Motivation 2. Ökar en Svenska nu-lektion elevernas motivation för att studera svenska? Self-determination theory behovet av att känna sig autonom, kompetent och samhörande med de andra inre motivation (Deci & Ryan 1985; Deci & Ryan 2002)

6 Kompetens vs. utmaning (Delle Fave & Massimini 2005)

7 Resultat Både klasserna och gästerna var väldigt olika varandra
Generellt ställde eleverna och lärarna sig positivt till skolbesöken Skolbesöken stöder läroplanens krav på meningsfulla inlärningssituationer, autentiska möten med svenska språket och skolans samarbete med olika aktörer (Utbildningsstyrelsen 2016)

8 Skillnader mellan gästerna - kommunikativitet

9 Motivation

10 Slutsatser – De goda praktikerna
Lektionerna var sinsemellan olika: alla innehöll fungerande praktiker ur kommunikativitets eller motivationens synvinkel Bra att hålla lektionen i ett mindre klassrum Gästen ska kräva att eleverna använder svenska och ställa frågor som inte kan besvaras med ett ord Lektionens utmaningsnivå ska inte bli för hög: gästen kan t.ex. översätta de viktigaste orden och använda gester

11 För lärare Önskvärt att lärarna informerar Svenska nu om gruppens kompetensnivå före skolbesöket När det gäller de mer krävande lektionerna är det viktigt att eleverna bekantar sig med ämnet i förväg Det kan vara riskabelt för lärare att boka en gäst via Svenska nu alltför ofta

12 Frågor & diskussion


Ladda ner ppt "Nätverket Svenska nus skolbesök"

Liknande presentationer


Google-annonser