Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ämnesspecifik läskompetens Kontext - Handlar om att kunna läsa och förstå en text utifrån det sammanhang den finns i. Lärarens jobb blir att ge en förförståelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ämnesspecifik läskompetens Kontext - Handlar om att kunna läsa och förstå en text utifrån det sammanhang den finns i. Lärarens jobb blir att ge en förförståelse."— Presentationens avskrift:

1 Ämnesspecifik läskompetens Kontext - Handlar om att kunna läsa och förstå en text utifrån det sammanhang den finns i. Lärarens jobb blir att ge en förförståelse som placerar texten i ett sammanhang för eleven.

2 Vad är den egentliga betydelsen av det som texten vill förmedla? Vad kan man läsa mellan raderna? Vilken nytta kan vi ha av tidigare kunskaper inom området?

3 Vilka ord och begrepp kan behöva redas ut för att vi ska förstå? Ämnesspecifika ord. Ämnesneutrala ord som ändå kan ställa till problem. Ord som har olika betydelse i olika sammanhang. Bena ut vad de betyder i just detta sammanhang. Bindeord, sambandsord. Fasta fraser(katt-råtta), metaforer m.m.

4 Register – Används för att kunna förstå och beskriva språkliga skillnader mellan olika texter. Kopplingen mellan språk och den kontext språket används i. Eleverna går från det personliga, konkreta, informella talade registret till det Abstrakta, formella skriftliga språkbruket som finns i skolan.

5 Lexikogrammatik – Ett samlingsnamn för ordförråd och grammatik. Medvetenhet om hur ordförråd och grammatik vävs samman och skapar betydelse. Vilka ord väljer den som skriver texten? Hur och i vilken form används orden?

6 Nominalisering – ” Man packar in en händelse och de människor som är inblandade i händelsen i ett ord eller en kort beskrivning. ”Invasionen av Norge” istället för ”när den tyska militären invaderade Norge” ”avsattes kungen” där den eller de som avsatte kungen har utelämnas.

7 Lexikala relationer – relationen mellan orden i en text. Att visa hur betydelsen hos ord i ett språk relaterar till varandra. Talat språk- Hunden var rädd för det åskade ute. Skrivet – Åskan var orsaken till att hunden var rädd.

8 Textbindning – Hur ord byggs ihop i en text genom sin relation till varandra med målet att få en sammanhängande text. - ord binds till varandra för att de refererar till varandra. Identitetsbindning – de är till ordformen identiska eller nästan identiska. grevinnan - grevinnans Semantisk bindning – Bygger på att läsaren kan koppla ihop ord som är närstående. Tex gran, tall och ek. Även jämförelseord stor – liten, liten- mindre - minst Inferensbindning – att läsaren kan komplettera orden med egna kunskaper.

9 Lexikalisk kedja – En kedja av ord som representerar en deltagare, grupp, plats eller fenomen. Ex från texten. De första människorna – människor som vi – en del av dem – någon människa – människor som jagade renar – de första jägarna – jägarfolket - de


Ladda ner ppt "Ämnesspecifik läskompetens Kontext - Handlar om att kunna läsa och förstå en text utifrån det sammanhang den finns i. Lärarens jobb blir att ge en förförståelse."

Liknande presentationer


Google-annonser