Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens genomgång Bakgrundsfaktorer Strategier Studieteknik Kompensatoriska hjälpmedel Samordnare Ingvor Berndt,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens genomgång Bakgrundsfaktorer Strategier Studieteknik Kompensatoriska hjälpmedel Samordnare Ingvor Berndt,"— Presentationens avskrift:

1 Dagens genomgång Bakgrundsfaktorer Strategier Studieteknik Kompensatoriska hjälpmedel Samordnare Ingvor Berndt, ingvor.berndt@gu.seingvor.berndt@gu.se

2 Kompensera för svårigheter Dator som hjälpmedel - motivation Programvaror Tangentbordsträning Talböcker – talsyntes Väcka läslust och läsintresse

3 Vilken lässtil har du? Passiv Aktiv

4 Viktigt för förståelse Aktiv läsning Effektiv läsning Läsa mellan raderna Flexibelt läsande beroende på text Göra prediktioner – förutsägelser Haka i dina egna erfarenheter

5 Skolverket Reading Literacy ”Förmåga att förstå, använda och reflektera över texter för att uppnå sina mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället.” 2001

6 Språkets 4 sidor Fonologiskt Syntaktiskt Semantiskt Pragmatiskt

7 Matteuseffekten Vid ordavkodningsproblem: Läser mindre Utvecklar ett sämre ordförråd Sämre läsförmåga Problem som inte ”växer bort” Finns ingen ”quick fix!

8 KASAM Känsla av sammanhang Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet

9 Strategier Möta texter på sin egen ”utmaningsnivå” Få igång en effektiv läsning för att möta texten Vara medveten om sina styrkor (inte bara svaga sidor) Läslust Kompenserande hjälpmedel

10 Rätt material Betoning på ”Läs aktivt” Tänk på ”Förstår du vad du läst?” Tänk på olika lässtrategier – hur?

11 Bra för alla Öka ordförråd lära ord i ett sammanhang Förbättra sin genrekunskap Läshastigheten behöver öka Val av böcker – en story som intresserar

12 Goda läsares strategier Exempel Använda det man redan vet för att förstå text “scanna texten” söka ledtrådar Tänka efter under läsningen Förutsäga – göra kopplingar Läsa med “pennan I hand”

13 Läsning med problem Långsamt och tvekande - eller För fort och mycket gissningar Svårt med långa okända ord Undviker läsning nästan helt Läser aldrig “frivilligt”

14 Genomskåda textens karaktär/typ Återgivande Narrativ/berättande Beskrivande Instruerande Argumenterande Diskuterande Förklarande

15 Ställa frågor till texten Gå under textens yta Inte bara kontrollfrågor

16 Studieteknik Aktivera sin bakgrundskunskap Planera, övervaka sin läsning Identifiera huvudbudskap Sortera – ev. finns mindre viktig info Tänk efter hur den nya kunskapen ska användas

17 En strategi 4 grundprinciper Förutspå – ställa hypoteser Ställ egna frågor Klargöra – förstå när man inte förstår Sammanfatta

18 Tänka-högt-strategier Tillämpning av grafiska modeller, t.ex tankekartor, listor, bilder, färger Beredskap i läsningen: Före, under, efter

19 Textsamtal Förutspå/förutsäga Ställa frågor Reda ut Sammanfatta

20 Textsamtal Utvecklar ordförrådet Deltagarna bidrar med sin egen förförståelse Samtalen ger liv åt texten Hjälper till att ge förståelse för komplexa meningar, ökad textförståelse. Man lär sig att inferera – göra inferenser


Ladda ner ppt "Dagens genomgång Bakgrundsfaktorer Strategier Studieteknik Kompensatoriska hjälpmedel Samordnare Ingvor Berndt,"

Liknande presentationer


Google-annonser