Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdepartementet Budgetproposition för 2012 mm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdepartementet Budgetproposition för 2012 mm."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdepartementet Budgetproposition för 2012 mm

2 Utbildningsdepartementet

3

4

5

6

7

8 Regeringens fokus Omfördelning istället för nya platser Högre kvalitet i befintlig utbildning Forskningsproposition planerad till hösten 2012

9 Utbildningsdepartementet Omfördelning av lärarplatser Omfördelning utifrån examensrättigheter 40 mnkr omfördelas 2012, 130 mnkr 2016 Extra platser till förskollärare och tekniklärare LärarkategoriIndragTilldelning Platser 2012Helårsstudenter 2016Platser 2012Helårsstudenter 2016 Förskola200700215750 Grundlärare155600164635 Ämneslärare111340107250 Totalt46616404861635

10 Utbildningsdepartementet Omfördelning av lärarplatser LärosäteLärarkategoriTilldelning Platser 2012HST 2016 Göteborgs universitetFörskollärare35123 Stockholms universitet Förskollärare30105 Grundlärare43159 Umeå universitetGrundlärare2369 Linköpings universitetGrundlärare2090 Karlstads universitetFörskollärare30105 Högskolan i Borås Grundlärare2090 Högskolan i HalmstadFörskollärare2588 Högskolan VästFörskollärare2070 KTHÄmneslärare teknik1250 ChalmersÄmneslärare teknik1560 Högskolan i JönköpingÄmneslärare teknik1250 LärosäteLärarkategoriIndrag Platser 2012HST 2016 Mälardalens högskolaGrundlärare86359 Högskolan i DalarnaFörskollärare40140 Högskolan i Skövde Förskollärare60210 Grundlärare2090 Högskolan i JönköpingFörskollärare100350

11 Utbildningsdepartementet Nya platser inom vårdutbildningar Stort behov av läkare, tandläkare och sjuksköterskor. Nya platser förutsätter tillgång till praktikplatser. LäkareSpecialistsju k- sköterskor Sjukskötersk or Tandläkar e Nya nybörjarplatser sedan 200623550 Föreslagna nybörjarplatser 2012501006012 Total ökning till och med 20122851006062

12 Utbildningsdepartementet Nya civilingenjörsplatser Industrin har stort behov av civilingenjörer. Söktrycket ökar till de tekniska utbildningarna. 400 nya civilingenjörsplatser föreslås 2012.

13 Utbildningsdepartementet Omfördelning Utbyggnaden av vård- och teknikutbildningar finansieras genom omfördelningar Utbyggnad och indragning baseras på söktryck och praktikmöjligheter Resultat: omfördelning till utbildningar som –möter studenternas efterfrågan –fyller ett uttalat behov på arbetsmarknaden Utbildningar som leder till examen bör prioriteras

14 Utbildningsdepartementet Omfördelning (2) Ytterligare utbyggnad efter 2012 –Civilingenjörer200 nybörjarplatser –Läkarutbildningen250 nybörjarplatser –Tandläkarutbildningen40 nybörjarplatser –Sjuksköterskeutbildningenminst 700 nybörjarplatser

15 Utbildningsdepartementet Samgåenden Utmaningar framöver –kraftigt minskande ungdomskullar –färre tredjelandsstudenter –prövningar av examenstillstånd –fördelning av forskningsmedel efter kvalitet Stimulansmedel om 20 mnkr 2012, därefter 75 mnkr per år

16 Utbildningsdepartementet Kvalitetssatsning på hum-sam Tidigare höjningar i BP07, BP08 och BP11 400 mnkr ytterligare fr.o.m. 2013 i BP12 Totalt 900 mnkr till hum-sam sedan 2006 HST-ersättningen: +30% (2013 jmf med 2011)

17 Utbildningsdepartementet Kvalitetssatsning på VFU Ersättningen för VFU:n inom lärarutbildningen höjs med 94 mnkr fr.o.m. 2013 VFU får egen prislapp och 54 mnkr omfördelas från området undervisning 40 mnkr till lärarutbildningen i BP12

18 Utbildningsdepartementet Inaktiva studenter Ersättning ska inte utgå för studenter som inte deltar aktivt i studierna, s.k. inaktiva studenter 440 mnkr dras in från grundutbildningsanslaget Möjligheterna att avregistrera inaktiva studenter kommer att ses över

19 Utbildningsdepartementet Andra satsningar Kvalitetsregister Utökad avdragsrätt för bidrag från företag till forskning och utveckling Förenklad expertskatt Stiftelsehögskolor Stipendier till studenter från biståndsländer utökas med 20 mnkr

20 Utbildningsdepartementet Övrigt Insatser för ökad effektivitet –Att mäta effektivitet Utveckla fler mått utifrån befintlig statistik –Korrekt klassificering Principerna från 1993 gäller fortfarande Utveckla uppföljning –Oförbrukade bidrag Bättre rutiner (VR mfl) Bättre uppföljning

21 Utbildningsdepartementet Regleringsbrevsändring Avräkning basårsutbildningar Bemyndigande stipendier

22 Utbildningsdepartementet Regleringsbrev 2012 Marginella förändringar Uppdragsverksamhet = Avgifter enligt bilaga Prognosmall på regeringens hemsida Ev. egna regleringsbrev för varje lärosäte

23 Utbildningsdepartementet Budgetunderlag 2013 Beviljade bidrag

24 Utbildningsdepartementet Servicecenterutredningen Startar 1/7 2012

25 Utbildningsdepartementet Budgetproposition för 2012


Ladda ner ppt "Utbildningsdepartementet Budgetproposition för 2012 mm."

Liknande presentationer


Google-annonser