Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2015 uppdaterad statistik 2015-11-09 1SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2015 uppdaterad statistik 2015-11-09 1SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09."— Presentationens avskrift:

1 Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2015 uppdaterad statistik SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

2 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten Statistik för : modellen/Full kostnadstäckning 2SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

3 SUHF-statistik Statistiken bygger på uppgifter från respektive lärosäte. Respektive lärosäte ansvarar för kvaliteten i uppgifterna. Andel indirekta kostnader 2015 = budgeterade indirekta kostnader 2015/ verksamhetskostnader Endast stödverksamhetens lokalkostnader ingår i indirekta kostnader. Kärnverksamhetens lokalkostnader är direkta kostnader. 3SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

4 SUHF-statistik Fr o m 2011 har information om s k ”direktifierade” kostnader och ”lokal avgift” i lönekostnadspålägget samlats in och inkluderats i indirekta kostnader. Ovannämnda kostnader ingick inte Jämförelser mellan åren omfattar därför endast I jämförelser mellan åren ingår inte Försvarshögskolan, Kungliga Musikhögskolan och Handelshögskolan i Stockholm pga att det saknas uppgifter för lärosätet för något av åren Dans- och Cirkushögskolan, Dramatiska Institutet, Stockholms dramatiska högskola, Operahögskolan och Stockholms konstnärliga högskola ingår inte heller i jämförelser mellan åren pga samgåenden. Uppgifter för Högskolan på Gotland har i statistiken adderats till Uppsala universitet för åren före samgåendet 1 juli SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

5 Direktifiering ”Kostnader som är gemensamma för många kostnadsbärare men inte ingår i de indirekta kostnaderna på någon av nivåerna och fördelas med hjälp av en relevant fördelningsbas och bokförs direkt på kostnadsbäraren med filinläsning eller med trigger.” 5SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

6 Lokal avgift i lönekostnadspålägg Intern finansiering av vissa personalrelaterade kostnader som tas ut tillsammans med lagstadgade och avtalade sociala avgifter i lönekostnadspålägget. Exempelvis kostnader för företagshälsovård, pensionsadministration, delpension eller föräldraledighet (för doktorander). 6SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

7 Trygghetsstiftelsen 2015 Under perioden 1 oktober september 2016 erhåller arbetsgivare en rabatt motsvarande den avgift som tidigare betalats till Partsrådet = 0,055 %. Lärosätena har hanterat denna minskning av de obligatoriska avgifterna på olika sätt. Minskningen = 0,055 % redovisas inte som direktifiering/lokal avgift i SUHF-statistiken oavsett hur minskningen har hanterats. SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

8 Lönekostnadspålägg SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

9 Lönekostnadspålägg SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

10 Andel indirekta kostnader Utbildning33,5 %33,9 %34,2 %34,5 %34,6 % Forskning20,1 %19,8 %19,9 %20,5 %20,2 % Totalt25,5 %25,6 %25,9 %26,5 %26,4% SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/ Exkl HHS, FHS, KMH, DCH, OH, SDH, DI och SKH Inklusive direktifiering

11 Inrapporterade direktifieringar 2015 Ekonomi- och personaladmin Infrastruktur och service Övriga funktioner Utbildning13,3116,89,5 Forskning23,2305,90 Summa36,5422,79,5 11 mnkr SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

12 Inrapporterade direktifieringar Utbildning0,5 %0,6 %0,8 % 0,7 % Forskning0,9 %0,8 %0,9 % Totalt0,7 % 0,8 %0,9 %0,8 % SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/ % av verksamhetskostnader totalt FHS och SKH ingår ej i beräkningen

13 Andel indirekta kostnader SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

14 Andel indirekta kostnader 14SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

15 Andel indirekta kostnader 15SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

16 Andel indirekta kostnader 16SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

17 Jämförelse tidigare år - forskning SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

18 Jämförelse tidigare år - forskning SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

19 Jämförelse tidigare år - forskning SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

20 Andel indirekta kostnader 20SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

21 Andel indirekta kostnader 21SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

22 Jämförelse tidigare år - utbildning SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

23 Jämförelse tidigare år - utbildning SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

24 Jämförelse tidigare år - utbildning SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

25 Andel indirekta kostnader 25SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

26 Andel indirekta kostnader 26SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

27 Jämförelse tidigare år - totalt SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

28 Jämförelser tidigare år - totalt SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

29 Jämförelser tidigare år - totalt SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

30 Verksamhetsgrenar 2015 SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/ (57%)

31 Verksamhetsgrenar - utveckling SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

32 Verksamhetsgren/nivå 2015 SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/ (42%)

33 Nivåer 2015 SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/ (32%)

34 Nivåer 2015 SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

35 Nivåer – utveckling SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

36 Nivåer utbildning - utveckling SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

37 Nivåer forskning - utveckling SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

38 Funktioner 2015 SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

39 Funktioner andel SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

40 Funktioner belopp SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

41 Funktioner utbildning - utveckling SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

42 Funktioner forskning - utveckling SUHF-statistiken /Ann-Kristin Mattsson/

43 Förkortningar (bokstavsordning) Övriga: Blekinge tekniska högskolaBTH FörsvarshögskolanFHS Gymnastik- och idrottshögskolanGIH Högskolan i BoråsHB Högskolan DalarnaHD Högskolan i HalmstadHH Handelshögskolan i StockholmHHS Högskolan i GävleHiG Högskolan i JönköpingHJ största lärosäten Chalmers tekniska högskolaCTH Göteborgs universitetGU Karolinska InstitutetKI Kungliga Tekniska HögskolanKTH Linköpings universitetLiU Lunds universitetLU Sveriges lantbruksuniversitetSLU Stockholms universitetSU Umeå universitetUmU Uppsala universitetUU Högskolan KristianstadHKr Högskolan i SkövdeHS Högskolan VästHV Karlstads universitetKaU KonstfackKF Kungliga KonsthögskolanKKH Kungliga MusikhögskolanKMH LinnéuniversitetetLNU Luleå tekniska universitetLTU Malmö högskolaMaH Mälardalens högskolaMdH MittuniversitetetMiU Stockholms konstnärliga högskolaSKH Södertörns högskolaSH Örebro universitetÖU Lärosäten som sammanslagits: Stockholms dramatiska högskolaSDH Dans- och CirkushögskolanDCH OperahögskolanOH Dramatiska institutetDI Högskolan på Gotland -> Uppsala univHG


Ladda ner ppt "Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2015 uppdaterad statistik 2015-11-09 1SUHF-statistiken 2015-2/Ann-Kristin Mattsson/2015-11-09."

Liknande presentationer


Google-annonser