Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NY FORSKNINGSFOND I JÖNKÖPINGS LÄN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NY FORSKNINGSFOND I JÖNKÖPINGS LÄN"— Presentationens avskrift:

1 NY FORSKNINGSFOND I JÖNKÖPINGS LÄN

2 GERIATRISKA FORSKNINGSFONDEN För ett friskare åldrande
2 GERIATRISKA FORSKNINGSFONDEN För ett friskare åldrande 2

3 Andelen äldre kommer att öka dramatiskt…..
Antalet personer över 80 år ökar med 60% fram till 2030. Länet kommer 2020 att ha drygt pensionärer över 80 år. Regionen och kommunerna står inför stora utmaningar med en seniorgrupp över 80 år som ökar dramatiskt. De Geriatriska forskningsresurserna i landet och länet står inte i proportion till dagens och framtidens utmaningar.

4 Varför en Geriatrisk Forskningsfond?
Behovet av forskning är stort inom äldrevården. Idag drar man ofta slutsatser om äldres vård utifrån forskning på yngre individer. Det finns idag inget bra sätt för pensionärer, övrig befolkning, företag och andra att stödja den Geriatriska forskningen. I Jönköping finns en lång tradition av och goda exempel på geriatrisk forskning. Denna forskning behöver ökat stöd.

5 Trender Antalet medicinska forskningsfonder har ökat under senare år.
Allmänheten är intresserad av sin hälsa och ger pengar till medicinska forskningsfonder. Gåvor i testamenten till förmån för medicinsk forskning är vanligt. 90 konto organisationerna med medicinsk inriktning redovisar att: Allmänheten gav 1,9 mdr under 2015 (+16%) Företagen gav 0,4 mdr under 2015 (+25%)

6 Vilka står bakom fonden
Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna, RPG och SKPF vill starta fonden under 2017. Tillsammans har organisationerna c:a medlemmar i länet.

7 Vi söker samverkan och stöd hos
FoUrum Jönköping Hälsohögskolan i Jönköping Region Jönköpings län

8 Hur kommer fonden att organiseras?
Fonden blir en ideell förening med Pensionärsorganisationerna och stödjarna som huvudmän formerat i en styrelse som bl.a. Innehåller ett Vetenskapligt Råd.

9 Hur kommer fonden att arbeta?
Fondens syfte är att skapa nya resurser för att öka den Geriatriska Forskningen i Jönköpings län. De första åren behövs startbidrag från huvudmännen för att finansiera en uppstart med hemsida, annonsering och informationsmaterial. Därefter sker finansiering till forskning genom gåvor från allmänhet och företag. Pensionärsföreningarnas kontaktnät används i marknadsföringen.

10 Operationellt mål Geriatriska Forskningsfondens mål är att, beroende på startsträckans längd i tid, tillföra den geriatriska forskningen i länet mellan 2-5 mkr per år inom 5 år.

11 Behov av marknadsföring
Hemsida med betalfunktion Domän: geriatriskaforskningsfonden.se Sociala medier, sökordsoptimering, nyhetsbrev Infomaterial – folder, minneskort, gratulationskort Annonsering – pensionärsorganisationernas tidningar, Regionens tidning Redaktionella texter om fonden Utbildning av kontaktombud från lokalföreningarna

12 Beräknat behov av stöd År 1 500 000 kr (SPF 50 000 kr) År 2 400 000 kr
År kr (SPF kr) År kr

13 Vem får forskningsanslag?
Forskningsanslag kan tilldelas doktorander och postdocs. Det är endast forskare i Jönköpings län som har möjlighet att söka forskningsanslag. Anslagen delas ut under högtidliga former. Anslagsmottagarna skriver en populärvetenskaplig sammanfattning av rapporter och avhandlingar, som sedan redovisas av fondombuden ute i föreningarna och i media.

14 Anslagsmottagarna Mottagarna förbinder sig att besöka seniorföreningarna och informera om sin forskning

15 Tidplan Början april – Möte med Regionen, FoUrum och Hälsohögskolan
Början april – Möte med Regionen, FoUrum och Hälsohögskolan 27 april möte med pensionärsorganisationerna Svar från Regionen, FoUrum och Hälsohögskolan före 1 juli. Planerad konstituering av styrelsen – början september Start planerad till slutet september.

16 GERIATRISKA FORSKNINGSFONDEN För ett friskare åldrande
Kontaktpersoner Åke Björkman SPF Seniorerna N N PRO N N RPG N N SKPF N N FoUrum N N Regionen N N Högskolan


Ladda ner ppt "NY FORSKNINGSFOND I JÖNKÖPINGS LÄN"

Liknande presentationer


Google-annonser