Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 1SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 1SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05."— Presentationens avskrift:

1 Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 1SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

2 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten Statistik för 2011-2014 För båda, se: www.suhf.se/arbetsgrupp/suhf- modellen-full-kostnadstackning 2SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

3 SUHF-statistik Statistiken bygger på uppgifter från respektive lärosäte. Respektive lärosäte ansvarar för kvaliteten i uppgifterna. Andel indirekta kostnader 2014 = budgeterade indirekta kostnader 2014/ verksamhetskostnader 2013. 3SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

4 SUHF-statistik Fr o m 2011 har information om s k ”direktifierade” kostnader och ”lokal avgift” i lönekostnadspålägget samlats in och inkluderats i indirekta kostnader. Ovannämnda kostnader ingick inte 2010. Jämförelser mellan åren omfattar därför endast 2011 - 2014. I jämförelser mellan åren ingår inte Försvarshögskolan, Kungliga Musikhögskolan, Handelshögskolan i Stockholm, Dans- och Cirkushögskolan, Dramatiska Institutet, Stockholms dramatiska högskola och Operahögskolan pga att det saknas uppgifter för lärosätet för något av åren eller pga omorganisation. 4SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

5 Direktifiering ”Kostnader som är gemensamma för många kostnadsbärare men inte ingår i de indirekta kostnaderna på någon av nivåerna och fördelas med hjälp av en relevant fördelningsbas och bokförs direkt på kostnadsbäraren med filinläsning eller med trigger.” 5SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

6 Lokal avgift i lönekostnadspålägg Intern finansiering av vissa personalrelaterade kostnader som tas ut tillsammans med lagstadgade och avtalade sociala avgifter i lönekostnadspålägget. Exempelvis kostnader för företagshälsovård, pensionsadministration, delpension eller föräldraledighet (för doktorander). 6SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

7 Trygghetsstiftelsen 2014 Under perioden 1 oktober 2013 - 30 september 2016 erhåller arbetsgivare en rabatt motsvarande den avgift som tidigare betalats till Partsrådet = 0,055 %. Lärosätena har hanterat denna minskning av de obligatoriska avgifterna på olika sätt. Minskningen = 0,055 % redovisas inte som direktifiering/lokal avgift i SUHF-statistiken oavsett hur minskningen har hanterats. SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-057

8 Lönekostnadspålägg 2014 8SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

9 Lönekostnadspålägg 2014 9SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

10 Andel indirekta kostnader 2014201320122011 Utbildning33,9 %34,2 %34,5 %34,6 % Forskning19,8 %19,9 %20,5 %20,2 % Totalt25,6 %25,9 %26,5 %26,4% SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0510 Exkl HHS, FHS, KMH, DCH, OH, SDH, DI Inklusive direktifiering

11 Inrapporterade direktifieringar 2014 Ekonomi- och personaladmin Infrastruktur och service Övriga funktioner Utbildning12,5138,58,8 Forskning33,8265,70 Summa46,3404,28,8 11 mnkr SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

12 Inrapporterade direktifieringar 2014201320122011 Utbildning0,6 %0,8 % 0,7 % Forskning0,8 %0,9 % Totalt0,7 %0,8 %0,9 %0,8 % SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0512 % av verksamhetskostnader totalt FHS ingår ej i beräkningen

13 Andel indirekta kostnader 2014 13SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

14 Andel indirekta kostnader 14SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

15 Andel indirekta kostnader 15SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

16 Andel indirekta kostnader 16SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

17 Jämförelse tidigare år - forskning SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0517

18 Jämförelse tidigare år - forskning SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0518

19 Jämförelse tidigare år - forskning SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0519

20 Andel indirekta kostnader 20SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

21 Andel indirekta kostnader 21SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

22 Jämförelse tidigare år - utbildning SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0522

23 Jämförelse tidigare år - utbildning SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0523

24 Jämförelse tidigare år - utbildning SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0524

25 Andel indirekta kostnader 25SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

26 Andel indirekta kostnader 26SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05

27 Jämförelse tidigare år - totalt SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0527

28 Jämförelser tidigare år - totalt SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0528

29 Jämförelser tidigare år - totalt SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0529

30 Verksamhetsgrenar 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0530 (57%)

31 Verksamhetsgrenar - utveckling SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0531

32 Verksamhetsgren/nivå 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0532 (42%)

33 Nivåer 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0533 (32%)

34 Nivåer 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0534

35 Nivåer – utveckling SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0535

36 Nivåer utbildning - utveckling SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0536

37 Nivåer forskning - utveckling SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0537

38 Funktioner 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0538

39 Funktioner 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0539

40 Funktioner 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0540

41 Funktioner utbildning - utveckling SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0541

42 Funktioner forskning - utveckling SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0542

43 Förkortningar (bokstavsordning) Övriga: Blekinge tekniska högskolaBTH Dans- och CirkushögskolanDCH Dramatiska institutetDI FörsvarshögskolanFHS Gymnastik- och idrottshögskolanGIH Högskolan i BoråsHB Högskolan DalarnaHD Högskolan på Gotland -> Uppsala univHG SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-0543 10 största lärosäten Chalmers tekniska högskolaCTH Göteborgs universitetGU Karolinska InstitutetKI Kungliga Tekniska HögskolanKTH Linköpings universitetLiU Lunds universitetLU Sveriges lantbruksuniversitetSLU Stockholms universitetSU Umeå universitetUmU Uppsala universitetUU Högskolan i HalmstadHH Handelshögskolan i StockholmHHS Högskolan i GävleHiG Högskolan i JönköpingHJ Högskolan KristianstadHKr Högskolan i SkövdeHS Högskolan VästHV Karlstads universitetKaU KonstfackKF Kungliga KonsthögskolanKKH Kungliga MusikhögskolanKMH LinnéuniversitetetLNU Luleå tekniska universitetLTU Malmö högskolaMaH Mälardalens högskolaMdH MittuniversitetetMiU OperahögskolanOH Stockholms dramatiska högskolaSDH Södertörns högskolaSH Örebro universitetÖU


Ladda ner ppt "Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 1SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05."

Liknande presentationer


Google-annonser