Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 1SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 1SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05."— Presentationens avskrift:

1 Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

2 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten Statistik för För båda, se: modellen-full-kostnadstackning 2SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

3 SUHF-statistik Statistiken bygger på uppgifter från respektive lärosäte. Respektive lärosäte ansvarar för kvaliteten i uppgifterna. Andel indirekta kostnader 2014 = budgeterade indirekta kostnader 2014/ verksamhetskostnader SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

4 SUHF-statistik Fr o m 2011 har information om s k ”direktifierade” kostnader och ”lokal avgift” i lönekostnadspålägget samlats in och inkluderats i indirekta kostnader. Ovannämnda kostnader ingick inte Jämförelser mellan åren omfattar därför endast I jämförelser mellan åren ingår inte Försvarshögskolan, Kungliga Musikhögskolan, Handelshögskolan i Stockholm, Dans- och Cirkushögskolan, Dramatiska Institutet, Stockholms dramatiska högskola och Operahögskolan pga att det saknas uppgifter för lärosätet för något av åren eller pga omorganisation. 4SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

5 Direktifiering ”Kostnader som är gemensamma för många kostnadsbärare men inte ingår i de indirekta kostnaderna på någon av nivåerna och fördelas med hjälp av en relevant fördelningsbas och bokförs direkt på kostnadsbäraren med filinläsning eller med trigger.” 5SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

6 Lokal avgift i lönekostnadspålägg Intern finansiering av vissa personalrelaterade kostnader som tas ut tillsammans med lagstadgade och avtalade sociala avgifter i lönekostnadspålägget. Exempelvis kostnader för företagshälsovård, pensionsadministration, delpension eller föräldraledighet (för doktorander). 6SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

7 Trygghetsstiftelsen 2014 Under perioden 1 oktober september 2016 erhåller arbetsgivare en rabatt motsvarande den avgift som tidigare betalats till Partsrådet = 0,055 %. Lärosätena har hanterat denna minskning av de obligatoriska avgifterna på olika sätt. Minskningen = 0,055 % redovisas inte som direktifiering/lokal avgift i SUHF-statistiken oavsett hur minskningen har hanterats. SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

8 Lönekostnadspålägg SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

9 Lönekostnadspålägg SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

10 Andel indirekta kostnader Utbildning33,9 %34,2 %34,5 %34,6 % Forskning19,8 %19,9 %20,5 %20,2 % Totalt25,6 %25,9 %26,5 %26,4% SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/ Exkl HHS, FHS, KMH, DCH, OH, SDH, DI Inklusive direktifiering

11 Inrapporterade direktifieringar 2014 Ekonomi- och personaladmin Infrastruktur och service Övriga funktioner Utbildning12,5138,58,8 Forskning33,8265,70 Summa46,3404,28,8 11 mnkr SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

12 Inrapporterade direktifieringar Utbildning0,6 %0,8 % 0,7 % Forskning0,8 %0,9 % Totalt0,7 %0,8 %0,9 %0,8 % SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/ % av verksamhetskostnader totalt FHS ingår ej i beräkningen

13 Andel indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

14 Andel indirekta kostnader 14SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

15 Andel indirekta kostnader 15SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

16 Andel indirekta kostnader 16SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

17 Jämförelse tidigare år - forskning SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

18 Jämförelse tidigare år - forskning SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

19 Jämförelse tidigare år - forskning SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

20 Andel indirekta kostnader 20SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

21 Andel indirekta kostnader 21SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

22 Jämförelse tidigare år - utbildning SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

23 Jämförelse tidigare år - utbildning SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

24 Jämförelse tidigare år - utbildning SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

25 Andel indirekta kostnader 25SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

26 Andel indirekta kostnader 26SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

27 Jämförelse tidigare år - totalt SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

28 Jämförelser tidigare år - totalt SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

29 Jämförelser tidigare år - totalt SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

30 Verksamhetsgrenar 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/ (57%)

31 Verksamhetsgrenar - utveckling SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

32 Verksamhetsgren/nivå 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/ (42%)

33 Nivåer 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/ (32%)

34 Nivåer 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

35 Nivåer – utveckling SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

36 Nivåer utbildning - utveckling SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

37 Nivåer forskning - utveckling SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

38 Funktioner 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

39 Funktioner 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

40 Funktioner 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

41 Funktioner utbildning - utveckling SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

42 Funktioner forskning - utveckling SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/

43 Förkortningar (bokstavsordning) Övriga: Blekinge tekniska högskolaBTH Dans- och CirkushögskolanDCH Dramatiska institutetDI FörsvarshögskolanFHS Gymnastik- och idrottshögskolanGIH Högskolan i BoråsHB Högskolan DalarnaHD Högskolan på Gotland -> Uppsala univHG SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/ största lärosäten Chalmers tekniska högskolaCTH Göteborgs universitetGU Karolinska InstitutetKI Kungliga Tekniska HögskolanKTH Linköpings universitetLiU Lunds universitetLU Sveriges lantbruksuniversitetSLU Stockholms universitetSU Umeå universitetUmU Uppsala universitetUU Högskolan i HalmstadHH Handelshögskolan i StockholmHHS Högskolan i GävleHiG Högskolan i JönköpingHJ Högskolan KristianstadHKr Högskolan i SkövdeHS Högskolan VästHV Karlstads universitetKaU KonstfackKF Kungliga KonsthögskolanKKH Kungliga MusikhögskolanKMH LinnéuniversitetetLNU Luleå tekniska universitetLTU Malmö högskolaMaH Mälardalens högskolaMdH MittuniversitetetMiU OperahögskolanOH Stockholms dramatiska högskolaSDH Södertörns högskolaSH Örebro universitetÖU


Ladda ner ppt "Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 1SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05."

Liknande presentationer


Google-annonser