Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OM NYA TRIA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OM NYA TRIA."— Presentationens avskrift:

1 OM NYA TRIA

2 NYA TRIA HTF:s och Sifs förbundsstyrelser fattade beslutet om Tria i oktober -07 Från 1 jan har Unionens studerandeverksamhet och Tria haft skilda organisationer, men båda har rekryterat till Tria Nytt samarbetsavtal gäller från 15 aug 2008 Förbunden betalar 2 miljoner/år vardera till Tria i verksamhetspengar Bemannar Triakansliet gemensamt samt egna studerandeombudsmän och studentinformatörer. Unionen 8, SKTF 4 och ST 3 SOM Inriktningsdokument som revideras årligen av kanslicheferna

3 TRIAS INTERNA VISION ”Tria ska vara allmänt känt bland studenterna för att vara en aktör som skapar möjligheter och kontaktytor för att ge den bästa förberedelsen inför entrén i arbetslivet, och därmed vara ett verktyg för förbunden att organisera akademiker.”

4 ORGANISATION Förbundsstyrelserna - Avtalet, hel- och halvårsrapporter etc Kanslicheferna - Skriver inriktningsdokument, årligen Ledningsgruppen Gunilla Hellström, ST Anna Jormin, ST Sixten Frixon, Unionen Fredrik Nilsson, Unionen Karin Ottosson, SKTF Bengt Lang, SKTF

5 ”FÖRBUNDSPUSSLET” ST, SKTF och Unionen har delat upp stödet till Tria mellan sig Unionen är kansliförbund och därmed ligger det mesta där - Triakansliets placering - Ekonomihantering - Kommunikationsstöd - Lager och distribution - IT-stöd och webb (SKTF har detta under en övergångsperiod) ST stöttar Trias opionionsbildningsarbete, samt Tria Direkt SKTF har medlemsregistret och statistik samt Tria Direkt, inkl. teknik Övrigt stöd som Tria är i behov av ska Unionen stå för

6 TRIAS NYA ORGANISATION
Kansli med fyra tjänster - Verksamhetschef, Lisa Nyberg - Rekryteringsansvarig, Jonas Eriksson - Verksamhetsutvecklare, Sara Pettigrew - Kommunikatör, Mattias Landin 15 studerandeombudsmän i sex regioner, regionalt placerade på förbunden Ca 67 studentinformatörer

7 TRIAS VERKSAMHETSCHEF
Lisa Nyberg Leder den dagliga verksamheten Arbetsledaransvar och personalansvar för personalen på Trias gemensamma kansli Arbetsledaransvar för studerandeombudsmännen Fattar löpande beslut inom fastställda mål, riktlinjer och ramar Budgetansvarig Är sekreterare och föredragande i ledningsgruppen

8 VERKSAMHETSUTVECKLARE
Sara Pettigrew Trias medlemsförmåner Karriärfrågor Konkurrentbevakning Utbildningspolitik och övrig opinionsbildning Organisation för förtroendevalda Övrig verksamhetsutveckling

9 REKRYTERINGSANSVARIG
Jonas Eriksson Trias rekryteringsarbete, strategi, uppföljning och utveckling Kontinuerlig kontakt med studerandeombudsmännen Samordning av studerandeombudsmännens arbete Länk mellan Tria och Förbundens övergångsgrupp

10 KOMMUNIKATÖR Mattias Landin Intern och extern kommunikation
Annonsering, webb och nyhetsmail Viss produktion av annonser och material Informerar förbunden om vad som är på gång i Tria Ta fram Trias nya grafiska profil tillsammans med förbunden

11 STUDERANDEOMBUDSMÄN Ansvarar för ca 2-3 lärosäten vardera
Samarbetar med och stöttar kollegor inom sin region Anställer, coachar och arbetsleder studentinformatörer Ansvarar för att rekryteringsmålen uppfylls på inom sitt arbetsområde Ansvarar för verksamheten på lärosätena inom sitt arbetsområde Delaktig i verksamheten på nationell nivå Samordna övergångsverksamheten inom sitt arbetsområde Delta i regionala verksamhetsplaneringar och utvärderingar inom i alla förbund

12 PRIORITERADE LÄROSÄTEN
Luleå tekniska universitet Umeå universitet Mittuniversitetet, Sundsvall Mittuniversitetet, Ö-sund Högskolan i Dalarna, Borlänge Högskolan i Gävle Uppsala tekniska universitet Uppsala universitet Mälardalens högskola, Västerås och Eskilstuna Karlstads universitet Örebro universitet Södertörns högskola IT-universitetet i Kista KTH KTH Syd, Haninge och Södertälje Stockholms universitet Socialhögskolan vid SU Linköpings universitet Campus Norrköping Högskolan i Jönköping Växjö universitet Högskolan i Borås Högskolan Väst Göteborgs universitet Handelshögskolan, Göteborg Chalmers och Chalmers Lindholmen IT-universitetet, Göteborg Högskolan Halmstad Blekinge tekniska högskola Malmö högskola Lunds universitet Lunds tekniska högskola

13 PRIO. UTBILDNINGAR Audionomer Beteendevetenskap Bibliotekarier
Civilingenjör Ekonomi Folkhälsovetenskap Högskoleingenjör Juridik Kultur/Information Medie/Kommunikation Miljövetenskap/Miljöteknik Naturvetare/Matematiker Personalvetenskap Religion och diakoni Samhällsvetenskap Social omsorg Socionom Statistik Statsvetenskap Systemvetenskap Tandhygienist Tandtekniker Turism

14 MEDLEMSFÖRMÅNER Tria-Direkt Förhandlingshjälp CV-granskning
Simulerade intervjuer Trias förbundstidningar – Kollega, SKTF tidningen, ST-press 1 års prenumeration på branschtidning Förmånliga försäkringar Rabatt på fackavgiften Aktiviteter på sin högskola/universitet

15 MEDLEMMAR OCH MÅL Tria har ca 30 000 medlemmar
5 000 nya medlemmar är rekryteringsmålet för ht 08 Hittills ca 4200 nya medlemmar i höst

16 PÅ GÅNG Telemarketingkampanj, just avslutad
Undersökning om studiesociala frågor med TCO och SFS Förhandlingstävling för personalvetare Arbetsmarknadsdagar Prioritering av målgrupper Arbetar med en rekryteringsstrategi samt med långsiktiga mål Utveckling av ”Nya Tria”, ser över medlemskap och verksamhet Kommunikationsplan, förbunden ska synas mer Lansering av ”Nya Tria”, terminsstart ht -09


Ladda ner ppt "OM NYA TRIA."

Liknande presentationer


Google-annonser