Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Magnus Lindqvist Alumnkoordinator, RÄ kansli 50% Alumnkoordinator, EHL 50% Ansvarig www.nordicalumni.com.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Magnus Lindqvist Alumnkoordinator, RÄ kansli 50% Alumnkoordinator, EHL 50% Ansvarig www.nordicalumni.com."— Presentationens avskrift:

1

2 Magnus Lindqvist Alumnkoordinator, RÄ kansli 50% Alumnkoordinator, EHL 50% Ansvarig www.nordicalumni.com

3 All the flowers of all the tomorrows are in the seeds of today and yesterday. -Chinese Proverb

4 Historiska årtal för alumni i USA 1792 Yale University devises a system for organizing alumni by class 1821 Williams College organizes an alumni association 1823 Brown University puts together an alumni fund 1824 Virginia Military Institute alumni set up an independent alumni association 1853 Miami University organizes a local alumni club 1859 Williams College builds an alumni hall 1874 Wheaton College (MA) sets up a continuing education program 1881 Wayland Academy puts out an alumni magazine 1890 Yale University organizes an annual giving campaign 1897 University of Michigan hires a full-time paid alumni secretary

5 Vad Består Alumnverksamheten av ? Karriär - Nätverk - Karriärvägledning - Livslångt lärande Imagebyggande - Friendraising - Stärka varumärket - Allmän information Uppföljning - Utvärdering & återkoppling - Ranking & ackreditering - Kvalitetssäkring/utveckling - Studievägledning - Bolognaprocessen Skapa resurser - Fundraising - Kontaktskapande - Studentrekrytering - Opinionsbildande

6 Mål för kommunikation 1.Identifiera C. Ambassadörer B. Ömsesidigt utbyte A. Informera studenter och alumner 2.Informera 3. Intressera 4.Involvera 5.Investering

7 Behovet av Alumni

8 Alumnverksamhet på universitet och högskolor Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Gymnastik- och idrottshögskolan Göteborgs universitet (centr, salgr & handel) Handelshögskolan i Stockholm Högskolan i Borås Högskolan i Dalarna Högskolan i Gävle Högskolan i Jönköping (Ing) Högskolan i Kalmar Högskolan i Skövde Högskolan Väst Karlstads universitet Karolinska Institutet KTH Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Lunds universitet Lärarhögskolan i Stockholm Mälardalens högskola Malmö högskola Stockholms universitet Sveriges lantbruksuniversitet Södertörns högskola Umeå Universitet Uppsala universitet Växjö universitet Örebro universitet Saknar/under uppbyggnad av alumni Beckmans Designhögskola Danshögskolan Dramatiska Institutet Ericastiftelsen Ersta Sköndal högskola Gammelkroppa skogsskola Högskolan i Halmstad Högskolan Kristianstad Mittuniversitetet Högskolan på Gotland Johannelunds teologiska högskola Konstfack Kungliga Konsthögskolan Kungliga Musikhögskolan Operahögskolan i Stockholm Sophiahemmet Högskola Stockholms Musikpedagogiska Institut Teaterhögskolan i Stockholm Teologiska Högskolan, Stockholm

9 Syftet 18 st Goda relationer 9 st Pr, marknadsföring 3 st Fundraising 3 st kvalitetssäkra utb 3 st Arbetslivskontakter 3 st livslångtlärande, komp utv. 3 st Mentorskap 1 st utveckla universitetet, 1 st öka rekrytering 1 st Gästföreläsare 1 st Diff alumnera på utbildning 1 st var alumnerna hamnar 1 st ingen uttalat syfte

10 Snabbfrågor Marknadsföring 19 Ja 4 Nej 3 Tomma Föreläsningar träffar 19 Ja 3 Nej 4 Tomma Hemvändardagar 16 Ja 6 Nej 4 Tomma Gästföreläsare 13 Ja 9 Nej 4 Tomma Kvalitetssäkring 12 Ja 10 Nej 4 Tomma Exjobb, karriär 10 Ja 12 Nej 4 Tomma Mentorskap 10 Ja 12 Nej 4 Tomma Vidareutbildning 8 Ja 14 Nej 4 Tomma Rekrytering, nya stud 8 Ja 14 Nej 4 Tomma Fundraising 5 Ja 17 Nej 4 Tomma

11 Val av system Stödja hela universitetet Alla alumners har unika nätverk Stödja de mindre grupperna Kostnadseffektivt Framtidssäkrat kvalitetssäkring

12 Alumninät Uppbyggt för ”det stora” universitetet behov Stora sökmöjligheter (bla Yrke, utbildning, geografisk) Kopplat till Ladok och SPAR (Ladok på Webb) Utbildningsgrupper, Studentföreningar och Alumnföreningar Formulärmotor, Nyheter, forum Används och utvecklas tillsammans med UmU, UU, LTU, KTH, Chalmers samt GU

13 Delar i alumninät Alumner –Personlig, studier, karriär, kontakt –Söka på namn, utbildning, föreningar Förening –Söka inom föreningen, Nyheter, forum, e-post –Admin Söka i hela nätet,

14 Masterprogram Egen sida i alumninät (klart nästa vecka) Egna nyheter, forum, e-post, kontakt Möjlighet att dela upp alumnerna Tvåspråkigt Snart interaktion mellan alumnerna Kostnadsfritt Underhålla sina nätverk utanför utb.

15 Hur kan vi använda alumni Hitta alumner för: –Alumnpoträtt –Bjuda in till olika event –Träffa studenter för att berätta om deras karriär efter examen –Livslångt lärande –Involvera dem i utveckling, fokusgrupp, undersökningar ang utbildningen

16 Alumnverksamhetens mission Stödja relationer och ömsesidigt utbyte mellan alumner, universitetsanställda och studenter för att stärka Lunds universitets utbildning, forskning och interaktion med det omgivande samhället.


Ladda ner ppt "Magnus Lindqvist Alumnkoordinator, RÄ kansli 50% Alumnkoordinator, EHL 50% Ansvarig www.nordicalumni.com."

Liknande presentationer


Google-annonser