Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

P R I S M A. Innehåll Intressentöverlappning och gemensamt intressentregister Förbättringar för sökande och bidragsmottagare (Mina sidor) Förbättringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "P R I S M A. Innehåll Intressentöverlappning och gemensamt intressentregister Förbättringar för sökande och bidragsmottagare (Mina sidor) Förbättringar."— Presentationens avskrift:

1 P R I S M A

2 Innehåll Intressentöverlappning och gemensamt intressentregister Förbättringar för sökande och bidragsmottagare (Mina sidor) Förbättringar för universiteten (Organisationskonto) Publicerade projekt (Projektdatabasen)

3 Intressentöverlappning VR 10759 st FAS 2312 st FORMAS 2176 st MyndighetAntal intressenterJämförelse FAS2312st45%mot VR VR10759st10%mot FAS Överlappning FAS - VR1031st FORMAS2176st61%mot VR VR10759st12%mot FORMAS Överlappning FORMAS - VR1329st FORMAS2176st9%mot FAS FAS2312st8%mot FORMAS Överlappning FORMAS - FAS189st Gemensamma intressenter för alla tre myndigheterna136st

4 Systemöversikt Prisma Ansökningsportal Intressentportal Prisma ECM / VR Prisma ECM /FAS Prisma ECM / Formas

5 Gemensamt intressentdata

6 Exempel på förbättringar för sökande och bidragsmottagare Ett nytt koncept ”Mina sidor” förenklar för sökande och bidragsmottagare genom att: Ett konto för att söka bidrag hos flera myndigheter Bidragsmottagare har ett ställe att logga in för att hitta alla uppgifter om pågående projekt, och kan hitta och, fylla i, blanketter (ex. förlänga dispositionstid) online Personuppgifter, CV och publikationslista kan sparas från år till år och hämtas in till ansökan Sökande kan lättare kopiera delar från tidigare ansökningar och vetenskapliga återrapporteringar Systemet sparar automatiskt så att data inte förloras om uppkopplingen går ner

7 Exempel på förbättringar för sökande och bidragsmottagare (forts ) Ny registrerafunktion som låter sökande låsa upp en ansökan fram till deadline och ändra i den Ett system för att godkänna för de medverkande på ansökan gör att ingen forskare ovetandes finns med på en ansökan Medverkandes CV och publikationslista kan hämtas in från den medverkandes konto Återrapporteringar kommer finnas tillgängliga, mindre extraarbete för bidragsmottagare vid utvärderingar Lättare att få översikt över vilka bidrag man har från VR / FAS / Formas

8 Exempel på förbättringar för universiteten Specifikt konto för organisation (universitet) Översikt över alla som söker bidrag från ett universitet (uppdelat per myndighet) Konto för organisation uppdelat i huvudkonton (ansökningsärenden, söka bidrag, signering och återrapportering) Administrera underkonton (lägg till, ta bort) Lägga till underkonto i flera nivåer (ingen begränsning) Sätta administratörsroll på underkonton för att lättare fördela arbetet för ansvarig Ansökningar kopplas automatiskt till huvudkonto Omfördela ansökningar på mappar (kan utföras av ansvarig eller administratör)

9 Exempel på förbättringar för universiteten (forts) Enkel funktion för signering av och kontroll av ansökningar Söka bidrag från organisationskonto Enklare att återrapportera ekonomiskt/vetenskapligt

10 Intressentkonton Personkonto (Mina sidor) Organisationskonto FAS VR Formas Information Detaljinformation CV Publikationer Funktioner Söka bidrag Signera Rapportera Granska Funktioner Administrera konto Administrera interna användare Söka bidrag Signera ansökan och kontrakt Rapportera Internet

11 Organisationskonto (Interna organisationsanvändare)

12 Organisationskonto (Ansvarsområden (Huvudkonton))

13 Personkonto (Mina sidor)

14 Synpunkter och önskemål Kunna exportera information till Excel (t ex vilka forskare från det egna universitetet som söker bidrag från VR) Kunna lägga in egen kodsträng per ansökan för att koppla information mellan VR:s utbetalningar och krav på återrapporteringar med de egna ekonomisystemen Specifikation på utbetalningar per bidrag (idag kommer utbetalningarna från VR som en klumpsumma) Gruppera och filtrera informationen

15 Synpunkter och önskemål (forts) Kunna importera organisationsstruktur för institutioner (XML- format) PAR?

16 Projektdatabasen En samlad projektdatabas för de myndigheter som ingår i Prisma Innehåller endast beviljade ansökningar Rensad från känslig persondata Flerspråkig

17 Ekonomisk redovisning till VR 2011-11-18 Jenny Nordquist Återrapportering i Prisma Årets uppföljning av indirekta kostnader

18 Återrapportering i Prisma Vetenskaplig återrapportering –Från personkonto –Forskaren ansvarar Ekonomisk återrapportering –Från organisationskontot –Ekonomiadministration ansvarar

19 Organisationskonto (Ansvarsområden (Huvudkonton))

20 Huvudkonton, mappar och ansökningar (rapportering)

21 Organisationskonto (Signering och rapportering)

22 Sammanfattning redovisning i Prisma Innehåll –SUHF-modellen? (i ansökans budget och i redovisning) –Villkor för bidraget (fält som visas i ansökan och redovisning) –Önskade tillägg Samfinansiering från universiteten Funktionalitet –Ekonomiadministration ansvarar, forskaren bekräftar –Delegering av ansvar beslutas av respektive värdhögskola –Kodsträng från lokala ekonomisystem kan läggas in –Önskade tillägg Kodsträng från lokala redovisningssystem för direktinläsning Bekräftelse från forskare valbart

23 Uppföljning av indirekta kostnader i år

24 Bakgrund till årets uppföljning Nya riktlinjer för indirekta kostnader från 2011 –Regleringsbrev för 2010 ”Vetenskapsrådets bidrag till forskningsprojekt ska omfatta medel för direkta och indirekta kostnader i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet” Avtal med SUHF om 35% overhead inte längre aktuellt –“Forskningsprojekt” = Projektstöd Projektbidrag, samverkansbidrag, startbidrag, projektbidrag foass osv. Bidrag som utbetalas fr.o.m. jan 2011 –Styrelsebeslut Effekter ska följas upp –GD-beslut Hösten 2010 – medelbidrag över 800 tkr, öka för UVK

25 Uppföljningsplanen Förutsättningar –Uppgifter om indirekta kostnader begärdes inte in i ansökningshandlingarna Beräknade indirekta kostnader bedömdes mindre intressant Indirekta kostnader ska inte påverka kvalitetsbedömning Budget i ansökningarna inkluderar indirekta kostnader (tidigare år exklusive) Konsekvenser –Uppgifter om indirekta kostnader saknas nu Uppföljning baserad på sökt belopp och utfall 2010 jämfört med 2008 och 2009 –Uppgifter om faktiskt uttag av indirekta kostnader begärs in i efterhand En första information till rektor november 2010 Information om projekt som ska redovisas våren 2011 Återrapportering i november 2011

26 Uppföljningsenkäten ”Hur hantera medel som transfereras vidare till andra lärosäten, endast redovisa vår del eller ta in information från dem?”

27 Resultat från årets uppföljning Resultat från enkäten ännu inte klara Sökt belopp –Indikation på instruktion från UoH Beviljandegrader –Effekt av VR-beslut om medelbidrag >800 tkr

28 Resultat – sökt belopp HS: 49% NT: 32% MH: 19%

29 Resultat – sökt medelbelopp per värdhögskola Ändring 2010-2011Antal ansökningar 2010 Högskolan i Gävle222%13 Högskolan i Halmstad185%10 Mittuniversitetet182%16 Mälardalens Högskola165%21 Karlstads universitet162%40 Södertörns högskola162%42 Örebro universitet161%39 Naturhistoriska riksmuseet148%16 Göteborgs universitet143%372 Stockholms universitet139%317 Linköpings universitet133%276 Sveriges Lantbruksuniversitet133%71 Lunds universitet131%474 Uppsala universitet128%487 Chalmers tekniska högskola125%149 Kungl Tekniska Högskolan124%223 Handelshögskolan i Stockholm122%11 Karolinska Institutet121%416 Malmö Högskola116%42 Högskolan Dalarna114%14 Luleå Tekniska Universitet114%39 Umeå universitet111%233 35%

30 Resultat – beviljning per karriärålder


Ladda ner ppt "P R I S M A. Innehåll Intressentöverlappning och gemensamt intressentregister Förbättringar för sökande och bidragsmottagare (Mina sidor) Förbättringar."

Liknande presentationer


Google-annonser