Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Support, Servrar och annan teknik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Support, Servrar och annan teknik"— Presentationens avskrift:

1 Support, Servrar och annan teknik
Erik Wallenberg Kompetensutvecklingsdagarna, Konstfack

2 Support - Stöd vid många sorters ärenden
Incidenter Beställningar Frågor Önskemål ladok.se Utbildningar En Väg In = Enkel Väg In

3 Support Nationella supporten i gång denna termin
Genomfört 9 utbildningar, 64 deltagare sammanlagt Cirka 150 användare

4 Supportorganisationen
3 Ladok-förvaltning Utvecklar-organisationen Högskolans Ladok-support Nationell Ladok-support Drift/ITS 2 Ladok3-projekt 1

5 Prioritering av incidenter
Impact Urgency 3. Låg – drabbar enskild användare eller system 2. Mellan – drabbar flera användare eller system vid lärosätet 1. Hög – Drabbar samtliga användare eller system vid lärosätet. 1. Kritisk – Felet äventyrar lärosätets verksamhet 3 2 1 2. Hög – Felet påverkar stora delar av lärosätet. 4 3. Normal – Felet medför störningar för lärosätet. 5 4. Låg – Felet har mindre påverkan för lärosätet.

6 Svarstider – exemplet incidenter
Prioritet Återkopplingstid Lösningstid 1 2+2=4 timmar 8+24=32 timmar 2 4+4=8 timmar 12+36=48 timmar 3 8+8=16 timmar 36+44=80 timmar 4 16+16=32 timmar 48+72=120 timmar 5 20+20=40 timmar 72+98=160 timmar 2:a+3:e linjens support 80% av ärendena

7 MILJÖER RESULTAT Testmiljö för resultat Produktionsmiljö resultat
Servicefönster alla dagar 08-09 Produktionsmiljö resultat Servicefönster onsdag 07-09

8 Tekniska problem kring Resultat
IP-nummerspärr Återautentisering Safari ADFS Lärosäten med dispens

9 Säkerhetsgranskning resultatleveransen
”Bitsec bedömer att den övergripande säkerheten hos de testade delarna av Ladok-systemet håller en mycket hög nivå. Kvalitén på Javakoden anses vara hög, den använder sig konsekvent av säkra koncept och metoder” ”Utöver detta har det under diskussioner med driftspersonal på Ladok framkommit att de har ett stark säkerhetsfokus och har en väl genomtänkt arkitektur.”

10 Uppföljning ÅR - Årsredovisning fungerat sedan i vintras
Uppföljning installeras nu Osäkerhet kring prestanda – både i IK och rapporter

11 MIT - Taskforce Mål: fler klara IK-körningar, fler lärosäten igenom
Mer och snabbare samarbete Stabilare rutiner, bättre övervakning Använda servrar effektivare Stöd till lärosätena

12 Integrationer - Stöd till lärosätenas utvecklare
Ola Ljungkrona, Chalmers, tekniskt införandestöd ITS har kompetens samlat för att svara på supportfrågor via ServiceDesk+ Samarbete mellan lokala utvecklare Samarbete genom ATI-gruppen, dela lösningar Behov av testmiljöer och testdata Behov av utbildning (REST SU och GU) UTKAST

13 Godkännande av integrationer
Övergripande överenskommelse med lärosätet istället för individuella godkännanden Enkelt dokumentationsförfarande Löpande övervakning, API Management System Ola arbetar tillsammans med ATI-gruppen UTKAST


Ladda ner ppt "Support, Servrar och annan teknik"

Liknande presentationer


Google-annonser