Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Verksamhetsinformationssystem VIS Ladoks kompetensutvecklingsdagar 20130423 Peter Grapne Karin Hellmalm Anna Björklund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Verksamhetsinformationssystem VIS Ladoks kompetensutvecklingsdagar 20130423 Peter Grapne Karin Hellmalm Anna Björklund."— Presentationens avskrift:

1 1 Verksamhetsinformationssystem VIS Ladoks kompetensutvecklingsdagar 20130423 Peter Grapne Karin Hellmalm Anna Björklund

2 2 Verksamhetsinformation Planering Genomförande Uppföljning Utvärdering/ analys Utbildning Forskning

3 3 Syfte Förbättra informationsförsörjningen och göra informationen tillgänglig för hela organisationen för att ge bättre och snabbare beslutsunderlag För att uppnå syftet En gemensam plattform som gör det möjligt att ställa samman data från de administrativa systemen till ett datalager Data presenteras i rapporter och kuber via webbgränssnitt, endast tillgängligt för KTH:s anställda

4 4 VIS Webbgränssnitt med rapporter och kuber HR+ LADOK UG Person- databas NyA Datalager Filer UHR m fl AGRESSO

5 5 2003- Förstudie 2003 projektledning ekonomiavdelningen Projekt 2004-5 Förvaltning ca 2006 Från början ekonomi-, personalsystem, Ladok NyA från 2011 Användbarhetsöversyn 2011-12 Nytt rapportpaket till ledningen 2012-13

6 6 Utdata i två olika former Rapporter (xls, pdf, html) Fast layout Skräddarsydd för ett ändamål Enkel att använda Kan schemaläggas för maildistribution Kuber Dynamiskt utseende Flerdimensionell Kräver större kompetens hos användaren Kraftfullt analysverktyg

7 7 Ny rapportserie för ledningen Lägesrapporter till ledningen Presenteras 4 ggr/år vid styrelsemötena Kärna av återkommande info Tillägg med olika teman under året nybörjare, genomströmning, utbildningsprognos, uppföljning av utvecklingsplanen (indikatorer) Statiska dokument (pdf) Möjlighet att hitta mer detaljerad info i dynamiska rapporter

8 8 Från vision... Uppdrag från förvaltningschefen Januari: Arbetsgrupp 2 avdelningar Månadsavstämningar med beställaren fc Vision av legobitar Årscykel med intressanta händelser Beställningen ändrades/utkristalliserades efterhand Maj: dummy i blyerts Nya förutsättningar efter några månader: ekonomiavdelningen ansvarig Oktober: tre nya VIS-rapporter (utbildningsuppgifter), excelblad (personal- och ekonomiuppgifter) >> pdf-dokument

9 9...

10 10... Kärnfunktioner: Visuell rapportering, överblick och eventuellt klickbar för detaljering, dock inte ett modelleringsverktyg. ”...” Utbildningsrapporten är en kalenderstyrd rapportering med fast utseende som vid vissa bestämda tillfällen ger en aktuell överblick utifrån verksamhetsårets aktiviteter. ”...” en enkel, kortfattad och efterfrågad redogörelse och prognos direkt till ledningen.

11 11...och årscykel...

12 12...till

13 13 HST och HPR

14 14 HST och HPR

15 15 Examina

16 16 Tema nybörjare

17 17 Tema genomströmning

18 18 Andra exempel

19 19 Andra exempel

20 20 Andra exempel


Ladda ner ppt "1 Verksamhetsinformationssystem VIS Ladoks kompetensutvecklingsdagar 20130423 Peter Grapne Karin Hellmalm Anna Björklund."

Liknande presentationer


Google-annonser