Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2007-11-23 KTHs system för verksamhetsstöd (VIS) ”IVS – Ekonomstyrningsverket Integrerad verksamhetsstyrning” ”BI-system” (Business Intelligence) ”Beslutstödssystem”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2007-11-23 KTHs system för verksamhetsstöd (VIS) ”IVS – Ekonomstyrningsverket Integrerad verksamhetsstyrning” ”BI-system” (Business Intelligence) ”Beslutstödssystem”"— Presentationens avskrift:

1 1 2007-11-23 KTHs system för verksamhetsstöd (VIS) ”IVS – Ekonomstyrningsverket Integrerad verksamhetsstyrning” ”BI-system” (Business Intelligence) ”Beslutstödssystem” ”Ledningsinformationssystem”

2 2 2007-11-23 VIS Verksamhetsinformation Planering Genomförande Uppföljning Utvärdering/ analys Grundutbildning och forskning

3 3 2007-11-23 Ekonomisk uppföljning i VIS Flerdimensionella kuber med ekonomiskt utfall, budget och prognos (för samtliga nivåer) Resultaträkning för olika nivåer (styrelse, skola, avdelning, grupp och enhet) Ekonomisk översikt (skola, avdelning, grupp, enhet och projekt) Projektrapporter

4 4 2007-11-23 Utdata i två olika former Rapporter (xls, pdf, html etc.) Fast layout Skräddarsydd för ett ändamål Enkel att ta fram Kan schemaläggas / maildistribution ”Säkrat” urval Kuber Dynamisk / flexibel Flerdimensionell Kompetenskrävande Kraftfullt analysverktyg

5 5 2007-11-23 Hur budgeterar vi? Tid Budgetkonto Organisation Verksamhet

6 6 2007-11-23 KTH:s planeringcykel KTH:s Planeringcykel skolnivå Budget, 12 månader kalenderår Prognos Löpande över året projekt- budgetering Budget rev När budgeterar vi? 1 januari 1 april 1 juli 1 oktober

7 Verksamhet - LADOK TID – dag, månad (Q,T,Y, termin, läsår) Ekonomi - AGRESSO X X X X ORGANISATION – skola, avd, enhet, grupp Personal - HR+ X X PROJEKT – projektledare, finansiär etc.. X X X = dimensionen obligatorisk H = kan härledas (X) = används delvis S = saknas KONTO – balans- och resultat X VERKSAMHET – Gru och fofu X H H FINANSIÄR H PERSONAL – resursnr/personnr X (X) ANLÄGGNING – investering, inventarie H STUDENT (X) X EXAMEN X PROGRAM X X KURS ÄMNE X S S S S S S S S S S S S S PROJEKT – projektledare, finansiär etc.. VERKSAMHET – Gru och fofu FINANSIÄR ANLÄGGNING – investering, inventarie (X) TID ORGANISATION PROJEKT KONTO VERKSAMHET FINANSIÄR PERSONAL ANLÄGGNING STUDENT EXAMEN PROGRAM KURS ÄMNE REDOVISNINGS- DIMENSIONER KTHs redovisnings- modell (X) = Budget

8 8 2007-11-23 Tidsdimensionen År Tertial Kvartal Period / månad Budget Redovisning Dag (tid)

9 9 2007-11-23 Organisationsdimensionen Skola 1-pos Avdelning 2-pos Enhet 3-pos Grupp 4-pos D – CSC skolan DT – Tal, musik och hörsel DTT – Avd TMH DTTM - Musik Projekt 4-8 tecken 7031 - TMH VENUS Redovisning Budget

10 10 2007-11-23 VIS portal VIS_2 Ekonomi

11 11 2007-11-23 Redovisningskonto drygt 700 st Budgetkonton (24 rader) / budgetomgångar (3 st) VIS_2VIS_2 > Ekonomi >Ekonomi Kuber för flerdimensionell analysKuber för flerdimensionell analys > Budgetkuber Länken i VIS till ”Budgetkuber”

12 12 2007-11-23 Uppföljning rektorskontrakt Rektorsuppdrag 2007Rektorsuppdrag 2007 > Underlag och dokumentation

13 13 2007-11-23 Fakta: Ekonomikub i startläge A.Rader = Skola(org) hierarki B.Kolumner = konto och två mätvärden Dimensionsträd 1.Tid 2.Konto 3.Mätvärden 1. 2. 3.

14 14 2007-11-23 Länkar 1. Styrelserapport (resultat och verksamhetsuppföljning)1. Styrelserapport (resultat och verksamhetsuppföljning) 2. Skolrapport (resultat och verksamhetsuppföljning)2. Skolrapport (resultat och verksamhetsuppföljning) 3. Resultaträkning per vh 4. Resultaträkning avdelning 5. Ekonomisk översikt


Ladda ner ppt "1 2007-11-23 KTHs system för verksamhetsstöd (VIS) ”IVS – Ekonomstyrningsverket Integrerad verksamhetsstyrning” ”BI-system” (Business Intelligence) ”Beslutstödssystem”"

Liknande presentationer


Google-annonser