Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KTHs system för verksamhetsstöd (VIS)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KTHs system för verksamhetsstöd (VIS)"— Presentationens avskrift:

1 KTHs system för verksamhetsstöd (VIS)
”Beslutstödssystem” ”IVS – Ekonomstyrningsverket Integrerad verksamhetsstyrning” (Business Intelligence) ”BI-system” ”Ledningsinformationssystem”

2 VIS Verksamhetsinformation
Utvärdering/ analys Planering Grundutbildning och forskning Uppföljning Genomförande

3 Ekonomisk uppföljning i VIS
Flerdimensionella kuber med ekonomiskt utfall, budget och prognos (för samtliga nivåer) Resultaträkning för olika nivåer (styrelse, skola, avdelning, grupp och enhet) Ekonomisk översikt (skola, avdelning, grupp, enhet och projekt) Projektrapporter

4 Utdata i två olika former
Rapporter (xls, pdf, html etc.) Fast layout Skräddarsydd för ett ändamål Enkel att ta fram Kan schemaläggas / maildistribution ”Säkrat” urval Kuber Dynamisk / flexibel Flerdimensionell Kompetenskrävande Kraftfullt analysverktyg

5 Hur budgeterar vi? Tid Budgetkonto Organisation Verksamhet

6 Budget, 12 månader kalenderår Löpande över året projekt-budgetering
När budgeterar vi? 1 januari KTH:s planeringcykel Budget, 12 månader kalenderår KTH:s Planeringcykel skolnivå Löpande över året projekt-budgetering 1 oktober 1 april Budget rev Prognos 1 juli

7 REDOVISNINGS- DIMENSIONER
Verksamhet - LADOK TID X ORGANISATION = Budget X Personal - HR+ X PROJEKT S KONTO Ekonomi - AGRESSO X X S VERKSAMHET X TID – dag, månad (Q,T,Y, termin, läsår) X H FINANSIÄR H ORGANISATION – skola, avd, enhet, grupp X S PERSONAL H PROJEKT – projektledare, finansiär etc.. PROJEKT – projektledare, finansiär etc.. X (X) KTHs redovisnings- modell ANLÄGGNING H KONTO – balans- och resultat S X X STUDENT VERKSAMHET – Gru och fofu VERKSAMHET – Gru och fofu X (X) S EXAMEN FINANSIÄR FINANSIÄR (X) X (X) PROGRAM PERSONAL – resursnr/personnr (X) X S KURS ANLÄGGNING – investering, inventarie ANLÄGGNING – investering, inventarie X (X) S ÄMNE STUDENT X S S EXAMEN X = dimensionen obligatorisk H = kan härledas (X) = används delvis S = saknas S S PROGRAM S KURS S ÄMNE

8 Tidsdimensionen År Budget Tertial Kvartal Period / månad Dag (tid)
Redovisning

9 Organisationsdimensionen
Skola 1-pos D – CSC skolan Avdelning 2-pos Budget DT – Tal, musik och hörsel Enhet 3-pos DTT – Avd TMH Grupp 4-pos DTTM - Musik Projekt 4-8 tecken Redovisning TMH VENUS

10 VIS portal VIS_2 Ekonomi

11 Budgetkonton (24 rader) / budgetomgångar (3 st)
Länken i VIS till ”Budgetkuber” VIS_2 > Ekonomi > Kuber för flerdimensionell analys > Budgetkuber Redovisningskonto drygt 700 st

12 Uppföljning rektorskontrakt
Rektorsuppdrag 2007 > Underlag och dokumentation

13 1. 2. 3. Fakta: Ekonomikub i startläge Rader = Skola(org) hierarki Kolumner = konto och två mätvärden Dimensionsträd Tid Konto Mätvärden

14 Länkar 1. Styrelserapport (resultat och verksamhetsuppföljning)
2. Skolrapport (resultat och verksamhetsuppföljning) 3. Resultaträkning per vh 4. Resultaträkning avdelning 5. Ekonomisk översikt


Ladda ner ppt "KTHs system för verksamhetsstöd (VIS)"

Liknande presentationer


Google-annonser