Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2005-06-10 VIS VerksamhetsInformationsStöd Länk: www.kth.se/internt/vis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2005-06-10 VIS VerksamhetsInformationsStöd Länk: www.kth.se/internt/vis."— Presentationens avskrift:

1 1 2005-06-10 VIS VerksamhetsInformationsStöd Länk: www.kth.se/internt/vis

2 2 2005-06-10 Målbeskrivning Syftet är att förbättra förutsättningarna för informationsförsörjningen för de administrativa systemen på KTH och göra informationen tillgänglig för hela organisationen. Målet är att förse alla nivåer inom KTH med den information som efterfrågas. Projektarbetet skall syfta till att hitta en gemensam plattform som gör det möjligt att ställa samman data från de administrativa systemen till en samlad informationsbank eller datalager. Integrationen skall ge en förbättrad helhetssyn på verksamheten där prestationer, ekonomi och personal samverkar.

3 Vad har hänt i VIS projektet? Mars - April - Jan - Mars - Okt - Nov - Jan - Maj 2003 2004 2005 Några milstolpar! Tammsvik- beslut 1. Förstudie 2. Prototyp 3. Kravspec. 4. Info analys 5. Upphand- ling Käll- dataanalys och konstruktion av datalager o rapporter GRU- Planning Produktions- start Analyskuber Ca 150 anv. ”Skolor” i VIS Ekonomisk Budget 2005 + Bemannings- plan Projekt- ledar- rapporter FörstudieEtapp IEtapp II

4 LADOKLADOK AGRESSO HR+ DIAK Facility ÄHS

5 5 2005-06-10 VIS Webbgränssnitt med rapporter, kuber, mail eller signaler AGRESSO HR+ ToR LADOK GRU UG Person- databas Facility Ex. på ytterligare system: Diak ÄHS etc.. Samlad informationsbank/datalager med gemensam åtkomst genom ”VIS” Planning för budget och prognoser

6 6 2005-06-10 ”VIS” områden Etapp I – Systeminriktat Etapp II – Funktionsinriktat ? Övergripande ledningsinformation Projektledare Studierektor ???

7 7 2005-06-10 Vad innehåller VIS för verktyg ? Rapporter och grafer (ReportNet) Kuber – flerdimensionell info (PowerPlay) ”Agent” för att skicka signaler i mail Maildistribution av rapporter Planning – Webbgränssnitt (Contributer) Planning - Analyst Behörighetssystem (”Access Manager”) ETL-verktyg (Decision Stream) Metadata (Framework Manager) (information om data)

8 8 2005-06-10 Antal examina läsår 2002-03, 2003-04 och hittills 2004-05 uppdelat på man/kvinna

9 9 2005-06-10 Antal heltidsbefattningar per befattningskategori hela KTH 1:a kv -05

10 10 2005-06-10 Antal helårsstudenter och helårsprestationer (utfall o prognos) per Skola 2003 - 2005

11 VAD ÄR PÅ GÅNG NU? juni - juli - aug - sep - okt - nov - dec Produktions- sättning Projektledar- rapporter(mail) Kursanalys- rapporter Personalstatistik Fortsatt utvecklingsarbete: Fortsatt rapportutveckling Managementrapporter Planeringsmodeller ”Early Warning” Programhistorik från LADOK Forskarutbildningen Anpassning till källsystem (ny struktur)


Ladda ner ppt "1 2005-06-10 VIS VerksamhetsInformationsStöd Länk: www.kth.se/internt/vis."

Liknande presentationer


Google-annonser