Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till dagens e-möte »Säkerställ ljud via Meeting > Audio Setup Wizard »Använd funktionen ”Raise hand” om du vill ställa fråga »Eller använd chatten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till dagens e-möte »Säkerställ ljud via Meeting > Audio Setup Wizard »Använd funktionen ”Raise hand” om du vill ställa fråga »Eller använd chatten."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till dagens e-möte »Säkerställ ljud via Meeting > Audio Setup Wizard »Använd funktionen ”Raise hand” om du vill ställa fråga »Eller använd chatten »Stäng andra ev webbsidor med ljud i bakgrunden »Om du tappar ljud; vänta, det kommer tillbaka Vi spelar in dagens möte – länken och allt material placeras wiki och webb eftermötet. Slår av/på dina högtalare /hörlurar Räck upp handen ”raise hand”

2 Öppen frågestund »Förvaltningen och Ladok3-projektet »Den 3 december 2014

3 Dagens agenda »Välkomna! »Resultathanteringsleveransen – Anette, Gunnar, Bosse »Status överlämning Årsredovisning – Malin Z »Prioritering av ärenden och svarstider – Malin Z »Lokala aktiviteter inför produktionssättningarna – Malin Z »Övriga frågor »Tack och hej!

4 Resultathanteringsleveransen Anette Eriksson, Gunnar Råhlén, Bo Sehlberg

5 Innehåll i presentationen »Varför resultatleverans? »Avgränsningar för resultatleveransen »Nyheter jämfört med gamla Ladok »Databas, leveranser och miljöer »Demo

6 Varför resultatleverans? »Lärosätena får möjlighet att tidigt och succesivt införa förändringar i verksamhetsprocessen Smidig övergång Bred användargrupp »Lärosätena får möjlighet att utvärdera utifrån verkliga situationer Stödet och eventuellt flöde i funktionalitet Beteenden i användargränssnittet Dokumentation/hjälpinstruktioner REST-tjänster »Feedback viktig för hela Ladok3- projektet

7 Avgränsningar för resultatleveransen »Inget stöd för forskarnivån eller annan utbildning »Enbart visning att det finns tillgodoräknande på modul eller del av modul. Ingen funktionalitet för hantering ännu. »Ingen visning av resultatnotering för student, enbart tillgängligt via REST-tjänster »Ingen funktionalitet för plussning och borttagning av felaktiga uppgifter »Filtrera fram anmälda studenter till viss tentamen möjlig men tentamensadministrationen sker i gamla Ladok »Separata systemflöden i gamla och nya Ladok Hela betygsrapporterngen i ett system. Det går inte att börja i det ena och slutföra i det andra. Slutgiltigt resultat inlagt via nya Ladok blir tillgängligt i gamla Ladok

8 Nyheter jämfört med gamla Ladok »Lärare och examinatorer är en stor användargrupp »Dagens prov = modul i nya Ladok »Möjlighet att notera resultat på nivå under modul, ingen omfattning (=ej ”poängsatt”) »Förbereda kurs för att underlätta resultathanteringen för lärare och examinatorer »Meddela användare (via e-post) att det finns resultat att attestera »Elektronisk attestering

9 Hur? Ladok3 kopplas mot befintlig Ladokdatabas Adapter Ladok3 Ladok Kärna Resultat Admin GUI Tjänstegränssnitt ACL Befintliga Ladokdatabaser UmU UU LU Ladok3 Ladok Kärna Uppföljning Utbildningsinf Studiedelt. Resultat Examen Uppföljning Studentinf Admin GUI Student GUI Infratjänster Kataloginf Tjänstegränssnitt OBS! Animerad bild – se hela flödet i visningsläget.

10 Leveranser och miljöer ÅRÅR+Uppföljn. Leverans 1Leverans 2 Leverans 3 Ladok3 Resultathantering Produktionsmiljö 1 Produktionsmiljö 3 Produktionsmiljö 2

11 Demo

12 Alla byggstenar i resultathanteringen Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Hantera anonym examination Hantera tillgodoräknan de på del av kurs Enklare utdata Arkivlista för bevarande Klarmarkera och attestera Avisera

13 Förbereda resultatrapportering - process Söka fram kurs eller kurstillfälle Ange resultatnotering (numeriskt resultat, fritextnotering etc.) Ange/koppla resultatrapportör och ev medrättande lärare Ange examinator/beslutsfattare

14 Alla byggstenar i resultathanteringen Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Hantera anonym examination Hantera tillgodoräknan de på del av kurs Enklare utdata Arkivlista för bevarande Klarmarkera och attestera Avisera

15 Förutsättningar: rapportera resultat OM: »Kurs eller kurstillfälle är förberett »Rapportör(er) och examinator är angivna DÅ: »Hittar läraren sina kurser och kurstillfällen på sin sida »Kan enkelt se status för olika tillfällen

16 LADOK3 Resultatrapportering - process Resultat anges av en eller flera rapportörer Rapportörer KLARMARKERAR resultat Beslutsfattare granskar resultat Beslutsfattare BESLUTAR betyg Beslutfattare loggar in igen på säker IDP Betygens status ändras till BESLUTAD Verifikat för bevarande Avisering till Besluts- fattare Avisering till Besluts- fattare Åter- autentisering Uppgifter för bevarande Resultat tillgängliggörs via studenttjänster Avisering till student

17 Resultatverifikat

18

19 Alla byggstenar i resultathanteringen Förbereda resultat- rapportering Rapportera resultat Hantera anonym examination Hantera tillgodoräknan de på del av kurs Enklare utdata Arkivlista för bevarande Klarmarkera och attestera Avisera

20 En student och en kurs

21 Nästa chans att höra mer! »Den 3 december kl 10.30-12 är det öppen frågestund om resultathanteringsleveransen »https://connect.sunet.se/l3_demohttps://connect.sunet.se/l3_demo »Dokumentation på wikin

22 Frågor?

23 Leveransen Årsredovisning - Malin Zingmark

24 Mottagandet av Årsredovisning Leverans 1/12 Slutleverans preliminärt mitten av januari Acceptanstest påbörjad, oklart när den kan avslutas Utmaning att få tillgång till bred och relevant testdata Ansvaret för Årsredovisning övergår när testerna avslutats och förhandling med L3 är klar Från 1/12 har förvaltningen ansvar för mottagandet och kravställning mot L3, projektet Förnyad förvaltning kvar som stöd

25 Tidsplan piloter Årsredovisning V11 9-13/3Kungliga musikhögskolan V14 30/3-3/4Linnéuniversitetet V17 20-24/4Högskolan Väst V19 4-8/5Linköpings universitet Utbildning för piloterna i Årsredovisning under våren

26 Användning Produktionssättningsplan septembermars oktoberseptember Piloter oktober 2015 2016 2017 Version 3.0 2014-05-14 2014 Testmiljö befintlig version uppdaterad Produktionssättningar på lärosätena februarijulimaj Användning Prod.sättning Prod. sättning Totalt Resultathantering Årsredovisning/Uppföljning december februarijuli februarijuli Piloter Prod. sättning Piloter Uppföljning Resultathantering TotalÅrsredovisning juli

27 Prioritering av incidenter och svarstider

28 Prioritering av incidenter

29 Förslag svarstider »Målet är att 80% av incidenterna ska hanteras inom angivna tider

30 Lokala aktiviteter inför produktionssättning

31 Tips inför produktionssättningarna »Nytt dokument utskickat till lokala objektägare och lokala projektledare (se Ladok.se)Ladok.se »Ersätter tidigare dokument Lärosäte gröns övergång till Ladok3 Krav inför beslut om produktionssättning av nya Ladok »Kommer att vidareutvecklas och detaljeras ytterligare

32 Innehåll Tips inför varje produktionssättning: »Förberedelser Informationskonvertering och registervård Integrationer Utbildning mm »Lokala beslut som ska fattas »Aktiviteter vid själva produktionssättningen

33 Mallar för lokala beslut Innan respektive produktionssättning »Beslut om produktionssättning Årsredovisning »Beslut om produktionssättning Resultathantering »Beslut om produktionssättning Total Efter totalleveransen produktionssatts »Beslut att godkänna produktionssättning Total

34 Tekniska miljöer för nya Ladok MIT miljön

35 Var ska lärosätena testa IKn? Tillsvidare – IKn körs mot MIT miljön Inför produktionssättning körs IKn mot »Testmiljö befintlig version »Testmiljö ny version (beroende på mot vilken version av systemet man vill testa)

36 Övrigt

37 Ny svarsmall integrationer Utskickad Finns på wikin: https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDAR/Inte gration

38 Pågående rekryteringar »Utbildningsansvarig »Produktionssättningskoordinator »Produktansvarig Resultat »Testresurser


Ladda ner ppt "Välkommen till dagens e-möte »Säkerställ ljud via Meeting > Audio Setup Wizard »Använd funktionen ”Raise hand” om du vill ställa fråga »Eller använd chatten."

Liknande presentationer


Google-annonser