Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ö PPEN FRÅGESTUND 18 NOVEMBER 2015. 2 Dagens agenda Information från Ladok3-projektet Information från Förvaltningen Kravönskemål GUI-arbetet Övriga frågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ö PPEN FRÅGESTUND 18 NOVEMBER 2015. 2 Dagens agenda Information från Ladok3-projektet Information från Förvaltningen Kravönskemål GUI-arbetet Övriga frågor."— Presentationens avskrift:

1 Ö PPEN FRÅGESTUND 18 NOVEMBER 2015

2 2 Dagens agenda Information från Ladok3-projektet Information från Förvaltningen Kravönskemål GUI-arbetet Övriga frågor Nästa träff

3 Ladok3-projektet - Johan Sjödin

4 4 Leverans Uppföljning Innehåller allt som är utvecklat t.o.m. sommaren 2015 Leveransen syftar till att kunna verifiera konverterat data. I andra hand kan leveransen användas till att jämföra rapporter med nuvarande Ladok. Olikheter och brister beskrivs i leveransen. Endast utdata Uppdateras via informationskonvertering en gång per vecka.

5 Ladok-förvaltningen

6 6 Uppföljningsleveransen Leverans från projektet 12/11 Test ska starta Ny produktionssättningsplan kommuniceras inom kort, trolig start på utrullningen februari 2016 Troligen inga rättningsleveranser Konvertering till Uppföljningsleveransen testas mot MIT-IK miljön till dess att förvaltningens testmiljö finns på plats

7 7 Resultatleveransen Produktionssatt på 16 lärosäten hittills. Utrullning fortsätter enligt plan. Liten skala, de flesta testkör bara och rullar ut långsamt. Skarpa resultat har lagts in. Problem med att examinator inte kommer med bromsar vissa lärosäten. Problem med webbläsaren Safari. ADFS – problem för vissa lärosäten IP-nummerbegränsningen borttagen

8 8 Övrigt Status IK-körning – 15 st har gått igenom som mest, rekord! 2 nya REST-utbildningar planeras

9 Kravönskemål - Daniel Erlandsson

10 10 L3SUPPORT-1909: Attestant behöver se vem som klarmarkerat studenten När attestanten ska godkänna ett klarmarkerat resultat borde det stå vem som lagt in/klarmarkerat resultatet. Det kan vara så att man lagt in allmän behörighet till alla institutionens lärare att lägga in resultat, men attesteraren måste då kunna se vem som lagt in resultatet, för att avgöra att det inte har begåtts fel.

11 11 L3SUPPORT-1909: Attestant behöver se vem som klarmarkerat studenten Ladok3-projektet tycker att detta är ett bra förbättringsförslag Hanteras i LTRE-17489, ses som ett Bör-krav

12 12 L3SUPPORT-2009: Dokumentation per version är ett problem för vår planering lokalt Enligt dagens öppna frågestund ska funktionaliteten i t.ex. studieplanen mm dokumenteras endast per version (A-I), dvs. vi på lärosätena får ett pussel med en bit åt gången, men utan facit om vad bilden ska komma att föreställa. Detta gör att det är väldigt svårt för oss att planera för vår verksamhet. Vi behöver få en bild av hur arbetet med studieadministration kan förändras i framtiden, vilka vägval vi kan/måste göra för att anpassa våra integrationer mot Ladok osv. Jag förstår att man från projektets sida vill vara försiktig med att inte lova för mycket, men man borde kunna beskriva nu när projektet pågått snart fem år vad man tänker bygga. Om man inte vet vad man vill åstadkomma i slutändan kan det vara riskabelt att utgå i byggandet från det enkla (version A) och sedan bygga på lite i taget. Grunden man lägger bli kanske alltför enkel och kan inte bära den komplexa funktionaliteten som visar sig nödvändig i slutändan? Sammanfattningsvis: Vi behöver dokumentation/beskrivning redan nu av den tänkta helheten vid slutleveransen (med rester - dvs. planerade förbättringar i förvaltningsfasen).

13 13 L3SUPPORT-2009: Dokumentation per version är ett problem för vår planering lokalt Dokumentationen som publiceras då en version är klar omfattar allt som är utvecklat hittills – men kvalitetssäkrat till och med aktuell version. Under december kommer vi att publicera ytterligare information om innehållet i respektive version i produktplanen. 8 december – dragning för LPL för att gå igenom innehållet i produktplanen i mer detalj.

14 14 L3SUPPORT-671: Möjlighet att jämföra versioner av utbildningar När en ny version av en utbildning skapas finns det behov av att på ett enkelt sätt kunna jämföra de olika versionerna (spåra vilka ändringar som gjorts). Exempel: En användare vill vid arbetet på en ny version av en kurs(plan) ta fram de ändringar, tillägg och strykningar som hittills gjort jämfört med den närmast tidigare versionen. Användaren trycker på en knapp och de ställen i texten som ändrats markeras. När användaren för muspekaren över markeringen visas uppgiften, texten etc. i den tidigare versionen.

15 15 L3SUPPORT-671: Möjlighet att jämföra versioner av utbildningar Ladok3-projektet anser att funktionalitet för att jämföra versioner av utbildningar ligger utanför omfattningsbeslutet för nya Ladok. Prioritet: ”Ej i projektet”

16 16 L3SUPPORT-1833: Kursers koppling till program I Ladok2 så kan kurser vara kopplade till program genom tabellen PROGKURS. Hur görs det i Ladok3?

17 17 L3SUPPORT-1833: Kursers koppling till program Hanteras i en programtillfällesstruktur (version B):

18 18 L3SUPPORT-1833: Kursers koppling till program En programtillfällesstruktur är nåbar via REST: REST-dokumentation ”Utbildningsinformation” ”/utbildningsinformation/struktur ”/Utbildningsinformationsstruktur” Dokumentationen finns t.ex. på: https://www.mit.ladok.se/restdoc/

19 19 L3SUPPORT-2018: Effektiva verifieringsverktyg och metoder är ett måste efter migrering av data I ett tidigare ärende, L3SUPPORT-1172 - numera stängd, har jag redan tagit upp behovet och fått kommentaren "det finns med all säkerhet anledning av komma tillbaka till dessa frågor. Det är ett komplext systembyte som står framför oss.” Vi har åter diskuterat problem med verifiering och konsekvenser av bristfällig verifiering av data vid övergången, och är mycket bekymrade. Stickprov och kontroll av enstaka uppgifter duger inte. Ladok3-projektet har tidigare informerat att vi på lärosätena ska ha 6 månader på oss efter varje leverans att testa integrationer, testa data mm. Håller detta fortfarande? Vid själva övergången kan vi ju inte stänga för hur många dagar som helst så verifiering måste kunna ske effektivt med hjälp av vettiga, gemensamma metoder och verktyg. Vi ska ju kunna lita på varandras data med.

20 20 L3SUPPORT-2018: Effektiva verifieringsverktyg och metoder är ett måste efter migrering av data Projektet har inte ändrat ståndpunkt angående att inte utveckla något verifieringsverktyg. Det grundar sig bland annat på: Konverteringen innebär att den Informationskonverteraren (IK:n) läser ut information från tabeller i dagens Ladok, därefter anropas motsvarande tjänster i nya Ladok på samma sätt som om en användare lägger in uppgifterna manuellt i nya Ladok. Det betyder att alla kontroller med avseende på korrekthet, konsistens, etc. utförs. Tjänsterna i Ladok3 tillåter inte avvikelser, utan rapporterar fel till IK:n som måste hanteras med registervård i dagens Ladok.

21 21 L3SUPPORT-2018: Effektiva verifieringsverktyg och metoder är ett måste efter migrering av data Hur säkert är ett verifieringsverktyg? Ett informationsverifieringsverktyg ska göra delvis samma jobb som IK:n fast omvänt, dvs hämta uppgifter från nya Ladok och läsa ut motsvarande uppgifter från dagens Ladok, samt jämföra uppgifterna med varandra Teoretiskt skulle en felaktig hantering i IK:n kunna neutraliseras av en motsvarande felaktig hantering i verifieraren Andra felaktigheter i verifieraren skulle kunna indikera felaktigheter på korrekta uppgifter Att implementera en slags Informationsverifierare är ett minst lika omfattande arbete som att utveckla en Informationskonverterare Stickprov Eftersom eventuella felaktigheter i IK:n kommer att orsaka systematiska fel (samma programkod körs alla uppgifter av en viss kategori) bör stickprovskontroller vara fullt tillräckliga, eftersom dessa fel i så fall kommer att förekomma på alla data av den kategorin

22 GUI-arbetet - Anders Stenebo

23 23 Höstens användartester DatumVilkaVar 2015-10-12 och 13 Kursadministratörer (ca 25 st)Uppsala 2015-10-28 emExamenshandläggare (5 st)Göteborg (Flera lärosäten) 2015-10-28 fmKursadministratörer (ca 10 st)Göteborg (Flera lärosäten) 2015-11-11 fmExamenshandläggare (3 st)Örebro 2015-11-11 emKursadministratörer (9 st)Örebro 2015-11-12Kursadministratörer (11 st)Stockholm (KTH)

24 Testuppgifter Kursadministratörer Studiedeltagande (Registrera, avbrott, deltagarlista) Resultat (Rapportera många, rapportera en student) Hitta i hjälpen Hitta uppgifter i utbildningsutbud Ta fram en genomströmningsrapport Examenshandläggare Skapa och tilldela ärenden Utfärda kursbevis Skapa grund för kursbevis

25 Kursadministratörer Uppsala 2015-10-12KTH och GBG 2015-11-12

26 Examenshandläggare Göteborg 2015-10-28Örebro 2015-11-11

27 Förbättrings/Problemområden Kursadministratörer Hjälpen Ladokintern antagning Utbildningsutbud Genomströmningsrapport för kurstillfälle Examenshandläggare Vissa delar inom utfärda kursbevis Skapa grund för bevisinformation

28 Kommande användartester Kursadministratörer Komplexare uppgifter Testa på ”ovana” användare Flera individuella tester Version B och C: jan till mars Examenshandläggare Fortsätta med att justera handläggningen Förtydliga skapa grund för bevisinformation Fler individuella testar Version C: feb – mars

29 29 Utvärdering resultatleveransen Användarworkshops Örebro och KTH (flera behövs) för att utvärdera resultatleveransen utifrån ett användarperspektiv (januari)

30 Övriga frågor

31 31 Nästa träff Vi ses sista gången för i år den 16 december


Ladda ner ppt "Ö PPEN FRÅGESTUND 18 NOVEMBER 2015. 2 Dagens agenda Information från Ladok3-projektet Information från Förvaltningen Kravönskemål GUI-arbetet Övriga frågor."

Liknande presentationer


Google-annonser