Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

L AODOK 3 R ESULTATHANTERING – LEVERANS PÅ NUVARANDE L ADOK Gunnar Råhlén, Produktansvarig Resultat Ladok förvaltning NUAK, Uppsala 2015-09-22.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "L AODOK 3 R ESULTATHANTERING – LEVERANS PÅ NUVARANDE L ADOK Gunnar Råhlén, Produktansvarig Resultat Ladok förvaltning NUAK, Uppsala 2015-09-22."— Presentationens avskrift:

1 L AODOK 3 R ESULTATHANTERING – LEVERANS PÅ NUVARANDE L ADOK Gunnar Råhlén, Produktansvarig Resultat Ladok förvaltning NUAK, Uppsala 2015-09-22

2 2 Ladok3 resultathantering leverans på nuvarande Ladok Vad är Resultathanteringsleveransen Ingående funktioner Nedprioriterad funktionalitet Avgränsningar i resultatleveransen Process för rapportering Frågor!

3 3 Vad är Resultathanteringsleveransen? en delleverans av nya Ladoks resultatdomän som ansluts direkt mot den befintliga Ladok-installationen. erbjuder lärosätena ny funktionalitet från Ladok3 vilket innebär att de användarkategorier som introduceras i denna funktionalitet får en smidig övergång till samma funktionalitet i nya Ladok, när totalleveransen produktionssätts. genom denna leverans når produkten en bred användargrupp och utvärderas i en verklig situation vilket kan ge input till förbättringar och förtydliganden.

4 4 Ladok3 Ladok Kärna Uppföljning Ladok3 - översikt Utbildningsinf Studiedelt. Resultat Examen Uppföljning Studentinf Admin GUI Student GUI Ladok Integration Ladok Referens Utb.info Uppföljning Rolladm. Adapter NyA, CSN, SCB, etc. Infratjänster Kataloginf Tjänstegränssnitt

5 5 Ladok3 Ladok Kärna Ladok3 Resultathantering – en del av Ladok3 Resultat Admin GUI Ladok Referens Utb.info Uppföljning Rolladm. Adapter ACL Befintliga Ladok 2 databaser UmU UU LU Kataloginf Tjänstegränssnitt

6 6 ACL Ladok 2 Resultathanteringsleveransen – Resultat i Ladok 2 Resultat GUI UmU UU LU Behörighet Resultathantering

7 7 Ingående fuktioner Omfattar utbildning som i dagens Ladok är dokumenterad inom den del som är avsedd för grund- och avancerad nivå och omfattar följande funktionalitet: Förbereda resultatrapportering Rapportera resultat Klarmarkering av resultat Attestering av resultat Resultatverifikat – bevarande av resultat

8 8 Process för resultatrapportering Rapportera resultat Förbereda resultat- rapportering Attestera resultat Attestera resultat Person med administrativ behörighet lägger till resultatrapportörer och attestanter till kurser/kurstillfällen. Skapar eventuella resultatnoteringar Resultatrapportör (lärare/administratör) rapporterar in resultat Attestant (examinator) attesterar resultatet

9 9 Nedprioriterad funktionalitet Tidigare utlovad funktionalitet som prioriterats ned för Ladok3 Resultathantering: Rapportering med hjälp av resultatkod Grupphantering

10 10 Avgränsningar i resultatleveransen Inget stöd för Forskarutbildning och Annan utbildning. Ingen funktionalitet för tillgodoräknande (enbart visning av tillgodoräknanden gjorda i dagens Ladok). Enbart utdata i dagens Ladok för att visa resultatnoteringen av typen skrivningspoäng för student. Övriga resultatnoteringar är endast tillgängliga via REST-tjänster. Ingen funktionalitet för borttag av felaktiga uppgifter/registervård. Slutgiltigt resultat blir tillgängligt i dagens Ladok. Ingen funktionalitet för visning av inlagda resultat. Hantering av tentamensanmälan sker i dagens Ladok och anmälda studenter kan hämtas upp i nya Ladok för att sedan fortsätta hantera dem i nya Ladoks resultathantering.

11 11 Dagens process Skapa underlaglista (rättningsprotokoll) för betygsrapportering Fylla i betyg på underlagslistan Rapportera in resultat i Ladok Skriva ut arkivlista från Ladok Granska och underteckna arkivlista Definitivinläggning av resultat i Ladok Sätt signatur på färdig arkivlista Arkivera arkivlista Underlagslista till rättande lärare Underlagslista med ifyllda resultat till administratör Arkivlista till examinator Arkivlista till administratör Arkivlista till arkivarie Resultat offentliggjort

12 12 Nya processen Förbereda resultatrapportering i Ladok Rapportera in betyg i Ladok Granska och attestera betyg i Ladok Skapa resultatverifikat i Ladok Automatisk E-post till attestant Resultat offentliggjort Verifikat arkiveras elektroniskt eller på papper Exempel på bemanning Görs av administratör Görs av lärare eller administratör Görs av attestant (examinator) Görs av arkivarie

13 13 Dokumentation av Resultathantering https://confluence.its.umu.se/confluence/display/LDRH /Ladok+dokumentation+-+Resultathantering

14 Frågor?


Ladda ner ppt "L AODOK 3 R ESULTATHANTERING – LEVERANS PÅ NUVARANDE L ADOK Gunnar Råhlén, Produktansvarig Resultat Ladok förvaltning NUAK, Uppsala 2015-09-22."

Liknande presentationer


Google-annonser