Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

P R I S M A. ECM FormasFAS Portal VR Prisma integrationsöversikt Portal Ansöknings- portal Platina Agresso … Integrationsmodul.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "P R I S M A. ECM FormasFAS Portal VR Prisma integrationsöversikt Portal Ansöknings- portal Platina Agresso … Integrationsmodul."— Presentationens avskrift:

1 P R I S M A

2 ECM FormasFAS Portal VR Prisma integrationsöversikt Portal Ansöknings- portal Platina Agresso … Integrationsmodul

3 Forskning.se/SSN Prisma ECM Portal Modulöversikt Integrationsmodul Utlysning Dokument- hantering Diarium Budget Granskning Åter- rapportering Formulär Organisations -konto Intressent- register Mina sidor Söka bidrag Nationell databas för bidragsfinansierad forskning Personkonto Uppföljning Rapporter Signering

4 Exempel på förbättringar för sökande och bidragsmottagare Ett nytt koncept ”Mina sidor” förenklar för sökande och bidragsmottagare genom att: Ett konto för att söka bidrag hos flera myndigheter Personuppgifter, CV och publikationslista kan sparas från år till år och hämtas in till ansökan Bidragsmottagare har ett ställe att logga in för att hitta alla uppgifter om pågående projekt, och kan hitta och, fylla i, blanketter (ex. förlänga dispositionstid) online Ett system för att godkänna för de medverkande på ansökan gör att ingen forskare ovetandes finns med på en ansökan Medverkandes CV och publikationslista kan hämtas in från den medverkandes konto

5 Exempel på förbättringar för universiteten Specifikt konto för organisation (universitet) Översikt över alla som söker bidrag från ett universitet (uppdelat per myndighet) Översikt på utbetalningar Konto för organisation uppdelat i huvudkonton (söka bidrag, signering och återrapportering) Administrera underkonton (lägg till, ta bort) Sätta administratörsroll på underkonton för att lättare fördela arbetet för ansvarig Koppla ansökningar till huvudkonto (manuellt eller automatiskt)

6 Intressentkonton Personkonto (Mina sidor) Organisationskonto FAS VR Formas Information Detaljinformation CV Publikationer Funktioner Söka bidrag Signera Rapportera Granska Funktioner Administrera konto Administrera interna användare Söka bidrag Signera ansökan och kontrakt Rapportera Internet

7 Q2Q1 Q4Q3Q2Q1Q3 Q4 Tidplan Prisma 2010 2011 Kravspecifikation Q2Q1 Q4Q3Q2Q1Q3 Q4 2012 2013 Implementation – Etapp 1: VR och FAS (forts.) Etapp 2: Tilläggsfunktioner Etapp 3: Formas Nya deltagare Anbuds- förfrågning Utvärdering Implementation – Etapp 1: VR och FAS

8 Utbildning Behov Intresse Hög Låg Hög Forskningssekreterare Analytiker Bidragsformsansvariga Utvärderare Administratörer/sekr. Externa granskare Bidragsmott. Som utvärderas Sökande Ledamöter i beredningsgrupper IT-support Andra forskningsfinansiärer Tjänstemän på departement Uppföljare Beredningshandläggare Huvudsekreterare Styrelse Kommunikatörer Personaladmin. Ekonomer GD, RD 16 Registratorer Prisma formulärbyggare Prisma surperusers Bidragsmottagare Ordf. i beredningsgrupp Ledamöter i ÄRK Ekonomihandläggare vid lärosäten Prefekter vid lärosäten SUHF Informatörer vid lärosäten 33 Rektorer vid lärosäten Admin. vid lärosäten Utbilda noggrant Avancerad utbildning Informera Grund- utbildning

9 Tillgång till Prisma 1.Central - Gemensam ansökningsportal, gemensamt intressentregister –För tillfället endast för forskningsfinansiärer och sektorsfinansiärer –Gemensam ingång för forskarna –Gemensamma releaser av Prisma –Styrning genom samverkansmodell –Initial licenskostnad + del i förvaltningskostnad 2.Federal - Egen ansökningsportal, gemensamt intressentregister –Lokalt ansvar för Prisma (ev via SUNET) –Integration mot centralt intressentregister för läsning –Egna releaser av Prisma, om intresse finns samverkan med centrala Prisma –Lokal styrning –Initial licenskostnad + egen förvaltningskostnad 3.Lokal - Egen uppsättning av Prisma –Lokalt ansvar för Prisma –Lokal styrning –Initial licenskostnad + egen förvaltningskostnad

10 Nationell databas över bidrags- finansierad forskning

11 Utveckla och förvalta databas över bidragsfinansierad forskning I dialog med berörda universitet och SSN Statliga finansiärers uppgifter SKA finnas med Privata finansiärers uppgifter FÅR finnas med Nationellt tillgänglig för universitet och andra intressegrupper Redovisa i december Regeringsuppdraget

12 MålbildInterrimsfasUtgångsläge Tjänst Akt. Översikt process Förstudie Styrning Utveckling av enhetlig tjänst Sweden ScienceNet Projektdatabasen Enhetlig tjänst Teknologi ?Converis Operativa gruppen Användarforum Strategisk ledningsgrupp Systemförvaltning Användarforum Strategisk ledningsgrupp Samverkans- gruppen

13 Förstudien Förstudien ska i huvudsak svara på frågor 1.Hur ska den enhetliga tjänsten utformas? a)Målgrupper b)Funktioner c)Kopplingar till andra tjänster 2.Vilken teknologi ska tjänsten baseras på? a)Lösningsstack b)Integrationer med externa datakällor c)Leverantörer


Ladda ner ppt "P R I S M A. ECM FormasFAS Portal VR Prisma integrationsöversikt Portal Ansöknings- portal Platina Agresso … Integrationsmodul."

Liknande presentationer


Google-annonser