Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys gjord av Science Skills i samarbete med Mercuri Urval

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys gjord av Science Skills i samarbete med Mercuri Urval"— Presentationens avskrift:

1 Kompetensförsörjning inom Life Science En nuläges- och framtidsanalys i Sverige
Analys gjord av Science Skills i samarbete med Mercuri Urval Publicerades oktober 2016

2 Kompetensförsörjning inom Life Science
Över tid har en förskjutning skett från anställning i stora företag till att alltfler jobbar inom små eller medelstora företag. Innebär andra krav på kompetenser; mindre företag efterfrågar i högre grad multikompetens hos en och samma individ och personlighetsprofilen ökar i vikt. Den aggregerade bilden visar på fem områden som är synner- ligen viktiga för att möta kompetensbehovet framåt: - produktionsteknik inom life science - försäljning och marknad (säljförmåga kombinerat med ämneskunskap) - projektledning och erfarenhet av klinisk prövning - informationsteknik - regulatorisk kompetens inom medicinteknik

3 Kompetensförsörjning inom Life Science
Från spetskompetens till multikompetens: - Större bolag har råd med mer specialiserade befattningar Mindre bolag efterfrågar Vetenskaplig bas i kombination med - projektledaregenskaper - god kommunikativ förmåga såväl i skrift som tal - att individen trivs i en verksamhet med högt tempo och mycket förändringar över tid Att man passar in och trivs i företagskulturen blir avgörande i det mindre bolaget.

4 Kompetensförsörjning inom Life Science
Nuläge: - God tillgång till medarbetare inom forskning och utveckling - Svårare att hitta medarbetare till produktionen (speciellt i Skåne) - En utmaning för försäljning och marknad Överskott av någon typ av kompetens framkommer inte. Medtek-företag lyfter frågan om att universiteten ofta erbjuder kompetens inriktad på tidig ”discovery” lämplig för större läkemedelsbolag och inte på branschens behov av produkt- relaterad utveckling. Ser dock positivt på utveckling av civil- ingenjörsprogram i medicinsk teknik.

5 Speciellt efterfrågade kompetenser:
• CRA – Clinical Research Associates • Erfarenhet från kliniska prövningar • Internationell affärsutveckling • IT-kunskaper • Laboratorietekniker • Market Access • Marknadsföring i kombination med specialistkunskap • Medical Affairs • Mjukvaruingenjörer • Processtekniker med god dokumentationsvana, arbete i GMP/läkemedels- miljö, arbete i renrum • Projektledare • Quality Assurance • Regulatorisk kompetens inom läkemedel och medicinteknik • Seniora personer med erfarenhet av affärsutveckling • Upphandlingserfarenhet

6 Önskemål på framtidens utbildningar:
Behoven varierar, men några önskemål framkommer mer frekvent: - Yrkesutbildning med inriktning på produktion - Ökade inslag av praktisk laborativ erfarenhet - Regulatoriska inslag redan under utbildningen - Breda basutbildningar / tvärvetenskapliga utbildningar

7 Önskemål på framtidens utbildningar:
Produktion: Utöver rent produktionstekniska aspekter bör studenterna förberedas på dokumentationskrav, kommunikation med olika grupper, samt ha goda kunskaper i renrumsteknik, mikrobiologi och hygienteknik. Laborativ verksamhet: Ytterst väsentligt – bör förstärkas Regulatorisk kompetens: Kvalitetssäkring och regulatorisk kompetens, speciellt för en global medicinteknisk marknad samt kunskap om hur man skriver patentansökningar. Breda basutbildningar: Nischade utbildningar fungerar mindre bra i mindre företag Tvärvetenskap: Att teknikämnena kombineras med ekonomi finns frekvent återkommande önskemål om och detsamma gäller kemi. Andra önskvärda kombinationer: marknad/ekonomi/logistik, medicin/fysiologi/försäljning, IT/teknik/medicin/ekonomi, matematik/teknik/biologi Naturvetenskap/teknik kombinerat med affärsmässiga villkor


Ladda ner ppt "Analys gjord av Science Skills i samarbete med Mercuri Urval"

Liknande presentationer


Google-annonser