Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1 Medarbetaravtal – den naturliga avtalsformen Policy En gräns mellan arbetare och tjänstemän är föråldrad. Avtalen måste ge möjlighet att tillämpa samma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1 Medarbetaravtal – den naturliga avtalsformen Policy En gräns mellan arbetare och tjänstemän är föråldrad. Avtalen måste ge möjlighet att tillämpa samma."— Presentationens avskrift:

1 1 1 Medarbetaravtal – den naturliga avtalsformen Policy En gräns mellan arbetare och tjänstemän är föråldrad. Avtalen måste ge möjlighet att tillämpa samma regler för alla anställda.

2 2 Medarbetaravtal Definition Samtliga anställda arbetar under lika villkor avseende principerna för lön och allmänna villkor. Medarbetaravtal ersätter helt eller delvis de centrala avtalen.

3 3 Medarbetaravtal Mål Dispositiva avtal som ger de lokala parterna möjlighet att överenskomma om medarbetaravtal.

4 4 Medarbetaravtal Varför medarbetaravtal? Underlättar förändringar och undanröjer onaturliga uppdelningar mellan anställda. Öppnar nya utvecklings- och karriärvägar för medarbetarna.

5 5 Medarbetaravtal Hur? Kollektivavtalens bestämmelser formuleras så att medarbetaravtal kan träffas mellan företag och fackklubbar. Information och kunskap om medarbetaravtal sprids till de lokala parterna för att starta processen.

6 6 Medarbetaravtal Argumentationslista Hindrar onaturlig uppdelning av medarbetarna. Tydlig och rättvis tillämpning av anställningsvillkor. Underlättar rörlighet mellan befattningar. Gemensam löne- och lönebildningspolicy.

7 7 Medarbetaravtal Argumentationslista Öppnar för bredare och intressantare arbetsinnehåll. Möjliggör nya karriärvägar. Förenklar bemanning och fackliga kontakter. Gemensam kompetensutveckling. Minska kostnaden för administration.

8 8 Medarbetaravtal Argumentationslista Ökar rörligheten och anställningstryggheten. Eliminerar gränsdragningstvister. Stärker ”vi-känslan” på företaget. Effektivare bemanning. Utnyttjar kompetensen rätt.


Ladda ner ppt "1 1 Medarbetaravtal – den naturliga avtalsformen Policy En gräns mellan arbetare och tjänstemän är föråldrad. Avtalen måste ge möjlighet att tillämpa samma."

Liknande presentationer


Google-annonser