Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till seminariet En skattereform för ett nytt århundrade – Nu tar vi första stegen #skattereform.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till seminariet En skattereform för ett nytt århundrade – Nu tar vi första stegen #skattereform."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till seminariet En skattereform för ett nytt århundrade – Nu tar vi första stegen #skattereform

2 Tid för en ny skattereform! Förslag från TCOs skattepolitiska arbetsgrupp

3 Varför?  Ny tid – nya problem och utmaningar  Över 500 ändringar  Problem kan lösas i grupp men inte var för sig  Bred överenskommelse för stabilitet över tid  Bredare samsyn behövs om vilka problem som ska lösas!

4 Skatt på arbete 61 %

5 Marginalskatt 2015

6 Vi har inte alla pusselbitar Vi pekar på olika principer, förslag och reformområden Vi har inte alla svar! Digitalisering och teknisk utveckling kan snabbare än vi tror kräva helt andra förändringar

7 Utgångspunkter Befintlig skattekvot – annars en politisk avvägning utanför TCOs uppdrag Enkelhet, likformighet, neutralitet – effektivitet Fördelning mellan skattebaser Fiskala skatter – styrande avgifter

8 Internationalisering och EU Mer internationell samverkan men inte överstatlighet på skatteområdet Skatteflykt och skatteundandragande prio Konsoliderad gemensam bolagsskattebas Digitalisering och teknisk utveckling kräver mer samverkan

9 Skatt på arbete Lägre skatt på arbete Högre skatt på konsumtion och miljö

10 Inkomstskatter Det måste löna sig att utbilda sig och ta ansvar Inkomstskatten bör sänkas genom att färre betalar statlig inkomstskatt och denna sänks

11 Kommunalskatten Ökade behov i kommunal sektor måste finansieras på annat sätt än kommunalskatt Skatteutjämningssystem viktigt Utjämningssystemet behöver en grundlig reformering

12 Arbetsgivaravgifter Princip – ska vara avgifter, ej dolda skatter Förslag – Höj taken i socialförsäkringarna

13 Mer skatt på konsumtion och miljöskadlig verksamhet Mer enhetlig moms – principerna för avvikelser om legitimitet och effektivitet ska gälla Inriktning att momssatsen 12 % tas bort och att de varor och tjänsterna får 25 % moms

14 RUT och ROT Avvikelsen i beskattning är motiverad utifrån ett livspusselperspektiv och för att stävja svartjobb, att jobb blir vita särskilt för kvinnor i RUT-bransch. Förslag – behåll skattereduktionen på 50 % av arbetskostnaden men sätt ett tak på 25 000 kr vardera för RUT och ROT.

15 Miljöskatter, trafik, energi Princip – Förorenaren betalar. Varje transport/energislag bär sina egna kostnader. Skatteuttaget på miljö och konsumtion öka till förmån för lägre skatt på arbete Fiskala behov – effektiva miljöskatter minskar intäkterna mer eller mindre fort

16 Företagande och entreprenörskap Bättre gynna växande och kunskapsintensiva företag för fler och bättre jobb Internationell konkurrenskraft, inte bara skatt Reformera fåmansbolagsreglerna Inför personaloptioner för risk

17 Mer enhetlig kapitalbeskattning Balans eget-lånat kapital Utred möjligheten till en s k boxmodell

18 Bostadsbeskattningen Måste gynna/öka rörligheten markant Från flytt till stanna kvar, dvs ta ner reavinstskatten och öka uppskov. Byt mot någon form av fastighetsskatt Trappa ner ränteavdragen successivt

19 Tack! www.tco.se Läs mer och lämna dina kommentarer på www.tco.se/skattereform Karin Pilsäter Karin.pilsater@tco.se


Ladda ner ppt "Välkommen till seminariet En skattereform för ett nytt århundrade – Nu tar vi första stegen #skattereform."

Liknande presentationer


Google-annonser