Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flytten till Visborg Gemensam förvaltning för interna stödtjänster.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flytten till Visborg Gemensam förvaltning för interna stödtjänster."— Presentationens avskrift:

1

2 Flytten till Visborg Gemensam förvaltning för interna stödtjänster

3 Flytten till Visborg Flytten till stadsdelen Visborg och adressen Visborgsallén 19 sker i två etapper: 2009 och 2010 och berör över 500 medarbetare. Nya kommunkontoret är 18 000 kvadratmeter stort, består av tre kasernhus och kanslihuset.

4 Varför flytta? Skälen är många: enklare att nå oss - tillgängligheten ökar genom handikappvänliga lokaler, p-platser och kollektivtrafik utanför dörren närhet och många på samma ställe - verksamheter kan samordnas och det blir lättare att samverka ny mötesplats för medarbetare, medborgare och dem som besöker Gotland öppna för nya verksamheter och boenden i de lokaler kommunen lämnar i innerstaden

5 Vilka flyttar in? Ledningskontoret Politisk ledning Stadsarkitektkontoret Miljö- och hälsoskyddskontoret Samt delar av: Tekniska förvaltningen Social- och omsorgsförvaltningen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Den nya förvaltningen

6 Vem ska bo var? Graip: SAK, MHK och TF Kanslihuset: LK och ny förvaltning Gute: HSF, BUF, SOF och ITC Gunnfjaun: LK och ny förvaltning ETAPP 1: maj 2009 Gute och kanslihuset inflyttningsklart ETAPP 2: januari 2010 Graip och Gunnfjaun inflyttningsklart

7 Kanslihuset: entréplan och reception

8 Typplan med 40 arbetsplatser

9 Omorganisationen - vad vill vi uppnå? - Bättre service: en väg in, kundorienterad och möjlighetsinriktad organisation, samarbete över förvaltningsgränserna - Ökad effektivitet: samutnyttja resurser - Ökad arbetsglädje: koncernanda, nya arbetsformer - Hållbar ekonomi: få kontroll över kostnaderna och skapa en ekonomi som är långsiktig och i balans

10 En ny förvaltning Den ska innehålla all den interna gemensam service den kommunala organisationen behöver för att fungera: administration, försörjnings- och logistiktjänster. Nya förvaltningen, under arbetsnamnet serviceförvaltningen, etableras år 2009 och kommer att bestå av cirka 700 medarbetare. Funktioner från andra förvaltningar flyttas över hit.

11 Vi bildar en ny förvaltning Från nuvarande konsult- och servicekontoret: Organisations- och kvalitetsutvecklare Ekonomi och finans IT- centrum Kommunservice Kontaktcenter Personaladministrativa enheten Från hälso- och sjukvården: Hjälpmedelscentralen Kommunvaror Måltidsservice Rese- och bostadsservice Vaktmästeri Kommuntransport Från tekniska förvaltningen: Fastighetsservice Från barn- och utbildnings- förvaltningen: Kostenheten Från socialförvaltningen: Försörjningsteamet Samt också: Administrativ personal från alla dessa förvaltningar samt ledningskontoret.

12 Omställningen och personalförändringar En ny organisation betyder också att det blir en del personalförändringar. Målsättningen är att försöka klara omorganisationen utan att behöva säga upp personal. Inom en tioårsperiod kommer Gotlands kommun behöva rekrytera cirka 2000 nya medarbetare på grund av pensionsavgångar.

13 Vad händer under 2008? Ombyggnationen av nya kommunhuset har startat Upphandling av inventarier och flyttentreprenör under våren Rekrytering av chef till nya förvaltningen pågår, tillsätts i maj-juni Nya förvaltningens organisation och uppgifter definieras i april, detsamma gäller chefsbefattningarna Chefstjänsterna utlyses juni och tillsätts i augusti Hur den nya förvaltningen ska bemannas definieras i september Tjänster i förvaltningen utlyses i oktober och tillsätts i november

14 Mer om omorganisationen och flytten till Visborg hittar du på: www.gotland.se Där hittar du också aktuella nyhetsbrev till alla medarbetare


Ladda ner ppt "Flytten till Visborg Gemensam förvaltning för interna stödtjänster."

Liknande presentationer


Google-annonser