Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BarnSam Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BarnSam Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen."— Presentationens avskrift:

1 BarnSam Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen tillsammans med ledningskontoret i samverkan kring barn och unga i behov av särskilt samordnat stöd i Region Gotland. BarnSam, Anna Derwinger Hallberg,

2 BarnSam BarnSam är ett utskott till koncernledningsgruppen
BarnSam är en förvaltningsövergripande organisation med en verksamhetsledare BarnSam är en organisation som erbjuder en mötesplats, kommunicerar och driver förvaltningsövergripande projekt Målgruppen är barn och unga i behov av särskilt samordnat stöd i Region Gotland BarnSam, Anna Derwinger Hallberg,

3 Uppdrag (enligt RS § ) BarnSam har initialt fokus på psykisk ohälsa Målsättningen är att BarnSam ska bedriva projektinriktat utvecklingsarbete med tydliga mål och uppföljningar 2012 har BarnSam utvecklat gemensamma riktlinjer för regionens arbete med barn och ungdomar i behov med sammansatt psykisk och social problematik BarnSam ska kommunicera via hemsida, trycksaker, nyhetsbrev och konferenser och/eller utbildningar BarnSam, Anna Derwinger Hallberg,

4 BarnSam, Anna Derwinger Hallberg, 0498-26 87 94

5 Överenskommelse Enligt uppdrag har BarnSam tagit fram en övergripande överenskommelse BUS för arbetet med barn och unga i behov av särskilt stöd Inledningsvis beskrivs lagar och föreskrifter samt regionens värdegrund I överenskommelsen förtydligas såväl familjens eget som varje verksamhets eget ansvar samt vad som skiljer basnivå från första linje och specialistnivå BarnSam, Anna Derwinger Hallberg,

6 Överenskommelse fortsättning
Vidare förtydligas hur samverkan mellan de fem förvaltningarna i BarnSam ska se ut och hur samarbete kring barn och unga skall gå till bland annat via samordnad individuell plan (SIP) Överenskommelsen förtydligar även hur samverkan ska ske vid placering utanför det egna hemmet I slutet av överenskommelsen finns en kort beskrivning av alla verksamheter som ingår i BarnSam och Barnnätverket BarnSam, Anna Derwinger Hallberg,

7 Kontakt Framtid Hemsida Trycksaker Nyhetsbrev Twitter ”Frukostar”
Utbildningar Media Nutid Besök BarnSam, Anna Derwinger Hallberg,


Ladda ner ppt "BarnSam Barn- och utbildningsförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser