Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ungdoms- och vuxencentralen. Bakgrund Samverkan mellan socialtjänst och öppenpsykiatri Lärlingsprojektet En väg in enligt studier Kvalitetsteam vuxna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ungdoms- och vuxencentralen. Bakgrund Samverkan mellan socialtjänst och öppenpsykiatri Lärlingsprojektet En väg in enligt studier Kvalitetsteam vuxna."— Presentationens avskrift:

1 Ungdoms- och vuxencentralen

2 Bakgrund Samverkan mellan socialtjänst och öppenpsykiatri Lärlingsprojektet En väg in enligt studier Kvalitetsteam vuxna Kvalitetsteam barn/ ungdom

3 Upptaktsdagar Ånimskog 28-29 April-15 Styrgruppen (Chefer för BUP, Öppenpsyk, BUN, IAF, Ungdomsmottagningen, Närhälsan, Balderkliniken, Samordningsförbundet + all berörd personal sammanlagt 25 personer Vi arbetade i olika grupper med riktlinjer och ramar för och hur verksamheten skulle kunna se ut.

4 Frågor vi diskuterade Samlokalisering? Hur ska vi samverka, tider, var, hur? Drop-in tider 2 ggr/veckan- Ska ungdomar och äldre komma på samma tider? Sekretesslättnad? Hemsidan? Annonsering, affischering, broschyr? Bedömnings/screeningssamtal? Ändamålsenliga lokaler? Dokumentation?

5 Syfte och mål Minska psykisk ohälsa i Åmåls kommun genom samlade resurser kring medborgaren. Ungdoms-och vuxencentralen ska vara lättillgängligt och i ett tidigt skede möta medborgaren för att ge det stöd som behövs/krävs

6

7 Samverkan Samverkan första linjen: -Socialtjänstens råd-och stödverksamhet -Närhälsan -Balderkliniken -Jobbcentrum -Skolan -Ungdomsmottagningen Samverkan specialistnivå: -Psykiatriska öppenvårdsmottagningen -BUP

8 Målgrupp Från 13 år och uppåt. För personer som: Har det jobbigt och behöver någon att prata med Känner oro för att hen dricker för mycket/använder droger Vill ha hjälp med att hantera konflikter i familjen Är förälder och upplever att föräldraskapet är bekymmersamt Är orolig för sitt barn Är anhörig och behöver stöd/råd Upplever sig vara utsatt för kränkningar, hot och våld Upplever fysisk/psykisk ohälsa

9 Vad är råd- och stödverksamhet? Motiverade medborgare Ingen myndighetsutövning Ingen dokumentation Lättillgängligt och enkelt Förebyggande Första linjen Sekretesslättnad

10 Samlade resurser och olika kompetenser Vi som arbetar på Ungdoms- och vuxencentralen Socionomer Familjebehandlare Behandlare- beroendeproblematik Psykiatrisjuksköterskor Friskvårdspedagog Familjepedagog Distriktssjuksköterskor Arbetsmarknadssamordnare

11 Lättillgänglighet Telefon:0532- 77 70 79 öppen Måndag-fredag 8.00-16.00 samt månd,torsd kväll Mailadress: ung-vuxcentralen@amal.seung-vuxcentralen@amal.se Hemsidan:www.amal.se/omsorg-och- stod/socialtjanst/ungdoms-och-vuxencentralen/ www.facebook.com//ungdoms- och vuxencentralenwww.facebook.com//ungdoms- Drop-in tider: Måndag-fredag 8.30-10.00 Måndag och Torsdag 17.00- 19.00

12 Vi kan erbjuda Enskilda samtal Familjesamtal Föräldrastöd/anhörigstöd Gruppverksamhet SIP (Samordnad individuell plan) Friskvård Stöd till arbete/sysselsättning Konsultation med sjukvård/specialistvård Samordnat stöd till barn/ungdomar med hög skolfrånvaro

13 Riskbedömningar SARA= Våld i nära relationer. Används av socialtjänst och polis. PATRIARK= Bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv. Används av socialtjänst och polis

14 Olika metoder Familjeterapi MI Repulse COPE Friskvård PYC Stöd till arbete/sysselsättning ATV BIM ESL Väckarklockan HAP MET CRA Anhörigstöd CRAFT NADA Taktil massage SIP

15 Stöd till placerat barn Personalen på Ungdoms -och vuxencentralen har ansvar för stöd till placerade barn. DUS (Delaktighets - och utvecklingsstödjande samtal) BBIC- Samtal med placerade barn

16 SIP-Samordnad Individuell Plan Medborgarens egen begäran/önskemål Gemensamt möte Insatser från flera huvudmän Vem gör vad? Regelbunden uppföljning

17 Statistik- Råd-stödbesök Oktober Kvinnor 13-18 år = 5 personer Kvinnor 19 år- = 18 personer Män 13-18 år = 5 personer Män 19 år- = 19 personer Sammanlagda besök = 53 st November Kvinnor 13-18 år = 6 personer Kvinnor 19 år- = 20 personer Män 13-18 år = 4 personer Män 19 år- = 19 personer Sammanlagda besök = 83 st Samverkansärenden = 13 pers

18 Samverkansprojekt Samverkan Högskolan Väst Margareta Bohlin Utvärdering av arbetet : Organisationsnivå, personalnivå samt brukarnivå Marknadsföring Intervjuer med individer, screening/skattningar Rapport


Ladda ner ppt "Ungdoms- och vuxencentralen. Bakgrund Samverkan mellan socialtjänst och öppenpsykiatri Lärlingsprojektet En väg in enligt studier Kvalitetsteam vuxna."

Liknande presentationer


Google-annonser