Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till lanseringsseminariet av EU:s program för livslångt lärande - LLP Erasmus och övriga möjligheter för högskolan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till lanseringsseminariet av EU:s program för livslångt lärande - LLP Erasmus och övriga möjligheter för högskolan."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till lanseringsseminariet av EU:s program för livslångt lärande - LLP Erasmus och övriga möjligheter för högskolan

2 Ulf Melin 21 november 2006 Programmet för livslångt lärande Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och bättre jobb samt ökad social sammanhållning över nationsgränser

3 Programmet ska: Öka samarbetet mellan medlemsländerna Öka rörligheten mellan medlemsländerna Ge bra möjligheter för deltagande elever, studenter och lärare att besöka varandra, samarbeta, studera och undervisa i andra europeiska länder

4 Programmet omfattar totalt 6,97 miljarder euro (ca 64,3 miljarder kr) Deltagande EU-länder Deltagande kandidatland Deltagande EFTA-länder Kan omfattas i ett senare skede

5 Programmet för livslångt lärande kännetecknas av: Enklare programstruktur Enklare intern ekonomisk redovisning för projekten Enklare dokumentation för dem som söker medel Ökad decentralisering. Fler beslut kan fattas av de nationella programkontoren.

6 Programmet för livslångt lärande Comenius Förskola, grundskola, gymnasium Erasmus Högre utbildning, påbyggnads- utbildning Leonardo da Vinci Grundläggande & fortsatt yrkesutbildning Grundtvig Vuxenutbildning Övergripande programmet (Transversal Programme) Fyra nyckelaktiviteter: policyutveckling, språkinlärning, IT, spridning Jean Monnet programmet 2 huvudaktiviteter – Forsknings- och undervisningsaktiviteter

7 I huvudsak fördelas pengarna mellan delprogrammen: Leonardo da Vinci - Grundläggande och fortsatt yrkesutbildning 1,725 miljarder (25%) Erasmus– Högre utbildning och påbyggnadsutbildning 3,114 miljarder euro (40%) Comenius – Skola 1,047 miljarder euro (13%) Grundtvig – Vuxnas lärande 358 miljoner euro (4%)

8 De kvantitativa målen är: Comenius ska komma tre miljoner europeiska elever till del till år 2013 Erasmus ska ha omfattat tre miljoner studenter till 2012 Leonardo da Vinci ska ha skapat 80 000 årliga utbytesplatser 2013 Grundtvig ska årligen omfatta 7 000 utbyten 2013

9 Övriga utbildningssatsningar Övergripande programmet (Transversal Programme) som berör alla utbildningsområden, 369 miljoner euro: - Samarbete kring policyutveckling – säkerställer att den europeiska utbildningen inriktas på ett livslångt lärande som ökar Europas konkurrenskraft - Språkinlärningen – främjar språkinlärning och språklig mångfald - IT – stödjer utvecklingen av nyskapande innehåll, tjänster, pedagogik och tillämpning - Erfarenhetsspridning – säkerställer att resultat uppmärksammas och införs i större omfattning Jean Monnetprogrammet (170 miljoner euro) ska främja undervisning och forskning på högskolenivå kring den europeiska sammanhållningen och integrationen

10 Mer information och handlingar på www.programkontoret.se Prenumerera på vårt nyhetsbrev www.programkontoret.se/prenumerera Nya utbildningsprogrammet utlyses i februari 2007 Ansökningar ska vara inlämnade 30 mars 2007

11 Internationella programkontoret arbetar för internationalisering av svensk utbildning Ta kontakt med oss för hjälp och vägledning Vi öppnar dörren till EU:s nya utbildningsprogram!


Ladda ner ppt "Välkommen till lanseringsseminariet av EU:s program för livslångt lärande - LLP Erasmus och övriga möjligheter för högskolan."

Liknande presentationer


Google-annonser