Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn."— Presentationens avskrift:

1 Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn

2 Vilka möjligheter finns? För individer: studiebesök fortbildningskurser ”job shadowing” praktik konferenser assistentskap utbyten För skolor och andra organisationer: värdskola utbytes- och praktikprojekt partnerskap multilaterala projekt nätverk

3 Målgrupp skola Förskola, skola och gymnasium Lärare och övrig personal Elever Blivande lärare Organisationer och myndigheter inom utbildningssektorn Lärarutbildande institutioner

4 Målgrupp yrkesutbildning Skolor och organisationer som erbjuder yrkesutbildning eller är verksamma inom yrkesutbildningsområdet Företag, organisationer och myndigheter som genomför kompetensutveckling inom sitt yrkesområde

5 Målgrupp vuxenutbildning Vuxenutbildningsorganisationer (som kommunal vuxenutbildning och folkbildning) Organisationer och myndigheter som är verksamma inom området vuxnas lärande Undervisande personal, ledningspersonal och övrig personal

6 Studiebesök Studiebesök för beslutsfattare och experter inom utbildning (f.d. Arion) Kommer även att inkludera nuvarande Cedefop från 2008 Stort utbud av studiebesökspaket på olika teman Syfte: studera en viss aspekt inom utbildning, erfarenhetsutbyte, skapa kontakter Grupper med deltagande från hela Europa Normalt 1 vecka Bidrag cirka 1000 euro

7 Fortbildning Comenius och Grundtvig fortbildningsstipendier Lärare, skolledare, övrig pedagogisk personal Fortbildningskurs Konferens Job shadowing / job placement Syfte: kompetensutveckling, skapa kontakter Fortbildningen ska ha en tydlig europeisk dimension Normalt minst 1 vecka, max 6 veckor Bidrag cirka 1500 euro

8 Fortbildning - prioriteringar 2007 Ansökare som ej fått motsvarande bidrag under de sista två åren Kurser ur kursdatabasen (Comenius & Grundtvig) och framtagna inom europeiska projekt (Grundtvig) För Comenius finns även flera tematiska prioriteringar för 2007 – se kommande utlysning. Var hittar man kurser? http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase

9 Elevmobilitet Comenius elevmobilitet från 2008 Elever på skolor som har eller har haft Comeniusprojekt studerar utomlands på en av (de f.d.) partnerskolorna Skolan ansöker om plats 3–10 månader Mer information kommer under 2007

10 Att vara assistent på en skola Comenius assistenter (f.d. språkassistenter) Även Grundtvig assistenter från 2008 Blivande och nyutexaminerade lärare inom alla ämnen Praktik vid en skola i ett annat europeiskt land Syfte: stärka den europeiska dimensionen i skolan, erbjuda en extra resurs och ge den blivande läraren praktik 3–10 månader Bidrag motsvarar ungefär det svenska studiemedlet, men varierar beroende på land

11 Att vara värdskola Comenius värdskolor Även Grundtvig värdorganisationer från 2008 Skolor och vuxenutbildningsorganisationer Ta emot en blivande lärare som assistent på skolan Syfte: stärka den europeiska dimensionen i skolan, erbjuda en extra resurs och ge den blivande läraren praktik Skolan utser handledare och hjälper till med anskaffning av bostad 3–10 månader Bidrag utgår till assistenten

12 Projekt – praktik och utbyten Leonardo da Vinci praktik- och utbytesprojekt Praktik på arbetsplatser för elever, lärlingar, studerande, arbetstagare och arbetslösa Utbyte för lärare och övrig personal inom yrkesutbildning samt personalansvariga eller ansvariga för kompetensutveckling på företag Syfte: kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte

13 Projekt – praktik och utbyten forts. Leonardo da Vinci praktik- två målgrupper: Mobilitet för elever inom grundläggande yrkesutbildning 2-26 veckor praktik Finansiering för resa, uppehälle, försäkring, språklig och kulturell förberedelse och projektadministration. Mobilitet för arbetstagare 3-26 veckor Finansiering för resa, uppehälle, försäkring, språklig och kulturell förberedelse och projektadministration. Bidrag ca 1500 för tre veckor

14 Projekt – praktik och utbyten forts. Leonardo da Vinci utbyten Mobilitet för verksamma inom yrkesutbildning och övriga yrkesverksamma 1-6 veckor Finansiering för resa, uppehälle, försäkring, språklig och kulturell förberedelse och projektadministration. Bidrag ca 1300 per vecka

15 Projekt – partnerskap Comenius och Grundtvig partnerskap (f.d. skol-, språk- och skolutvecklingsprojekt respektive lärande partnerskap) Även Leonardo da Vinci partnerskap från 2008 Samarbete mellan skolor eller vuxenutbildningsorganisationer Syfte: utveckling, samarbete och att stärka den europeiska dimensionen Sätter processen i centrum Tvååriga projekt Normalt minst tre partners (alltid inom Grundtvig) Bilaterala projekt med språkfokus möjliga (Comenius)

16 Projekt – partnerskap forts. Nytt ansöknings- och bedömningsförfarande Ansökans kvalitet bedöms enbart i det koordinerande landet Bidrag ansöks och beviljas som en klumpsumma per partner Bidrag baseras främst på antalet resor som beräknas inom projektet Nya rapporteringsrutiner Större fokus på måluppfyllelse Genomförda aktiviteter ska bevisas Ekonomisk redovisning krävs ej

17 Projekt – partnerskap prioriteringar 2007 förnyelseansökningar nya aktörer För Comenius finns även flera tematiska prioriteringar för 2007 – se kommande utlysning

18 Projekt – regionalt samarbete Comenius regio (från 2008) Alla organisationer som sysslar med skolutbildning Syfte: främja regionalt samarbete Mer information kommer under 2007

19 Multilaterala projekt och nätverk Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Samarbete mellan yrkesutbildningsorganisationer, företag, SMEs, NGOs, arbetsmarknadens parter osv. Anpassa och implementera en befintlig metod, ett verktyg eller liknande i partnerländerna Comenius, Grundtvig och Leonardo da Vinci Development of innovation Samarbete mellan lärarutbildande och fortbildande institutioner, skolor, vuxenutbildningsorganisationer, yrkesutbildningsorganisationer, företag, SMEs, NGOs, arbetsmarknadens parter osv. Utveckling av nya metoder, verktyg, kurser, utbildningsmaterial m.m. Comenius, Grundtvig och Leonardo da Vinci nätverk Skapa virtuella mötesplatser, organisera konferenser, genomföra analyser och studier, sprida resultat

20 Multilaterala projekt och nätverk inom det transversala programmet Språk – inkluderar f.d. Lingua Syfte: främja språkinlärning och språklig mångfald inom flera sektorer Utveckla material och metoder, främja minoritetsspråk och språklig konkurrenskraft m.m. IKT – inkluderar f.d. Minerva Syfte: främja förnyelse och förändring genom IKT Studera IKT-användning, koppla samman lärmiljöer m.m. Max 3 år Minst 3 partners (undantaget språknätverk – minst 10) Bidrag ca 300 000 euro

21 EU:s prioriteringar för 2007 Utveckla nationella strategier för livslångt lärande Främja och sprida innovativa metoder Öka deltagandet i vuxenutbildning Främja kvalitet, i synnerhet inom förskolan och inom utbildning för utsatta grupper Skapa synergi mellan utbildningssektorn och kultursektorn Främja språkinlärning och språklig mångfald Året för interkulturell dialog 2008 Nationella prioriteringar publiceras på www.programkontoret.se

22 Viktiga datum 2007 Nya utbildningsprogrammet utlyses i februari 2007 15 januari Comenius och Grundtvig förberedande besök samt Grundtvig fortbildningsstipendier 15 februariErasmus University Charter 30 mars Alla delar av LLP utom EUC och förberedande besök 1 aprilGrundtvig förberedande besök 31 majComenius och Grundtvig fortbildningsstipendier 15 oktoberExtra ansökningsomgång för Leonardo praktik och utbyten 31 oktoberComenius och Grundtvig fortbildningsstipendier

23 Håll dig uppdaterad på www.programkontoret.se Glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev www.programkontoret.se/prenumerera Välkommen att ta del av Programmet för livslångt lärande


Ladda ner ppt "Programmet för livslångt lärande Nya möjligheter till europeiskt samarbete och utveckling för utbildningssektorn."

Liknande presentationer


Google-annonser