Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Heléne Säll Matsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Heléne Säll Matsson"— Presentationens avskrift:

1 Heléne Säll Matsson (helene.sall.matsson@programkontoret.se)

2 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Kontor i Stockholm Sedan hösten 2008 också kontor i Visby Statlig myndighet (med ca 70 medarbetare) Utbildningsdepartementet Uppdrag: Bidra till att stärka det svenska utbildningssamhället genom internationellt samarbete inom utbildning, via de program och verksamheter IPK erbjuder Huvudsakliga finansiärer: EU-kommissionen, Nordiska ministerrådet, svenska staten

3 Transnationell plattform

4

5 Vart reser våra kunder? Totalt 16 187 resande; därav 15 416 utresande och 771 inresande

6 Vår verksamhet Främja internationalisering Fördela medel och platser Ur Årsredovisningen 2010: Totalt ca 3 400 inkomna ansökningar Ca 70 program och verksamheter Ca 278 miljoner kronor utbetalade

7 Programmet för livslångt lärande Europeiskt samarbete Comenius Förskola, grundskola, gymnasium Erasmus Högre utbildning, påbyggnads- utbildning Leonardo da Vinci Grundläggande & fortsatt yrkesutbildning Grundtvig Vuxenutbildning Transversala programmet Studiebesöksprogrammet, Euroguidance, Europass Jean Monnet-programmet Tre nyckelaktiviteter: Jean Monnet Action, europeiska organisationer, europeiska sammanslutningar

8 formella icke-formella informella icke-yrkesanknutna lärande Grundtvig

9 Leonardo da Vinci Praktik för studerande i grundläggande yrkesutbildning Erfarenhetsutbyte inom yrkesutbildning Vidareutvecklingsprojekt Nätverk Partnerskap Förberedande besök Det europeiska samarbetet inom yrkesutbildning och kompetensutveckling

10 Projektets syfte är att ta fram goda exempel för att förbättra utvecklingsmöjligheterna för icke-nationella kursdeltagare i de tre partnerorganisationerna. Detta görs i huvudsak genom att man jämför kursinnehåll och undervisningsmetoder i andraspråksinlärningen. I projektet har man sedan provat varandras modeller för att se hur man ytterligare kan utveckla dem. Samarbete med Norge och Irland. Projektdeltagare är vuxenutbildningsorganisationer Grundtvig partnerskap Målgrupp vuxnas lärande Sundbybergs folkhögskola

11 Syftet är att utveckla metoderna för distansundervisning Detta görs genom att lärare från de olika vuxenutbildningsorganisationerna besöker varandra och då deltar på lektioner, pratar med studerande och kollegor, bekantar sig med varandras upplägg och material på kursen/kurserna. Samarbete med Finland, Danmark och Island. Deltagare är vuxenutbildningsorganisationer Nordplus vuxen mobilitet Målgrupp vuxnas lärande Stockholms kommun, Åsö vuxengymnasium

12 Huvudmålet för partnerskapet är att utveckla och utbyta idéer för hur man på bästa sätt kan möta människor med olika behov och skapa den optimala miljön och pedagogiken för god inlärning. Genom olika valideringsövningar och andra övningar som stärker individen utvecklas deltagarna på det personliga planet men får även ett kulturellt och språkligt utbyte. Samarbete med en vuxenskola i Ecuador Målgruppen är elever och lärare på Komvux, SFI 1 lärare och 3 elever bjuds hit men ca 120 lärare och elever är aktiva i partnerskapet/utbytet Atlas partnerskap Målgrupp vuxnas lärande Komvux Södervärn, Malmö

13 Främja program Stödjer internationalisering inom utbildningsområdet … … men, fördelar inga finansiella medel … … utan erbjuder i stället: Kompetensutveckling Information & rådgivning Plattformar för interaktivt nätarbete Dokument för validering av internationella erfarenheter

14 www.programkontoret.sewww.programkontoret.se - En orientering Senaste nytt Huvudmeny Aktuella konferenser, utlysningar mm Programguide

15 Sverigekartan – en överblick över aktiviteten i din kommun Under rubriken ”Material och dokumentation” finns länken till: ”Sverigekartan”

16 Sverigekartan – 2003-2009 I en interaktiv karta presenteras information där du kan se: det totala antalet ansökningar per län och kommun antal beviljade ansökningar i förhållande till folkmängden hur mycket medel de beviljade ansökningarna har fått vilka skolor/organisationer som har fått bidrag och för vilken aktivitet Sverigekartan

17 Sverigekartan – Stockholms län 2003-2009

18 Sverigekartan – Nacka kommun 2003-2009

19 Nyhetsbrevet Utkommer nio gånger per år Prenumerera!

20 Mer information? www.programkontoret.se grundtvig@programkontoret.se leonardo@programkontoret.se Tel. 08-453 72 00


Ladda ner ppt "Heléne Säll Matsson"

Liknande presentationer


Google-annonser