Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internationella programkontoret Internationella programkontoret är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi stödjer skolor, universitet,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internationella programkontoret Internationella programkontoret är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi stödjer skolor, universitet,"— Presentationens avskrift:

1 Internationella programkontoret Internationella programkontoret är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete.

2 Vi administrerar: Programmet för livslångt lärande (EU) Andra EU-finansierade program Sidaprogram Andra nationella program Nordiska program

3 Programmet för livslångt lärande Medverka till att EU blir ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle med hållbar utveckling, fler och bättre jobb samt ökad social sammanhållning över nationsgränser

4 Programmet ska: Öka samarbetet mellan medlemsländerna Öka rörligheten mellan medlemsländerna Ge bra möjligheter för deltagande elever, studenter och lärare att besöka varandra, samarbeta, studera och undervisa i andra europeiska länder

5 Programmet omfattar totalt ca 7 miljarder euro (ca 64,3 miljarder kr) Deltagande EU-länder Deltagande kandidatland Deltagande EFTA-länder Kan omfattas i ett senare skede

6 Programmet för livslångt lärande Comenius Förskola, grundskola, gymnasium Erasmus Högre utbildning, påbyggnads- utbildning Leonardo da Vinci Grundläggande & fortsatt yrkesutbildning Grundtvig Vuxenutbildning Tvärgående programmet Fyra nyckelaktiviteter: policyutveckling, språkinlärning, IT, spridning Här ingår: Europass, Euroguidance och studiebesöksprogrammen Jean Monnet programmet Tre nyckelaktiviteter: Jean Monnet Action, europeiska organisationer, europeiska sammanslutningar

7 I huvudsak fördelas pengarna mellan delprogrammen: Erasmus– ca 3,1 miljarder euro (40%) Högre utbildning och påbyggnadsutbildning Comenius – ca 1 miljard euro (13%) Skola Leonardo da Vinci – ca 1,7 miljarder euro (25%) Grundläggande och fortsatt yrkesutbildning Grundtvig – 358 miljoner euro (4%) Vuxenutbildning

8 Programmet för livslångt lärande kännetecknas av: Enklare programstruktur Enklare intern ekonomisk redovisning för projekten Enklare dokumentation för dem som söker medel Ökad decentralisering. Fler beslut kan fattas av de nationella programkontoren.

9 De kvantitativa målen är: Comenius ska komma tre miljoner europeiska elever till del till år 2013 Erasmus ska ha omfattat tre miljoner studenter till 2012 Leonardo da Vinci ska ha skapat 80 000 årliga utbytesplatser 2013 Grundtvig ska årligen omfatta 7 000 utbyten 2013

10 Erasmus Det europeiska samarbetet inom högre utbildning och påbyggnadsutbildning Utbytesverksamhet för studenter, lärare och övrig personal Studentpraktik på företag och organisationer Erasmus University Charter Intensivkurser i språk (EILC) Intensivprogram – student- och lärarmobilitet i form av en multinationell kurs Samarbetsprojekt för kursutveckling Projekt för samarbete mellan lärosäten och företag Projekt för att stödja modernisering av lärosäten Utveckling av virtuella campus Tematiska nätverk

11 Grundtvig Det europeiska samarbetet inom vuxenutbildning Partnerskap för lärande (öppnas nu även för vuxenstuderande) Nätverk Grundtvigassistent – utlandspraktik för lärarstuderande (tidigast från 2008) Multilaterala samarbetsprojekt Individuell rörlighet – lärande i arbetet

12 Comenius Det europeiska samarbetet inom skolutbildning Partnerskap mellan skolor Grundutbildning och fortbildning för lärare Nätverk Comenius assistent – möjligheter till utlandspraktik för lärarstudenter Elevutbyten inom Comenius-partnerskapet (tidigast från 2008) Comenius Regio – samarbeten mellan ansvariga myndigheter för olika utbildningsnivåer på lokal och regional nivå (tidigast från 2008)

13 Leonardo da Vinci Det europeiska samarbetet inom yrkesutbildning och kompetensutveckling Praktik för studerande i grundläggande yrkesutbildning Erfarenhetsutbyte för anställda inom yrkesutbildning Vidareutvecklingsprojekt Nyskapande projekt Nätverk Partnerskap (från 2008)

14 Övriga utbildningssatsningar Tvärgående program som berör alla utbildningsområden, bl a, Europass (gör kompetenser tydliga i hela EU), Euroguidance (stödjer vägledare) och studiebesöksprogram 369 miljoner euro: Samarbete kring policyutveckling – säkerställer att den europeiska utbildningen inriktas på ett livslångt lärande som ökar Europas konkurrenskraft Språkinlärningen – främjar språkinlärning och språklig mångfald IT – stödjer utvecklingen av nyskapande innehåll, tjänster, pedagogik och tillämpning Erfarenhetsspridning – säkerställer att resultat uppmärksammas och införs i större omfattning Jean Monnetprogrammet (170 miljoner euro) ska främja undervisning och forskning på högskolenivå kring den europeiska sammanhållningen och integrationen

15 Övriga EU-finansierade program Programmen Alban, Tempus, EDULINK, EU-USA, EU- Kanada, EU-Australien, EU-Japan och EU-Nya Zeeland

16 Övriga program Internationella programkontoret administrerar även flera andra internationella samarbets- och utbytesprogram: Sidaprogram Andra nationella program Nordiska program

17 Sidaprogram Linnaeus-Palme ger studerande och lärare inom universitet och högskola möjlighet till utbyten med utvecklingsländer Minor Fields Studies (MFS) ger studerande inom universitet och högskola möjlighet till fältstudier i utvecklingsländer Sidas resestipendium riktar sig till studerande och nyutexaminerade vid universitet och högskola som antagits till oavlönad praktik inom internationella organisationer, framför allt FN och EU

18 Ett år i Frankrike, Ett år i Spanien och Ett år i Tyskland/Österrike ger elever i gymnasiets årskurs 1 och 2 möjlighet att studera ett läsår i ovanstående länder Programkontorets skolstipendier riktar sig till personal och barn/elever inom skola och barnomsorg och ska stimulera samarbete mellan verksamheter i Sverige och utomlands Andra nationella program

19 Nordiska program Stöd för nätverkssamarbete och utbyten inom Norden – finansieras av Nordiska Ministerrådet Nordplus – för lärare och studerande inom universitet/högskola Nordplus Junior – för lärare och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola Nordplus Vuxen – för organisationer och föreningar som arbetar inom vuxnas lärande Nordplus Nabo – utveckla långsiktiga nätverksamarbeten inom utbildnings- och forskningssektorn Nordplus Språk – bevara och stärka den nordiska språkgemenskapen

20 Har du frågor som rör Internationella programkontorets program? Kontakta oss gärna i så fall! Tfn: 08-453 72 00 Fax: 08-453 72 01 E-post: registrator@programkontoret.se www.programkontoret.se Prenumerera på vårt nyhetsbrev: www.programkontoret.se www.programkontoret.se/prenumerera Kontakt


Ladda ner ppt "Internationella programkontoret Internationella programkontoret är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi stödjer skolor, universitet,"

Liknande presentationer


Google-annonser