Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KULTURRÅDET/KULTURKONTAKT SVERIGE EU:s KULTURPROGRAM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KULTURRÅDET/KULTURKONTAKT SVERIGE EU:s KULTURPROGRAM."— Presentationens avskrift:

1

2 KULTURRÅDET/KULTURKONTAKT SVERIGE EU:s KULTURPROGRAM

3 Resultat för svensk del 2012 75 miljoner kronor till projekt med svensk medverkan (21organisationer) Kalmar länsmusik Röda Sten Kulturförening Tensta konsthall Teatermaskinen Re:Orient

4 EU:s kulturprogram 2007-2013 400 miljoner € Administreras i Bryssel Nationell kontaktpunkt: Kulturrådet/ Riksantikvarieämbetet

5 37 länder ingår EU:s 27 medlemsländer Island, Norge, Liechtenstein Kroatien, Turkiet, Makedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien Hercegovina, Albanien

6 Samarbetsprojekt minst 3 länder högst 2 år, 50.000-200.000 € minst 6 länder 3-5 år, 200.000-500.000 €/år högst 50% från EU sista datum: 1 okt 2012

7 Dessutom stöd till: Samarbete med ”tredjeland” Samarbete: kulturpolitisk analys Europeiska kulturfestivaler Översättning av skönlitteratur Europeiska organisationer

8 KREATIVA EUROPA 2014-2020

9 Kulturella och kreativa sektorn 4,5 % av EU:s BNP = 560 mdr EURO 3,8 % av EU:s arbetskraft = 8.5 milj jobb Högre tillväxt än andra sektorer Men, för att realisera sin potential fullt ut:

10 Gemensamma utmaningar för hela den kulturella och kreativa sektorn Fragmenterad marknad Globalisering & digitalisering Begränsad tillgång till jämförbara data Svårt få tillgång till finansiering KREATIVA EUROPA: sammanslagning av programmen Kultur +MEDIA

11 1,8 miljarder euro (+ 37 %) för 2014-2020: 900 miljoner euro till film och den audiovisuella sektorn (jfr 755 meur 2007-2013) 500 miljoner euro till kultursektorn (jfr 400 meur 2007-2013) 210 miljoner euro för finansiella garantier + 60 miljoner euro för policysamarbete m.m.

12 Generella nyheter Gemensamma mål för alla kulturella och kreativa sektorer (men separata prioriteringar och ansökningsprocesser för Kultur resp. Media) Öppet för fler länder Fokus på publikbyggande Nya affärsmodeller Enklare struktur (färre stödformer)

13 Mål/prioriteringar 1.Kulturell och språklig mångfald 2.Stärka konkurrenskraften i den kreativa och kulturella sektorn 3.Stärka kapacitet att verka över gränser och nå nya publiker 4.Stärka sektorns finansiella kapacitet 5.Stödja gränsöverskridande policysamarbete

14 Start 2014 Förslag från EU-kommissionen Beslut av unionens råd (medlemsstaterna) och Europaparlamentet Första ansökningsdatum? – beroende av hur snabbt beslut fattas

15 Från 2014: Samarbetsprojekt Översättning Nätverk Plattformar

16 Hitta vidare www.kulturradet.se/EU heli.hirsch@kulturradet.se EU-kontaktkontorets nyhetsbrev Kulturrådets nyhetsbrev


Ladda ner ppt "KULTURRÅDET/KULTURKONTAKT SVERIGE EU:s KULTURPROGRAM."

Liknande presentationer


Google-annonser