Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Senior- ekonomi. Program Inkomstskatt och skattetabeller: – Kommunalskatt – Statlig skatt – Allmän pensionsavgift – Grundavdrag – Jobbskatteavdrag Fastighetsavgift.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Senior- ekonomi. Program Inkomstskatt och skattetabeller: – Kommunalskatt – Statlig skatt – Allmän pensionsavgift – Grundavdrag – Jobbskatteavdrag Fastighetsavgift."— Presentationens avskrift:

1 Senior- ekonomi

2 Program Inkomstskatt och skattetabeller: – Kommunalskatt – Statlig skatt – Allmän pensionsavgift – Grundavdrag – Jobbskatteavdrag Fastighetsavgift Rot- och rutavdrag samt skattereduktion för gåvor. Egenföretagare SENIOREKONOMI Jämkning och tips från www.skatteverket.se. Kapitalbeskattning: – Försäljning av privatbostad. – Försäljning av värdepapper. Folkbokföring Om du flyttar utomlands. E-tjänster

3 Skattetabell SENIOREKONOMI

4 Kommunal inkomstskatt Storleken på den kommunala skatten styrs av vilken kommun man var bosatt i den 1 november året innan beskattningsåret. Gränsen för när kommunal inkomstskatt ska börja betalas styrs utifrån ålder och inkomsten storlek. SENIOREKONOMI Den 1 nov 2014 bodde vi i Järfälla kommun med 31,94 % kommunalskatt för hela 2015.

5 När betalar man statlig skatt? Det finns två brytpunkter för när man börjar betala statlig inkomstskatt. Personer som fyllt 65 år vid årets ingång har en högre gräns innan statlig inkomstskatt börjar betalas. Nedre brytpunkten: Kommunal inkomstskatt. + 20 % statlig inkomstskatt. Övre brytpunkten: Kommunal inkomstskatt. + 20 % statlig inkomstskatt. + 5 % statlig inkomstskatt. SENIOREKONOMI

6 Allmän pensionsavgift Avgiften är 7 % och räknas på din inkomst av anställning och/eller om du driver en näringsverksamhet. Den allmänna pensionsavgiften ingår i skattetabellen. SENIOREKONOMI

7 Förhöjt grundavdrag – ett extra grundavdrag För personer som fyllt 65 år vid årets början, som är bosatta i Sverige hela året – eller vistats här stadigvarande hela året. Finns inräknat i skattetabellerna. SENIOREKONOMI

8 Jobbskatteavdrag För personer som fyllt 65 år vid årets början. 0 kr–100 000 kr20 % 100 000 kr–300 000 kr15 000 kr + 5 % 300 000 kr–30 000 kr Finns med i skattetabellerna. SENIOREKONOMI

9 Fastighetsavgift 2015 – småhus Fastighetsskatten för småhus för 2015 är 7 262 kr, dock max 0,75 % av taxeringsvärdet. Betalas för beskattningsåret av den som är ägare den 1 januari. Endast fastigheter i Sverige. Särskilda regler för nybyggda hus. SENIOREKONOMI

10 Begränsad fastighetsavgift Skattereduktion motsvarande den del av fastighetsavgiften som överstiger 4 % av inkomsten. Ägare och bosatt på fastigheten hela året. 65 år fyllda vid årets början eller sjuk- eller aktivitets- ersättning någon del av året eller fått ersättning enligt lagstiftning om social trygghet i en annan stat inom EU/EES som är jämförbar med sjuk- eller aktivitetsersättning. SENIOREKONOMI

11 Skattereduktion för rot- och rutarbete Preliminär skattereduktion – betalat halva arbetskostnaden till utföraren. Maximalt avdrag – 50 000 kr per person och år. Slutlig skattereduktion – bestäms när den slutliga skatten räknats ut. Skattereduktionen får kvittas mot: – statlig skatt – kommunal skatt – fastighetsavgift/-skatt SENIOREKONOMI

12 Skattereduktion för gåvor Skattereduktion kan medges med 25 % av gåvobeloppet. Varje gåva minst 200 kr. Minst 2 000 kr/år i gåva för att få skattereduktion. Högst 1 500 kr/person (6 000 × 25 %). Gåvomottagaren ska vara godkänd innan gåvan ges. SENIOREKONOMI SKV 319

13 Är du egenföretagare? – Egenavgifter Har du fyllt 65 år vid årets ingång betalar du egenavgifter med 10,21 %, istället för 28,97 %. 10,21 % i egenavgifter har du också om du är under 65 år men har tagit ut hel ålderspension och premiepension under hela året. Detta kan du göra från och med den månad du fyller 61 år. SENIOREKONOMI

14 Informationsträffar för företagare SENIOREKONOMI

15 Flera pensionsutbetalare och/eller arbetsgivare Varför kan det bli kvarskatt? SENIOREKONOMI SKV 4302

16 Arbetsgivaravgifter Du vet väl att du är billigare att anställa från det år du fyller 66 år? Arbetsgivaravgifter: 65 år eller yngre31,42 % 66 år eller äldre10,21 % Är man född 1937 eller tidigare ska inga arbetsgivaravgifter betalas. SENIOREKONOMI

17 Avdrag eller inte avdrag? – Avdragslexikon finns på www.skatteverket.se Spara kvitton. Den som begär avdrag i deklarationen ska kunna visa sina kostnader. Privata levnadskostnader är aldrig avdragsgilla. SENIOREKONOMI

18

19 Kapital Till exempel uthyrning av fastighet, försäljning av privatbostad, försäljning av aktier och ränteutgifter. Överskott beskattas med en statlig inkomstskatt på 30 %. Underskott ger rätt till skattereduktion med 30 % upp till 100 000 kr, över 100 000 kr är skattereduktionen 21 %. SENIOREKONOMI

20 Försäljning av privatbostad Redovisas för det år köpekontraktet är underskrivet. Vinsten beskattas med 22 %. Uppskov med beskattning av vinsten. 50 % av förlusten är avdragsgill. I broschyrerna ”Försäljning av bostadrätt” (SKV 321) och ”Försäljning av småhus” (SKV 379) finns mer att läsa. SENIOREKONOMI

21 Försäljning av värdepapper SENIOREKONOMI SKV 332

22 Aktiehistorik SENIOREKONOMI

23 Folkbokföring SENIOREKONOMI

24 Folkbokföring Tillfälliga vistelser – högst 6 månader på annan ort än där man har sin egentliga hemvist. På församling skriven – t ex om ena maken flyttar till serviceboende medan den andre maken bor kvar i den gemensamma bostaden. SENIOREKONOMI

25 Om du flyttar utomlands … … gör en anmälan till Skatteverket!

26 Betala skatt i Sverige? Om skatt ska betalas i Sverige och hur mycket efter det att man flyttat från Sverige bestäms av: Svensk lagstiftning. Skatteavtal med andra länder. SENIOREKONOMI

27 Använda våra E-tjänster SENIOREKONOMI A-skattsedel Flyttanmälan Husarbete Inkomstdeklaration Skattekonto Personbevis

28 SENIOREKONOMI Självbetjäning dygnet runt Webbplats: www.skatteverket.se Servicetelefon: 020-567 000 Personlig service Skatteupplysningen: 0771-567 567 Våra servicekontor: 103 stycken kontor från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.


Ladda ner ppt "Senior- ekonomi. Program Inkomstskatt och skattetabeller: – Kommunalskatt – Statlig skatt – Allmän pensionsavgift – Grundavdrag – Jobbskatteavdrag Fastighetsavgift."

Liknande presentationer


Google-annonser