Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Deklarationsseminarium 19 mars 2014. Nyheteri deklarationen Anna Sjöberg Verksamhetsutvecklare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Deklarationsseminarium 19 mars 2014. Nyheteri deklarationen Anna Sjöberg Verksamhetsutvecklare."— Presentationens avskrift:

1 Deklarationsseminarium 19 mars 2014

2 Nyheteri deklarationen Anna Sjöberg Verksamhetsutvecklare

3 Nyheter •5 maj sista deklarationsdag. Gäller även personer bosatta utomlands. •Investeraravdrag. •Höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostad – 40 000 kr. •Ingen moms i inkomstdeklarationen. •Slipp pappersdeklarationen 2015 – anslut dig till mina meddelanden.

4 Årets e-deklaration Kay Kojer Verksamhetsutvecklare

5 Historik •Förra året e-deklarerade drygt 67 procent eller ca 5,1 miljoner personer av ca 7,5 miljoner möjliga e-deklaranter. •80- och 90-talisterna bäst (födda 1991: 87,75 procent). •30-talisterna lägst andel (födda 1932: 49,25 procent). •De allra flesta deklarerar de sista dagarna: 443 491 personer näst sista dagen och 360 319 personer sista dagen förra året. •1 867 322 via e-legitimation (227 256 Mobilt BankID). •247 692 fler kvinnor än män deklarerade elektroniskt förra året.

6 E-inkomstdeklarationen 2002−2013 4 901 771 5 078 468 122 066 90 557 Ca 570 000 Ca 460 000

7 Smartphones/surfplatta •Applikationer för Iphone, Ipad (App store) och Androidmobiler (Google Play). •Webbanpassad lösning för andra smartphones och surfplattor. •Godkänna deklarationen och göra reseavdrag med PIN-kod eller mobilt e-legitimation. •Löpande nyhetsinformation. •Skattekontouppdateringar. •Visar ”pappersintyg” mobilt (så kallat köparintyg). •Visar slutskattebesked. •Obs! 11 banker levererar nu BankID (och ICA-banken är på gång)

8 Sex sätt att deklarera elektroniskt •Knapptelefon. •Sms. •Smartphone med säkerhetskod (PIN-kod). •Smartphone med mobil e-legitimation. •Webben med säkerhetskod (PIN-kod). •Webben med e-legitimation.

9 Nyheter elektronisk inkomstdeklaration Fokus företagare 2014 •Momsbilagan borttagen. •Möjlighet att spara och skriva ut kvittensen (pdf). •Lättare att ta bort bilagor. •Bättre och enklare ”flöden” mellan bilagor. •Går inte att avbeställa pappersdeklarationen i e-deklarationen.

10 E-inkomstdeklarationen gör jobbet Fördelar med e-inkomstdeklaration: –kan få skatteåterbäringen innan midsommar –systemet summerar –systemet för över belopp mellan rutor –risken för fel och misstag minskar (slipper frågor från Skatteverket) –det går att deklarera flera gånger –kvitto E-legitimation behövs bland annat för: –försäljning av bostad, värdepapper –redovisning av näringsverksamhet –övriga bilagor –tillägg/ändringar förutom reseavdrag

11 Värdepapper och skatt Magnus Johansson Verksamhetsutvecklare

12 750 000 personer … … säljer varje år aktier och andra värdepapper. •Enkelt att sälja, men inte alltid fritt val! –Inlösen. –Uppköp. •Svårt när det ska redovisas i deklarationen. •Många vill ha och behöver hjälp! Tips! Om du har ett investeringssparkonto behöver du inte redovisa dina försäljningar

13 Investeringssparkonto •Räntor, utdelningar och vinster tas inte upp. •Utgifter och förluster får inte dras av. •Istället beräknas en schablonintäkt av banken. –Kontrolluppgift lämnas. –Förifylls i inkomstdeklarationen. –Redovisas som inkomst av kapital. •Finns i inkomstdeklarationen för 438 000 personer. –206 000 personer förra året. •Drygt 2 miljarder kronor i total schablonintäkt. –720 miljoner förra året. –Genomsnittlig schablonintäkt är 4 000 kr. Enkelt för spararen!

14 Fonder •Schablonintäkten –beräknas till 0,4 procent av värdet vid årets ingång –kontrolluppgifter lämnas av bank, fondbolag med flera –förifylls i inkomstdeklarationen som inkomst av kapital. •50 000 kr i värde = schablonintäkt på 200 kr (skatt = 60 kr). •100 000 kr i värde = schablonintäkt på 400 kr (skatt = 120 kr). •500 000 kr i värde = schablonintäkt på 2 000 kr (skatt = 600 kr). •I inkomstdeklarationen för 3 203 000 personer. –3 268 000 personer förra året. •Drygt 2 miljarder kronor i total schablonintäkt. –Genomsnittlig schablonintäkt är 200 kr. Enkelt för spararen!

15 Schablonintäkter och ”kvarskatt” •Inget preliminärskatteavdrag på schablonintäkter på fonder och investeringssparkonto. –Risk för ”kvarskatt” och ränta. •Schablonintäkt och annan inkomst av kapital mindre än 200 kr = skattefritt. •Schablonintäkt och annan inkomst av kapital 200 kr eller mer = betala skatt, men ej deklarera. •Innebär att de flesta barn varken behöver betala skatt eller deklarera. •Obs! Försäljning av fonder = deklarera.

16 Exempel – barn och fondinnehav •Kalle, 13 år, har två olika fonder. –Sverigefonden, värde vid årets ingång = 25 000 kr. –Balansfonden, värde vid årets ingång = 30 000 kr. •Kalles bank lämnar kontrolluppgift på schablonintäkterna. –Sverigefonden, schablonintäkt 100 kr. –Balansfonden, schablonintäkt 120 kr. •Kalle inkomst av kapital blir 220 kr (100 kr + 120 kr). –Han har inga andra inkomster. •Innebär att Kalle: –ska betala skatt på sitt fondsparande –inte ska deklarera –får ett skattebesked och ett inbetalningskort –får en ”kvarskatt” på 66 kr (220 kr * 30%) –inte behöver, men får, betala in kvarskatten.

17 Hjälp till dig som sålt aktier •Skickas till 633 645 personer: –som sålt aktier, obligationer, optioner –eller fört över aktier m.m. till investeringssparkonto. •Ytterligare hjälp i Aktiehistorik: skatteverket.se/aktiehistorik •Med e-legitimation är det enklare att redovisa värdepappersförsäljningar. –Många uppgifter är redan ifyllda. –Skatt att betala eller få tillbaka räknas ut automatiskt. Svårt för spararen!

18 Skatteverket hjälper dig ! H&M Sålt aktier i H&M 2013

19 Skatteverket hjälper dig ! •Sålt aktier i H&M 2013 •Aktierna köpta 1998

20 Hjälp till dig som … … löst in Premieobligation 2008:2. –Normalt varken vinst/förlust. –59 000 personer behöver inte lämna K4. … sålt inlösenrätter, teckningsrätter m.m. –21 bolag, t.ex. ICA och CDON. –Hela försäljningssumman är vinst och är ifylld på deklarationen. –38 000 personer behöver inte lämna K4. … handlat med CFD-kontrakt (Contracts for difference) –vinst/förlust är ifylld på deklarationen. –7 000 personer behöver inte lämna K4. Enkelt för spararen!

21 Bostadsbeskattning Karin Sköld Berzelius Rättslig expert

22 Försäljning av bostäder •Broschyrer: –Försäljning av bostadsrätt 120 000 personer –Försäljning av småhus 128 000 personer •Innehåller information och exempel. •Med e-legitimation är det enkelt att redovisa en försäljning. –Summeringar och överföring till inkomstdeklarationen görs automatiskt. –Skatt att betala eller få tillbaka räknas ut automatiskt.

23 Filmer om bostadsförsäljning •På skatteverket.se finns filmer om försäljning av bostad. –Försäljning av småhus –Försäljning av bostadsrätt –Uppskov med skatt •De ger svar på vanliga frågor om vilka avdrag du kan ha rätt till. •Hur du räknar ut vinst eller förlust vid försäljningen. •Hur du enkelt e-deklarerar försäljningen i inkomst- deklarationen.

24 Räkna ut din vinst eller förlust − ny tjänst •Den som sålt sin privatbostad kan få hjälp att beräkna vinst eller förlust och eventuellt uppskovsbelopp. •Resultatet kan sparas och uppgifterna underlättar redovisningen i inkomstdeklarationen. •Tjänsten är en försöksverksamhet som kommer att finnas på vår webbplats till och med maj 2014. •Användaren får genom att besvara frågor, ett individuellt svar utan att behöva läsa speciellt mycket information. OBS! Ersätter inte redovisningen i deklarationen. www.skatteverket.se/beraknavinstforsaljningavprivatbostad

25 25

26 När sidan visar ett resultat kan resultatet och det som matats in skrivas ut och sparas. Uppskovsbelopp och eventuell kapitalvinst som ska redovisas i deklarationen. Den som har rätt till uppskov får även schablonintäkten uträknad.

27 Resultat Resultatet är uppställt på samma sätt som e-blanketten – men uppgifterna måste föras över. De inmatade beloppen är summerade för att stämma överens med redovisningen i blanketten.

28 Uppskovsbelopp Programmet håller reda på beloppsnivåer och vad som ska redovisas. Även tidsgränser som gäller för att kunna få uppskov och om det är ett preliminärt eller slutligt uppskov som kan vara möjligt.

29 Specificering De inmatade beloppen för förbättringar specificeras. Programmet håller reda på femårsgränsen, 5 000- kronorsgränsen och försäkringsersättning som ska reducera avdraget.

30 Synpunkter •Skatteverket ska utvärdera tjänsten efter deklarationsperioden. •På resultatsidan finns även en möjlighet att lämna synpunkter på tjänsten via en enkät. •Vi tar gärna emot era synpunkter –i enkäten eller –till karin.skold.berzelius@skatteverket.se skatteverket.se/beraknavinstforsaljningavprivatbostad

31 Kontroll Anna Sjöberg och Cajsa Toresten Verksamhetsutvecklare

32 Kontroll •Alla deklarationer kontrolleras. •Sex gånger fler fel på pappersdeklaration med bilagor, än på e-deklaration med bilagor. •E-deklarationen har fler förifyllda uppgifter och summerar belopp.

33 Kontroll •Personer som gör ett avdrag för första gången. •Nya företagare som har liten eller ingen tidigare erfarenhet av att driva företag. Med syftet att tidigt rätta eventuella fel och ge förutsättningar för att kunna göra rätt i fortsättningen. •Uppföljningskontroller. Med syftet att se om våra beslut varit tillräckligt tydliga så att skattebetalaren förstår vad som gäller.

34 Rot och rut Verksamhetsutvecklare Cajsa Toresten

35 Rot och rut i siffror •Populär reform – över 1,3 miljoner personer använde sig av reformen under förra året. •Totalt gjordes närmare 4 miljoner köp. •Under 2013 betalades det ut över 17,5 miljarder kronor i skattereduktion för rot- och rutarbete. •Ökning för både rot och rut jämfört med året innan: –rot ökade 3 procent –rut ökade nästan 16 procent.

36 Deklarationen 2014 •Köparens ansvar •Kontroll •Självrättelse

37 Vad ska köparen tänka på? •Medger arbetet rätt till skattereduktion? •Är hela beloppet arbetskostnad? •Försäkringsersättning? •Bidrag för det utförda arbete? •Är arbetet utfört i den egen bostad?

38 Helårsredovisning av moms Stina Färje Verksamhetsutvecklare

39 Helårsredovisning av moms Inte längre möjligt att redovisa momsen i inkomstdeklaration. Helårsredovisning av moms ska redovisas i skattedeklaration. 39

40 Redovisning •Alla som är registrerade för moms ska lämna en momsdeklaration, även om summan att redovisa är noll. •Företag som redovisar momsen en gång om året ska sedan årsskiftet redovisa i momsdeklaration. •Huvudregeln för att lämna momsdeklarationen är att den ska lämnas senast den 26 i andra månaden efter beskattningsperiodens slut. Men det finns möjlighet att lämna momsdeklaration i samband med att man ska lämna inkomstdeklaration.

41 Vem kan lämna momsdeklaration i samband med inkomstdeklaration •Du redovisar moms för redovisningsperioden beskattningsår. •Du ska lämna inkomstdeklaration. •Du handlar inte med företag andra EU-länder. Vad innebär EU-handel? •Den som under beskattningsåret har sålt, köpt eller överfört varor som transporterats mellan EU-länder eller •sålt eller köpt tjänster som köparen ska redovisa moms för antingen i Sverige eller ett annat EU-land. Enskilda näringsidkare och dödsbon (tidigare i inkomstdeklaration)

42 Redovisning och betalning av moms •Momsdeklarationen lämnar du in antingen elektroniskt via Skatteverkets e-tjänst eller på papper. •Betalning ska ha kommit till Skatteverket senast samma dag som du senast ska lämna moms- deklarationen. •Betalar gör du via Internet eller med de förtryckta inbetalningskort du fått tillsammans med moms- deklarationen. Senaste betalningsdatum samt bankgiro- och OCR-nummer står på moms- deklarationen.

43 Vägar till information Helene de Faire Kanslichef, Skatteupplysningen

44 Vi vill att det ska bli rätt från början •Underlätta för deklaranterna. •Lösa oklarheter tidigt. •Bra bemötande. •Kontakta oss på det sätt som känns bäst.

45 Hur blir det för mig? Vart kan jag vända mig? •Broschyrer •skatteverket.se •E-tjänster •Ringa •Mejla •Besöka •Facebook Skatteverket fick 3,9 miljoner samtal och 400 000 mejl förra året, samt hade 44 miljoner besök på skatteverket.se.

46

47 Var/hur kan jag lämna in deklarationen? E-deklarationen är öppen från och med den 20 mars Pappersdeklaration •Posta eller lämna till ett inlämningsställe Information om platser och öppettider finns på skatteverket.se

48 Tips! •Skatteverket vill att det ska bli rätt från början. Är något oklart – kontakta oss gärna. •Bra vara ute i god tid före 5 maj. •E-tjänsterna ger andra möjligheter än pappers- hanteringen – prova! •Svar på vanliga frågor finns på webben.

49 Sammanfattning Ingemar Hansson

50 Skatteverkets uppdrag Skatteverkets uppdrag är att: •säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn •bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv och •motverka brottslighet.

51 Skatteverkets inriktning •Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. •Vi ska vårda viljan att göra rätt. •Vi ska förtjäna medborgarnas och företagens förtroende. •Vi ska arbeta för att alla betalar rätt skatt. •Vi ska göra det enklare och smidigare för alla.

52 Fördelar med att e-deklarera •Enkelt! Godkänn via telefon, sms eller app och webb. Lägg till via app och webb. •Lätt att göra rätt, svårt att göra fel – förifyllt och summeringar. •Möjlighet till snabbare skatteåterbäring – före midsommar. •Du får bekräftelse på att du har deklarerat.

53 Enklare att lämna uppgifter

54 Det borde bli ännu lättare Vi arbetar för att göra det enklare att göra rätt från början. •Egen information och egna processer. •Förslag till regeringen om möjlighet till förenklingar. Förenklingsförslag som lämnats till regeringen är till exempel: •Kontrolluppgifter om vinst eller förlust vid försäljning av aktier och andra värdepapper. •Enklare regler för kvittning av vinst och förlust vid försäljning av aktier och andra värdepapper.

55 Några siffror för 2013 •1 536 miljarder kronor i totala skatteintäkter. •67 procent deklarerade elektroniskt. •Skatteupplysningen tog emot 3,9 miljoner samtal. •44 miljoner besök på Skatteverkets webbplats.

56 ”Jag har förtroende för Skatteverkets sätt att sköta sin uppgift”

57 ”Bemötandet från Skatteverkets tjänstemän är bra”

58 Allmänhetens svar på frågan ”Jag känner personligen någon eller några som skattefuskar”

59 Företagens svar på frågan ”Jag känner personligen företagare som skattefuskar”

60 ”Vårt företag är i stor utsträckning utsatt för konkurrens från företag inom branschen som skattefuskar”

61 Nyheter •5 maj sista deklarationsdag. Gäller även personer bosatta utomlands. •Investeraravdrag. •Höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostad − 40 000 kr. •Ingen moms i inkomstdeklarationen. •Slipp pappersdeklarationen 2015 − anslut dig till Mina meddelanden.

62 Deklaration 2014 Tack för i dag!


Ladda ner ppt "Deklarationsseminarium 19 mars 2014. Nyheteri deklarationen Anna Sjöberg Verksamhetsutvecklare."

Liknande presentationer


Google-annonser