Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från Student till Docent – hur underlätta för en parallell klinisk och akademisk karriär? Mats Hammar, KK, Ob-Gyn, Linköpig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från Student till Docent – hur underlätta för en parallell klinisk och akademisk karriär? Mats Hammar, KK, Ob-Gyn, Linköpig."— Presentationens avskrift:

1 Från Student till Docent – hur underlätta för en parallell klinisk och akademisk karriär? Mats Hammar, KK, Ob-Gyn, Linköpig

2 Jävsdeklaration: Jag har emottagit föreläsararvode från Novo- Nordisk. I övrigt finns inga intressekonflikter eller jäv att redovisa.

3 Bakgrund, 1 §Det finns ”tonvis” med orsaker till att en ansenlig del av läkarkåren bör genomgå forskarutbildning och fortsätta forska.

4 Bakgrund, 2 §Landsting/regioner får ALF medel för att bidra till läkarutbildningen §Läkarutbildningens VFU regionaliserad och….. §…alla lärare/handledare bör ha forsknings- anknytning för att bidra till undervisningen. §Läkarstudenternas självständiga arbeten (masternivå) kräver disputerad handledare

5 Bakgrund, 3 §ST-arbetet. Enligt soc styr: disputerad handledare. §Forskarutbildning kräver disputerade bihandledare och docentkompetent huvudhandledare. §Möjligheten till forskarutbildning och fortsatt forskning = rekryteringsbefrämjande.

6 Bakgrund, 4 §Förutom alla andra fördelar med att utveckla och upprätthålla forskning vid kliniken…… §trivsel §variation i vardagen, utvecklande §kritiskt tänkande, söker svar på frågor §nya kontakter, kongresser etc etc

7 Målsättning Från student till docent: §Att förtydliga möjligheten + öka andelen medarbetare som parallellt genomgår * klinisk utveckling och forskarutbildning och fortsatt forskning => => docentkompetens.

8 Vad måste påverkas för att bli bättre? l Attityder och forskningskultur; chefer, ekonomer, ”alla” l Incitament för att satsa på akademisk utveckling l Praktiska förutsättningar och åtgärder

9 Incitament för att satsa på akademisk utveckling l Att forskarutbildning är en uttalad merit vid alla tillsättningar l Forskningserfarenhet ska betraktas som en faktor i den kliniska kompetensen.

10 Incitament för att satsa på akademisk utveckling l Förlängning av AT resp ST => löneökning till nästa nivå vid ”normal” tid. l Disputation => 4.000 kr/mån lönetillägg + docentur 5.000kr/mån förutom den ”vanliga” löneökningen (beslutats för hela regionen)

11 Praktiska förutsättningar och åtgärder Tid för forskarutbildning/fortsatt forskning Handledarkompetens – dvs docenter Forskarutbildningskurser anpassade för kliniker (utlysning och besked med marginal)

12 Från student till docent Forskningsstöd för studenter Vi har haft lätt att rekrytera studenter pga engagemang i: Forskningsförberedande kurs, många basgruppshandledare på tidiga terminer, handlett hundratals ”Självständiga arbeten”

13 Från student till docent Forskningsstöd för dig med läkarexamen anställd i Region Östergötland Forskningstid inom AT-tjänst/Forskar-AT och ST Extra ALF-stöd till klinisk doktorand med prekliniskt avhandlingsarbete Kliniken skjuter till lön för ytterligare en forskningsmånad/år till AT-läkare som är doktorand inom pediatrik eller ob-gyn.

14 Specialistutbildningen §En månad under vardera de första två åren efter antagning till forskarutbildning fås från Barn- och Kvinnocentrum (gemensamma strategiska satsningsmedel). §”centrala” ST-månader att söka för forskn §Kliniken står för lönen när man går forskarutbildningskurser

15 Från student till docent Fortsatt forskningsstöd för dig med läkarexamen anställd i Region Östergötland ALF-medel för nydisputerade läkare (2 mån/år + projekt-medel) ALF-forskartjänst inom 5 år efter disp (50% i 3 + 3år))

16 Från student till docent Forskningsstöd för specialistanställd i Region Östergötland Universitetsöverläkare position 3 + 3 år; mål 50 i länet Adjungerad tjänst (lektor, biträdande professor, professor) Universitetstjänst (kombinationstjänst akademi/sjukvård)

17 Utvecklingssamtal Utvecklingssamtalet med verksamhetschefen förstärks vid övergång: §ST till specialistläkartjänst §från specialistläkartjänst till ÖL §så att ämnesföreträdare deltar i samtalet för att diskutera FoU engagemang.

18 Forskningsseminarier Varannan fredag eftermiddag: §Antagningsseminarier, §Halvtidskontroller, §Provdisputationer §Allmänna ämnen (epigenetik, kvalitativ metod, immunologi etc §Var fjärde vecka manuskriptseminarier

19 Tryggat återväxten §Det ses som det normala att genomgå forskarutbildning §Vi har bara två akademiska komb tjänst. §Numer en ”preklinisk professor” §Dessutom fyra med adj tjänster (3 x prof + 1 x lektor) §Dessutom två ytterligare docenter; S:a 8 docenter §Fyra har ”excellenta” forskningsmedel. §

20 Translationell forskning §Mycket samarbeten §Fyra har ”excellenta” medel. §Haft mycket bra citeringsutfall (> 1,5 x CI)

21 Nuläge

22

23 Antagna/år 2009-14

24 KK US idag §C:a 30 antagna doktorander, §några på distans, §några med experimentella projekt, §de flesta (men inte alla) är läkare §några studenter

25 Konklusioner §Genom åtgärder på olika nivåer kan andelen som genomgår forskarutbildning sannolikt ökas §Prestigelös samverkan mellan sjukvårds- huvudman och fakultet – PÅ ALLA NIVÅER §Nyttja ALF medel!!!!! §Fungerar också utanför universitetssjukhus

26


Ladda ner ppt "Från Student till Docent – hur underlätta för en parallell klinisk och akademisk karriär? Mats Hammar, KK, Ob-Gyn, Linköpig."

Liknande presentationer


Google-annonser