Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kap. 15: Samhällsekonomisk kostnads-intäktsanalys Jan-Eric Nilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kap. 15: Samhällsekonomisk kostnads-intäktsanalys Jan-Eric Nilsson."— Presentationens avskrift:

1 Kap. 15: Samhällsekonomisk kostnads-intäktsanalys Jan-Eric Nilsson

2 Vad är en samhällsekonomisk kostnads-intäktsanalys? »En metodik som syftar till att belysa nytta av och kostnader för en åtgärd för alla medborgare i ett samhälle. »Fokus på allokeringseffektivitet: »Tillgängliga resurser används för att framställa maximalt värdefulla varor och tjänster. »Pareto-effektivitet: Man kan inte genomföra någon förändring av resursanvändningen som är till fördel för en person utan att någon annan får det sämre.

3 Hur ska analysen struktureras? »1.Vilka personers nytta och kostnad ska räknas? »2. Identifiera åtgärdens konsekvenser (identifiering)! »3. Beräkna åtgärdens effekter under hela dess livslängd (kvantifiering)! »4. Beräkna ett penningvärde för alla effekter (värdering)! »5. Diskontera nytta och kostnad och beräkna ett nuvärde för varje projekt (diskontering till NNV)! »6. Genomför en känslighetsanalys och ge rekommendationer!

4 Poäng 1: Beslutshjälpmedel »Ett beslutsunderlag … »… inte en beslutsalgoritm »Identifiera de x% bästa och se till att de blir genomförda, de x% sämsta…

5 Poäng 2: Konsumentsuveränitet »Det är effekterna för berörda personer som räknas, inte hur man kommit dit. »Det är de berörda individerna eller företagen som bäst känner sin (o-) nytta. »Det finns inget kollektivt intresse utöver individperspektivet!

6 Exempel på en situation som inte är Paretoförbättrande »Person A +15 »Person B +10 »Person C – 5 »Netto + 20 »Men en förlorar!

7 Lönsamma projekt »Enligt Hicks-Kaldor kriteriet får samhället totalt tillbaka mer på att genomföra en åtgärd än vad man har lagt ner på att få den till stånd om NNV>0. »Den som eventuellt förlorar kan kompenseras eller »… man kan välja att acceptera förekomsten av förlorare.

8 Vad är fördelningsanalys? »Deskription respektive normativa slutsatser?

9 Deskription »Identifiering av förlorarna »Intrångseffekter »Omvägar för vissa trafikanter »Skattebetalare utanför regionen »De som betalar en avgift »Identifiering av vinnargrupper »Geografisk lokalisering »Inkomst, kön etc »Kategorier av trafikanter »Lokaltrafik, långdistant trafik, semestertrafik, yrkes-/privatbilister

10 Den normativa delen »Hur definieras en ”rättvis fördelning”? »Dvs. hur viktar man samman utfallet med avseende på effektivitet med utfallet med avseende på rättvisa? »Vem avgör fördelningsvikterna?

11 Fördelningsvikter har ringa betydelse!? »Gunnel Bångman ”The Choice of Distributional Weights and Project Decisions” »Valet mellan fyra alternativa sätt att generera fördelningsvikter har ringa inverkan på prioriteringen. »Liten skillnad mellan prioritering med eller utan fördelningsvikter.

12


Ladda ner ppt "Kap. 15: Samhällsekonomisk kostnads-intäktsanalys Jan-Eric Nilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser