Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Söka bidrag. Distriktsbidrag Per förening som genomför och rapporterar årsmöte, eller grundas under året 4 000 kr Per betalande medlem 200 kr Per deltagare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Söka bidrag. Distriktsbidrag Per förening som genomför och rapporterar årsmöte, eller grundas under året 4 000 kr Per betalande medlem 200 kr Per deltagare."— Presentationens avskrift:

1 Söka bidrag

2 Distriktsbidrag Per förening som genomför och rapporterar årsmöte, eller grundas under året 4 000 kr Per betalande medlem 200 kr Per deltagare på UNF:aren, UNF:aren Avancerad, eller FSS 400 kr Per genomförd distriktsöverlappande FSS Fler än ett distrikt arrangerar gemensamt en FSS 1 000 kr Per aktivitet under nationella högtider med stark alkoholtradition Verksamhet minst 4 timmar (heldagsaktiviteter eller helgaktiviteter) med minst 10 st deltagare 2 500 kr Per insamlingsaktivitet Verksamhet minst 2 timmar med minst 5 st deltagare, med högt fokus på insamling 1 500 kr Per arbetshelg distriktsstyrelsen har Bidrag ges för max 2 stycken per år 3 500 kr Per möte med politiker/partier/partipolitiska ungdomsförbund 1 000 kr

3 Kommunala bidrag Föreningar Skiljer sig från kommun till kommun Kontakta kommunen om det inte står något Kan medföra fler fördelar om en får bidraget

4 Landstingsbidrag Väldigt olika krav från landsting till landsting Kan vara verksamhetsberoende Ffa beroende av antalet medlemmar/betalande medlemmar Oftast mycket pengar

5 Projektmedel Projekt finns på olika nivåer

6 IOGT-NTO distrikt och kretsar Väldigt olika

7 Lokala banker Lokala fonder Kultur- och fritidsförvaltning i kommunen Länsnykterhetsförbundet

8 Boverket Ungdomsverksamhet – utvecklingsbidrag Byggnadsåtgärder - anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Tillgänglighetsanpassning för Verksamheter och aktiviteter som föreningen genomför för att stimulera ungdomsverksamhet Senast 31 augusti

9 Folkhälsomyndigheten JUST NU: ANDT-förebyggande arbete Projekt som ska utveckla nya förebyggande metoder och arbetssätt Projekt som ska tillämpa redan kända och verkningsfulla metoder Ettåriga förberedande projekt. Senast ansökan 15 september

10 Andra myndigheter att hålla koll på MUCF BRÅ

11 Fonder

12 Fonder – Var hittar en dem? Global Grant Stora fondboken Länsstyrelser

13 IOGT-NTOs Ungdomsstiftelse aktiviteter och utbildning som bedrivs inom IOGT-NTO-rörel­sen som indirekt eller direkt stimulerar till aktiviteter bland ungdom om bidrag till fritidsanläggningar, kursgårdar och dylikt för ungdom OBS senast 31 maj

14 Arvsfonden Arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning Projektstöd och lokalstöd Nyskapande och utvecklande (ej ordinarie verksamhet) Plan för överlevnad

15 Bångs minnesfond Bidrag till föreningar och organisationer med social inriktning Barn och ungdom upp till 18 år Bidrag kan sökas till läger, kurser, informationskampanjer och liknande, men ej ex administration Senast ansökan februari

16 Folk Bernadottes minnesfond Lägervistelser med gemensamma aktiviteter med ungdomar från annat land Utbyten Volontärinsatser Ansökan två gånger per år

17 Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond Projekt som organisationer, föreningar eller andra sammanslutningar genomför för barn och ungdomar. Senast ansökan 1 mars respektive 1 oktober.

18 Åhlén-stiftelsen Anslag till ändamål som kommer barn och ungdomar och deras familjer till godo Punktinsatser, specifikt ändamål Senast ansökan 15 september, 31 januari (sommarläger)

19 Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond Ger till ideella föreningar som drivs av, med eller för unga människor Verksamhet som syftar till att stödja, stärka och utveckla ideell ungdomsverksamhet Sista ansökan 15 september

20 Stig Kroons Stipendium för idéutveckling och entreprenörskap Stimulera unga rörelsemedlemmar att utveckla idéer om hur man ska göra för att på bästa sätt skapa resurser för arbetet mot alkohol, droger och våld bland ungdom och genomförande av dessa idéer OBS enbart 10 000 kronor, och till den som har bäst förslag Senast ansökan 31 maj

21 Hur ska en ansökan se ut?

22 Viktigt att kolla upp om finns särskilda krav innan Särskilda blanketter Sista ansökningsdag Skriv korrekt Skriv relevant

23 Delar i en ansökan Bakgrund - Presentation, glöm inte att presentera UNF Syfte – Varför Mål - Resultat Målgrupp – Vilka Metod - Hur

24 Delar i en ansökan Tidsplan – När Budget - Egen insats - Andra ställen ni sökt/får pengar ifrån Kontaktuppgifter

25 Redovisning av bidrag Framförallt för projekt Särskild blankett Olika nivåer Mer avancerade kan vilja ha en kostnadsgranskare


Ladda ner ppt "Söka bidrag. Distriktsbidrag Per förening som genomför och rapporterar årsmöte, eller grundas under året 4 000 kr Per betalande medlem 200 kr Per deltagare."

Liknande presentationer


Google-annonser