Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunernas inkomster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunernas inkomster"— Presentationens avskrift:

1 Kommunernas inkomster
Avgifter skatt statsbidrag övrigt

2 Budgeterinsformer Rambudgetering
En ekonomisk ram att hålla sig inom (en påse pengar) Prestationsbudgetering ”Pengsystem” utgår från produktionen t.ex. en viss summa pengar/elev eller servicecheckar (beställar-utförar-modellen) Kommunledningen eller nämnden beställer och förarna väljs efter anbud Behovsbudgetering (oftast kommundel) Utgår från medborgarnas behov och baseras på t.ex. antalet barn, äldre, invandrare, social struktur mm

3 Det ekonomiska kretsloppet

4 Budgetprocessen Kommunstyrelsen eller Fullmäktige fastställer
Budget anvisningar från Kommunstyrelsen eller Fullmäktige fastställer Fullmäktige Kommunstyrelsens förslag Förvaltningens budgetarbete Budget beredning Nämndsbeslut förslag till budget februari mars april maj september oktober november

5 Kommunernas kostnader
vård och omsorg Barnomsorg skola Fritid och kultur individ- och familj infrastruktur och skydd övrig verksamhet

6 Ekonomins kärnpunkter
Budget och långtidsplan Uppföljning och utvärdering Delårsrapport Årsredovisning

7 Långtidsplanen Oftast omfattande den kommande treårsperioden
Skall innehålla uppgifter om verksamhetens omfattning och målsättning

8 Budget Fördelning av resurserna inom kommunen
Fullmäktige fastställer den ekonomiska ramen för varje nämnd och styrelse

9 Uppföljning och utvärdering
Löpande avstämning under året Budget – utfallet Verksamhetsmål – resultat Volym - kvalitet

10 Årsredovisningen Sista uppföljningen
Sammanfattar och analyserar det ekonomiska resultatet och den verksamhet som utförts

11 Planering och budgetering
Ska utgå ifrån verksamhetsidén en form av deklaration som klargör den övergripande inriktningen för brukarna och anställda - vilken målgrupp - vilka behov - vilken typ av service


Ladda ner ppt "Kommunernas inkomster"

Liknande presentationer


Google-annonser