Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmänt Peter Bloom e-post tfn 0498-26 94 58 Bidrag kan beviljas till företag, oavsett företagsform, som bedriver verksamhet på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmänt Peter Bloom e-post tfn 0498-26 94 58 Bidrag kan beviljas till företag, oavsett företagsform, som bedriver verksamhet på."— Presentationens avskrift:

1 Allmänt Peter Bloom e-post peter.bloom@gotland.se tfn 0498-26 94 58 Bidrag kan beviljas till företag, oavsett företagsform, som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Bidrag beviljas ej i följande fall För företag som bearbetar eller saluför livsmedels- produkter. Där bidraget bedöms påverka konkurrensförhållandena på den lokala marknad där verksamheten bedrivs.

2 Konsultcheck Peter Bloom e-post peter.bloom@gotland.se tfn 0498-26 94 58 Konsultcheck kan sökas för inköp av externa konsulttjänster. Bidraget kan uppgå till maximalt 50 % av kostnaderna, dock högst 150.000 kronor. Åtgärder skall vara genomförda senast 6 månader efter beslut. Insatsområde Affärsutveckling, insatser som leder till ökad försäljning för företag, exempelvis framtagande av affärs- marknadsplaner, grafisk profil, marknadsföringsmaterial, hemsida och grafisk profil. Bidrag beviljas inte för direkt marknadsföring via media. Produktutveckling, insatser för utveckling av nya produkter / upplevelser / tjänster. Prioriterade målgrupper Företag som satsar på marknader utanför Gotland.

3 Mikrostöd Peter Bloom e-post peter.bloom@gotland.se tfn 0498-26 94 58 Mikrostöd kan sökas av nystartade företag. Bidraget kan uppgå till maximalt 50 % av kostnaderna och dock högst 30.000 kronor. Åtgärder skall vara genomförda senast 3 månader efter beslut. Insatsområde Affärsutveckling, insatser som leder till ökad försäljning för företag, exempelvis framtagande av affärs- marknadsplaner, grafisk profil, marknadsföringsmaterial, hemsida och grafisk profil. Bidrag beviljas inte för direkt marknadsföring via media. Produktutveckling, insatser för utveckling av nya produkter / upplevelser / tjänster Prioriterade målgrupper Yngre företagare Företag som satsar på marknader utanför Gotland

4 Samverkansstöd Peter Bloom e-post peter.bloom@gotland.se tfn 0498-26 94 58 Stöd kan ges för projekt som genomförs av minst 3 fristående företag. Bidraget kan uppgå till maximalt 50 % av kostnaderna och dock högst 500.000 kronor per projekt. Insatsområde Projektet som är begränsat i tid och skapar ett mervärde som annars inte skulle uppstå för de ingående företagen. Prioriterade målgrupper Företag från olika branscher Företag som satsar på marknader utanför Gotland


Ladda ner ppt "Allmänt Peter Bloom e-post tfn 0498-26 94 58 Bidrag kan beviljas till företag, oavsett företagsform, som bedriver verksamhet på."

Liknande presentationer


Google-annonser