Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så går det för skogsindustrin Grafer från kvartalsrapporten juni 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så går det för skogsindustrin Grafer från kvartalsrapporten juni 2011."— Presentationens avskrift:

1 Så går det för skogsindustrin Grafer från kvartalsrapporten juni 2011

2 Förtroendeindikatorn samt genomsnitt ”Sågverk och träimpregneringsindustri” 2000-maj 2011 Källa: Konjunkturinstitutet

3 Svenska kronor per euro januari 2000 - maj 2011 Källa: Riksbanken

4 Sveriges export och hemmamarknadsleveranser under första kvartalet

5 Exporten till Egypten per månad

6 Exporten till Storbritannien per månad. 12 månaders glidande medelvärde.

7 Prisutveckling för timmer fritt skogsbilväg 2006-2010. Hela Sverige. Leveransvirke* *Underlaget motsvarar ca 10 procent av förbrukningen av svenskt timmer. Källa: Skogsstyrelsen. Bearbetning av Skogsindustrierna.

8 Produktion av sågade trävaror i Sverige per månad 2000 - maj 2011, glidande 12 månaders medelvärde

9 Lagret av sågade trävaror vid sågverk januari 2005 - maj 2011

10 Svenska sågverks leveranser januari-mars 2011. Fördelning per marknad

11 Produktionen av sågade barrträvaror i de stora Europeiska producentländerna. Prognos 2011: EOS

12 Konfidensindikatorn och genomsnitt ”Massaindustrin” januari 2000–maj 2011 Källa: Konjunkturinstitutet

13 Produktion av avsalumassa i Sverige per månad 2000–april 2011, glidande 12 månaders medelvärde

14 Globala leveranser av blekt sulfatmassa Ackumulerad % förändring jan–apr 2011/jan–apr 2010 Källa: European Pulp Industry Sector

15 Svenska kronor per USD och EUR januari 2000 – maj 2010 Källa: Riksbanken

16 Pris blekt barrsulfat i Västeuropa t o m maj 2011( i USD samt omräknat till SEK och EUR) Källa: RISI/PPI, Skogsindustrierna

17 Prisutveckling för massaved fritt skogsbilväg 2006-2010. Hela Sverige. Leveransvirke* *Underlaget motsvarar ca 10 procent av förbrukningen av svensk massaved. Källa: Skogsstyrelsen. Bearbetning av Skogsindustrierna.

18 Förtroendeindikatorn och genomsnitt ” Pappers– och pappindustrin” januari 2000–maj 2011 Källa: Konjunkturinstitutet

19 Produktion av papper i Sverige per månad 2000–april 2011, glidande 12 månaders medelvärde

20 Procentuell förändring av pappersproduktionen för vissa marknader, helår 2010/2009 och januari–mars 2011/2010 Källa: CEPI, Skogsindustrierna

21 Import av rundvirke till Sverige, Kvartal 2008-2011 Källa: SCB

22 Export av rundvirke från Sverige, Kvartal 2008–2011 Källa: SCB

23 Procentuell utveckling av exportvärde respektive exportvolym för sågverks–, massa– och pappersindustrin Källa: SCB, Skogsindustrierna

24 Investeringar i sågverks-, massa- och pappersindustrin 1980-2010, prognos 2011, löpande penningvärde Källa: SCB majenkät 2011

25 Husbyggande per år i Japan samt andel trähus. Källa: JAWIC

26 Japans produktion av sågade trävaror. Rullande 12 månader. Källa: JAWIC

27 Sveriges export till Japan per månad.

28 Japans pappersproduktion 1970- 2010 Källa: Japan Paper Association

29 Sveriges export av papper till Japan per månad 2000–april 2011, glidande 12 månaders medelvärde

30 Export per månad från Sverige till Mellanöstern och Nordafrika. Källa: Officiell handelsstatistik

31 Sveriges export av papper till Mellanöstern och Nordafrika per månad 2000–april 2011, glidande 12 månaders medelvärde


Ladda ner ppt "Så går det för skogsindustrin Grafer från kvartalsrapporten juni 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser