Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presskonferen s 30 Augusti 2006. Penningpolitiskt möte 29 augusti 2006 Bedömning baseras på Inflationsrapporten i juni Ny information om den ekonomiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presskonferen s 30 Augusti 2006. Penningpolitiskt möte 29 augusti 2006 Bedömning baseras på Inflationsrapporten i juni Ny information om den ekonomiska."— Presentationens avskrift:

1 Presskonferen s 30 Augusti 2006

2 Penningpolitiskt möte 29 augusti 2006 Bedömning baseras på Inflationsrapporten i juni Ny information om den ekonomiska utvecklingen sedan dess Reporäntan utvecklas i linje med marknadens förväntningar Inga nya prognoser

3 Implicita terminsräntor Procent Källa: Riksbanken

4 Fortsatt god konjunktur Tillväxten högre än väntat Snabb produktivitetstillväxt dämpar inflationen Arbetsmarknaden förbättras

5 BNP Kvartalsförändringar i procent, säsongrensade data Källor: SCB och Riksbanken

6 Produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källa: SCB och Riksbanken

7 Antal sysselsatta Tusentals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. 3 månaders glidande medelvärde för utfall respektive kvartalsprognoser

8 Inflationen stiger gradvis Oväntat höga energipriser driver upp inflationen på kort sikt Kostnaderna stiger snabbare när arbetsmarknaden förbättras Inflationen stiger något mer än väntat – men i linje med inflationsmålet på ett par års sikt förutsatt att räntan höjs

9 Oljepris, Brentolja USD per fat Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken

10 UND1X Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

11 Olika mått på underliggande inflation Årlig procentuell förändring


Ladda ner ppt "Presskonferen s 30 Augusti 2006. Penningpolitiskt möte 29 augusti 2006 Bedömning baseras på Inflationsrapporten i juni Ny information om den ekonomiska."

Liknande presentationer


Google-annonser